Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
23/DB/WR/2019
Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do gmachu GUS 08.10.2019
30/ST/SPIS/PN/2019
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Termin składania ofert – 18.10.2019 r. do godz. 10:00 02.10.2019 18.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.10.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 08.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ 10.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 18.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 2 25.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 1 06.11.2019
36/ST/SPIS/PN/2019
Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Termin składania ofert: 07-10-2019, godz. 10:00 20.09.2019 07.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.09.2019
SIWZ (plik w formacie PDF) - zmieniona w dniu 20-09-2019 20.09.2019
SIWZ (plik w formacie DOCX) - zmieniona w dniu 20-09-2019 20.09.2019
Modyfikacja SIWZ 20.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 24.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.09.2019
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 6.1 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 1 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 6.2 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 2 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 01.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1 22.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2 22.10.2019
38/BP/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. Termin składania ofert: 22-10-2019, godzina 10:00. 20.09.2019 22.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 01.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 1-10-2019 r. 01.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ 09.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 15.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 22.10.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23.10.2019
37/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Termin składania ofert: 21-10-2019 r. godzina 10:00. 18.09.2019 21.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 25.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 07.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ III 09.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 21.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.11.2019
35/DR/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 14-10-2019 r. godzina 10:00. 11.09.2019 14.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 14.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.10.2019
33/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 19-09-2019 r. godzina 10:00. 02.09.2019 19.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.09.2019
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 09.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 9-09-2019 r. 09.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 11.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 11-09-2019 r. 11.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 13.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 19.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.10.2019
26/ST/SPIS/PN/2019
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 11.09.2019 r. o godz. 10:00. 19.08.2019 11.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ 22.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 26.08.2019
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 - zmieniony w dniu 26-08-2019 26.08.2019
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 - zmieniony w dniu 26-08-2019 26.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 27.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 05.09.2019
Sprostowanie ogłoszenia 05.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 11.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. 1 01.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. 2 01.10.2019
34/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00. 19.08.2019 18.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 28.08.2019
Sprostowanie ogłoszenia 28.08.2019
SIWZ (plik w formacie PDF) - zmieniona w dniu 28-08-2019 28.08.2019
SIWZ (plik w formacie DOC) - zmieniona w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 29.08.2019
Sprostowanie ogłoszenia 29.08.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór)- zmieniona w dniu 29-08-2019 29.08.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 29-08-2019 29.08.2019
Informacja o wpłynięciu odwołania 29.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 03.09.2019
Informacja o wycofaniu odwołania 04.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 11.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 11-09-2019 11.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 18.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.10.2019
24/ST/SPIS/PN/2019
Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 13.08.2019 29.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 14-08-2019 14.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 29.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.09.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    16
Do góry