Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
73/ST/WS/POPC/PN/2020
Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. 25.11.2020 08.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 25.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 03-12-2020 04.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 08.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 08-12-2020 r. 08.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 08-12-2020 r. 08.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 08-12-2020 08.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 08-12-2020 08.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 09.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 16.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 16.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 16-12-2020 16.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ V 17.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ VI 22.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VII 23.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 23-12-2020 r. 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 23-12-2020 r. 23.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VIII 30.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 30-12-2020 30.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 08.01.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.02.2021
49/ST/SPIS/PN/2020
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00. 25.11.2020 15.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 25.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 23.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 30.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.01.2021
Wyjaśnienia SIWZ II 08.01.2021
Protokół z otwarcia ofert 15.01.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.01.2021
74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00. 20.11.2020 29.12.2020
Specyfikacja warunków zamówienia 20.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.11.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 25.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 01.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 08.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 14.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 14.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 14-12-2020 r. 14.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 14-12-2020 r. 14.12.2020
Modyfikacja i Wyjaśnienia SIWZ IV 21.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 21-12-2020 r. 21.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 29.12.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.02.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 07.04.2021
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 08.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.04.2021
70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Dostawa i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego Dostępu do Sieci Internet”. Termin składania ofert: do 14 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. 12.11.2020 14.12.2020
Specyfikacja warunków zamówienia 12.11.2020
Wyjaśnienia SIWZ 20.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.12.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 22.01.2021
71/DR/NCBR/PN/2020
Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00 23.10.2020 06.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.10.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.10.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.10.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 27-10-2020 r. 27.10.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 27-10-2020 r. 27.10.2020
Wyjaśnienia SIWZ 30.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 06.11.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.11.2020
46/DB/PN/2020
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godziny 10:00 30.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 07.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.11.2020
55/DR/NCBR/PN/2020
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godz. 10:00. 25.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Modyfikacja SIWZ 30.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.09.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-1 (wzór) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-2 (wzór) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-3 (wzór) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr I (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 7.3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr III (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 06.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 15.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części III 28.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 04.11.2020
57/ST/DB/BP/SPIS/POPT/PN/2020
Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00. 25.09.2020 09.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Modyfikacja SIWZ 29.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.10.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 05.10.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 06.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 09.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 20.10.2020
50/DK/ST/SPIS/PN/2020
Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021. Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r. do godz. 10:00. 15.09.2020 28.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 18.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 21.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 28.09.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.10.2020
44/DB/PN/2020
Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Termin składania ofert: do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00. Wizja lokalna w dniu 7 września 2020 r. godzina 10:00. 01.09.2020 18.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01.09.2020
Protokół z wizji lokalnej 07.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 07.09.2020
Protokół z wizji lokalnej 10.09.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 14.09.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.09.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 14-09-2020 14.09.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 14-09-2020 r. 14.09.2020
Załącznik nr 1 - budynek GUS rzut pietra 2 14.09.2020
Załącznik nr 2 - budynek GUS rzut pietra 3 14.09.2020
Załącznik nr 3 - budynek GUS rzut pietra 4 14.09.2020
Załącznik nr 4 - budynek GUS rzut pietra 5 14.09.2020
Załącznik nr 5 - budynek GUS rzut pietra 6 14.09.2020
Załącznik nr 6 - budynek GUS rzut pietra 7 14.09.2020
Załącznik nr 7 - budynek GUS rzut dachu 14.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 18.09.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.09.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.07.2024 15:31
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    17
Do góry