Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
45/DB/2024
„Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykazania przyczyny uszkodzenia i braku właściwego działania instalacji solarnej współpracującej z węzłem ciepłowniczym na terenie GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208.” Termin składania ofert: do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00. 05.07.2024 12.07.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 05.07.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 05.07.2024
Załącznik nr 3 - Główne założenia umowy 05.07.2024
40/DB/2024
Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie izolacji w piwnicy budynku B. Termin składania ofert: do dnia 11 lipca 2024 r. do godziny 14:00. W dniu 8 lipca 2024 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, Wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. 02.07.2024 11.07.2024
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Program Funkcjonalno-Użytkowy PFU 02.07.2024
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 02.07.2024
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 02.07.2024
Protokół z wizji lokalnej 08.07.2024
36/GP/2024
Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny audytu spełnienia przez Samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli w Gabinecie Prezesa wymogów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224) i Standardów kontroli w administracji rządowej oraz dokonanie oceny działalności Samodzielnego stanowiska pracy do spraw kontroli w Gabinecie Prezesa w przedmiotowym zakresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2024 r. Termin składania ofert: do dnia 4.07.2024 r. do godz. 15:00. 27.06.2024 04.07.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 27.06.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 27.06.2024
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 27.06.2024
Załącznik nr 4 - Główne założenia umowy 27.06.2024
41/DB/2024
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia „Przebudowa garażu na terenie Głównego Urzędu Statystycznego z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej”; nr sprawy: 41/DB/2024. Termin składania ofert do dnia 19.06.2024 r. do godz. 12:00. 12.06.2024 19.06.2024
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.06.2024
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 12.06.2024
43/WM/2024
Organizacja warsztatów technicznych w zakresie statystyki migracji międzynarodowych i mobilności czasowej (16-19 lipca 2024 r.) w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Data składania ofert: 14.06.2024 07.06.2024 14.06.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 07.06.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 07.06.2024
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 07.06.2024
Załącznik nr 4 – Główne założenia Umowy 07.06.2024
35/DB/2024
Przegląd techniczny oraz prace remontowe: gaśnic, kocy gaśniczych, instalacji hydrantowej, pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem ppoż. znajdujących się w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r. do godz. 15:00. Zamawiający informuje, że w dniu 8.05.2024 r. o godz. 11.00 w Głównym Urzędzie Statystycznym, przy al. Niepodległości 208 odbędzie się wizja lokalna. 30.04.2024 10.05.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30.04.2024
Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 30.04.2024
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 30.04.2024
Załącznik nr 3.1 - Formularz cenowy dla części 1 30.04.2024
Załącznik nr 3.2 - Formularz cenowy dla części 2 30.04.2024
Protokół z wizji lokalnej 08.05.2024
33/DB/2024
Monitorowanie transmisji sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w budynku Głównego Urzędu Statystycznego i transmisja alarmu pożaru urządzeniem transmisji alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 26.04.2024 r. do godz. 15:00. 19.04.2024 26.04.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 19.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 19.04.2024
29/BK/2024
Świadczenie usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie 1 (jednego) szkolenia, które odbędzie się w formie stacjonarnej w ośrodku szkoleniowym/ obiekcie konferencyjnym lub innym obiekcie umożliwiającym organizację szkoleń, cateringu i noclegów w Gdańsku, a także organizację i obsługę warsztatów (team-building). Termin składania ofert do dnia 24.04.2024 r. do godz. 10:00. 16.04.2024 24.04.2024
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 16.04.2024
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 16.04.2024
Załącznik 3 – Formularz cenowy 16.04.2024
34/DB/2024
Sukcesywna dostawa i rozładunek odzieży roboczej dla pracowników GUS. Termin składania ofert do dnia 22.04.2024 r. do godz. 15:00. 15.04.2024 22.04.2024
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 15.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.04.2024
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 15.04.2024
31/DB/2024
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 18.04.2024 r. do godz. 10:00 12.04.2024 18.04.2024
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.04.2024
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 12.04.2024
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    33
Do góry