Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.02.2024 12:02 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa energii elektrycznej obejmująca zakup energii elektrycznej i sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej. Termin złożenia ofert: do dnia 28.12.2022 r., do godz.12.00
23.02.2024 12:02 Elżbieta Bożek Edycja Budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie od strony podwórka (południowego) Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 12.00
23.02.2024 12:02 Elżbieta Bożek Edycja Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę kocy typu SIGLO zapakowanych w torby bawełniane z nadrukowanym logo Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Termin złożenia oferty do dnia 16.03.2022 r. do godz. 12.00
23.02.2024 12:02 Elżbieta Bożek Edycja Zapytanie Ofertowe dotyczące złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu informatycznego, z zastosowaniem klauzuli środowiskowej. Termin składania ofert 06.12.2021 r. godz. 12.00
23.02.2024 12:02 Elżbieta Bożek Edycja Zapytanie ofertowe dotyczące remontu sanitariatów męskich na poziomie II i III piętra budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10. Termin złożenia oferty do dnia 19.11.2021 r., do godz. 12.00
23.02.2024 12:01 Elżbieta Bożek Edycja Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu samochodu służbowego typu minivan. Termin złożenia oferty do dnia 18.11.2021 r., do godz. 11.00
23.02.2024 12:01 Elżbieta Bożek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, termin składania ofert 5.08.2021 r., godz. 11.00.
23.02.2024 12:01 Elżbieta Bożek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych oznakowanych logotypami i napisami spisowymi, które służyć będą promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 podczas wydarzeń o nazwie Podkarpackie Weekendy Spisowe oraz innych imprez plenerowych. Termin złożenia oferty do dnia 11.06.2021 r. do godz. 12.00
23.02.2024 12:01 Elżbieta Bożek Edycja Zakup koców SHERPA zapakowanych w torby bawełniane z nadrukiem logo. Termin składania oferrt: 26.05.2021 r., godz. 12.00
23.02.2024 12:00 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługa związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP. Termin składania ofert: 26.05.2021 r., godz. 10:00
23.02.2024 11:59 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu
23.02.2024 08:51 Iwona Pacholec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.02.2024 r.
23.02.2024 08:49 Iwona Pacholec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
23.02.2024 08:24 Iwona Pacholec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
23.02.2024 07:32 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
23.02.2024 07:32 Żaklina Chudzińska Edycja Starszy Księgowy do spraw wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
23.02.2024 07:31 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk ds. promocji statystyki publicznej, edukacji oraz CSR w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
23.02.2024 07:31 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk ds. analiz i udostępniania danych statystycznych w Zachodniopomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
23.02.2024 07:31 Żaklina Chudzińska Edycja Informatyk do spraw serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Wydziale Informatyki
23.02.2024 07:31 Żaklina Chudzińska Edycja Starszy Księgowy do spraw: wynagrodzeń w Wydziale Ekonomicznym
23.02.2024 07:30 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
23.02.2024 07:30 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw realizacji badań w Wydziale Badań Ankietowych
23.02.2024 07:30 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
23.02.2024 07:29 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych
23.02.2024 07:29 Żaklina Chudzińska Edycja Ankieter na terenie powiatu kołobrzeskiego
23.02.2024 07:29 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych
23.02.2024 07:28 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw współorganizowania i koordynowania pracy Urzędu w zakresie programu badań statystycznych w Wydziale Organizacji
23.02.2024 07:28 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Zachodniopomorskim Ośrodku
23.02.2024 07:26 Żaklina Chudzińska Publikacja Starszy Statystyk Informatyk do spraw programowania w Ośrodku Inżynierii Danych
23.02.2024 07:24 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Rejestrów
22.02.2024 14:29 Daniel Koźmiński Edycja Ankieter na terenie Warszawy - 2 etaty (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
22.02.2024 13:40 Jacek Pruski Edycja Ankieter/Operator Urządzeń Elektronicznych
22.02.2024 11:16 Wojciech Szpakowski Edycja Kierownik Wydziału w Wydziale Ekonomicznym
22.02.2024 09:26 Wojciech Szpakowski Publikacja Kierownik Wydziału w Wydziale Ekonomicznym
22.02.2024 08:57 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00476696/01 z dnia 6.11.2023 r.
22.02.2024 08:56 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00421788 z dnia 2.10.2023 r.
22.02.2024 08:55 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
22.02.2024 08:54 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
22.02.2024 07:32 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/Operator Urządzeń Elektronicznych
22.02.2024 00:01 Daniel Koźmiński Publikacja Zastępca Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
22.02.2024 00:01 Daniel Koźmiński Publikacja Kierowca (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
22.02.2024 00:01 Daniel Koźmiński Edycja Ankieter na terenie Warszawy - 2 etaty (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
21.02.2024 18:00 Sylwia Matyś Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00213552/01 z 21.02.2024 r.
21.02.2024 15:17 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00213552/01 z 21.02.2024 r.
21.02.2024 15:14 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00213552/01 z 21.02.2024 r.
21.02.2024 15:11 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00213552/01 z 21.02.2024 r.
21.02.2024 14:36 Daniel Koźmiński Publikacja Ankieter na terenie Warszawy - 2 etaty (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
21.02.2024 14:33 Rafał Kontowski Edycja Kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym
21.02.2024 14:31 Rafał Kontowski Edycja Kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym
21.02.2024 14:29 Rafał Kontowski Publikacja Kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym
1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry