Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
25/DB/TP/2021
Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: 10 listopada 2021 r. do godz. 10:00 29.10.2021 10.11.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 29.10.2021
Wyjaśnienia SWZ 05.11.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 10.11.2021
Protokół z otwarcia ofert 10.11.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.11.2021
21/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 24 listopada 2021 r. do godz. 10:00 22.10.2021 24.11.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.10.2021
Wyjaśnienia SWZ 08.11.2021
Wyjaśnienia SWZ II 10.11.2021
Wyjaśnienia SWZ III 16.11.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 24.11.2021
Protokół z otwarcia ofert 24.11.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 24.11.2021
22/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Dostawa i wdrożenie systemu ATP (ang. Advanced Threat Protection) do wykrywania i analizy zaawansowanych zagrożeń. Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 10:00. 13.10.2021 15.11.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 13.10.2021
Modyfikacja SWZ 03.11.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.11.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 29-10-2021 r. 03.11.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 29-10-2021 r. 03.11.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 15.11.2021
Protokół z otwarcia ofert 15.11.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.01.2022
19/DB/TP/2021
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 października 2021 r., do godz. 10:00 01.10.2021 19.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.10.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 07.10.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 7-10-2021 r. 07.10.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 7-10-2021 r. 07.10.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.10.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 12.10.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.10.2021
Protokół z otwarcia ofert 19.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.11.2021
18/DB/TP/2021
Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00 13.09.2021 27.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 13.09.2021
Protokół z wizji lokalnej 17.09.2021
Wyjaśnienia SWZ 21.09.2021
Dodatkowa wizja lokalna 21.09.2021
Protokół z dodatkowej wizji lokalnej 23.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 27.09.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.10.2021
20/DK/ST/SPIS/PN/2021
Zakup materiałów promocyjnych. Termin składania ofert: 12 październik 2021 r., do godz. 11:00 10.09.2021 12.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 10.09.2021
Wyjaśnienia SWZ 13.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.10.2021
Protokół z otwarcia ofert 12.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr II 26.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr I 27.10.2021
14/BK/TP/2021
Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00 01.09.2021 15.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.09.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 8-09-2021 r. 08.09.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 8-09-2021 r. 08.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 08.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 15.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 15.09.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.10.2021
17/DK/ST/SPIS/PN/2021
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00 01.09.2021 05.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.09.2021
Wyjaśnienia SWZ 09.09.2021
Wyjaśnienia SWZ II 13.09.2021
Wyjaśnienia SWZ III 13.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.10.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr III 22.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr I 25.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr II 25.10.2021
16/BK/PN/2021
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00 18.08.2021 20.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 18.08.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 20.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 20.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 3 29.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 25.10.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty w Części 1 04.11.2021
15/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00 04.08.2021 06.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 04.08.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 06.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.09.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    17
Do góry