Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
20/ST/SPIS/PN/2020
Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Termin składania ofert: 5-06-2020 r.; godz. 11:00. 27.04.2020 05.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie PDF) 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie DOC) 21.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 01.06.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 1-06-2020 (plik w formacie PDF) 01.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 1-06-2020 (plik w formacie DOC) 01.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 05.06.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.07.2020
18/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00. 03.04.2020 12.05.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 24.04.2020
SIWZ - zmieniony w dniu 24-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 24.04.2020
SIWZ - zmieniony w dniu 24-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 24.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 06.05.2020
Protokół z otwarcia ofert 12.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.06.2020
19/DB/PN/2020
Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10:00 26.03.2020 20.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2020
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień SIWZ - Architektura – Projekt Wykonawczy 03.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 06.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 20.04.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 04.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.05.2020
12/ST/SPIS/PN/2020
Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Termin składania ofert: 29-04-2020 r., godz. 10:00. 17.03.2020 29.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 15.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 15.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 15.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 15.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 15-04-2020 15.04.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 15-04-2020 15.04.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 15-04-2020 15.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 21.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 21.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 21-04-2020 21.04.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 21-04-2020 21.04.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 21-04-2020 21.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 23.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 29.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 18.05.2020
9/DK/PN/2020
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00 06.03.2020 15.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 16.03.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 16-03-2020 16.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 25.03.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Modyfikacja SIWZ III 01.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.04.2020
Modyfikacja SIWZ IV 10.04.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – instrukcja wypełniania JEDZ – zmieniona w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – JEDZ – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 27-04-2020 r. 27.04.2020
Modyfikacja SIWZ 30.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony w dniu 4-05-2020 04.05.2020
Modyfikacja SIWZ 12.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.05.2020
Modyfikacja SIWZ 19.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.05.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.06.2020
11/ST/SPIS/PN/2020
Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 22 kwietnia 2020 r. 06.03.2020 22.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.03.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 25-03-2020 25.03.2020
Modyfikacja SIWZ 01.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 22.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 25.05.2020
10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021. Termin składania ofert: 09-04-2020, godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 kwietnia 2020 r. 05.03.2020 23.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.03.2020
Modyfikacja SIWZ 01.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 07.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 07-04-2020 07.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 07-04-2020 07.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 17.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) plik w formacie XLS - zmieniony w dniu 17-04-2020 17.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) plik w formacie PDF - zmieniony w dniu 17-04-2020 17.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 23.04.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 14.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.06.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 28.07.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 28.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.07.2020
8/DB/PN/2020
Usługa konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 2-03-2020 r., godz. 10:00. 14.02.2020 02.03.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.02.2020
Protokół z wizji lokalnej 21.02.2020
Protokół z otwarcia ofert 02.03.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.04.2020
3/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 17-03-2020 r., godz. 10:00. 10.02.2020 17.03.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 21-02-2020 21.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 28.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA nr 3/ST/SPIS/PN/2020 – zmieniona w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 03.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ IV 04.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ V 06.03.2020
Modyfikacja SIWZ VI 11.03.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.03.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – zmieniony w dniu 11-03-2020 r. 11.03.2020
Protokół z otwarcia ofert 17.03.2020
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy 17.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.04.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 24.06.2020
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy 24.06.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.06.2020
4/DB/PN/2020
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-03-2020, godz. 10:00. 05.02.2020 10.03.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.02.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.02.2020
Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania ofert z 20-02-2020 godz. 10.00 na 04-03-2020 godz. 10.00 18.02.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 02.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II. Zmiana terminu składania ofert z 04-03-2020 godz. 10.00 na 10-03-2020 godz. 10.00 02.03.2020
SIWZ zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (OPZ-1) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (OPZ-2) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 6.1 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 1 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 6.2 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 2 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Protokół z otwarcia ofert 11.03.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 1 30.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 30.04.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.02.2024 10:36
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    16
Do góry