Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
29/ST/SPIS/PN/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 16 lipca do godz. 10:00 01.07.2020 16.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 09.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 16.07.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.07.2020
27/BK/OS/POPC/PN/2020
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla łącznie 331 (trzystu trzydziestu jeden) pracowników jednostek statystyki publicznej. Termin składania ofert 31-07-2020 r.; godzina 12:00. 30.06.2020 31.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.06.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 16.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 21.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 22.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 31.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.09.2020
28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert 30-07-2020 r.; godzina 10:00. 25.06.2020 30.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.06.2020
Modyfikacja SIWZ 10.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 10-07-2020 (plik w formacie PDF) 10.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 10-07-2020 (plik w formacie DOC) 10.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 10-07-2020 r. 10.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 10-07-2020 r. 10.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 13.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 16.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 23.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 30.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.09.2020
26/DK/SPIS/PN/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00. 26.05.2020 30.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 18-06-2020 (plik w formacie PDF) 18.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 18-06-2020 (plik w formacie DOC) 18.06.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (wzór) - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Wyjaśnienia SIWZ 22.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 30.06.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.07.2020
32/BP/SMUP/POWER/PN/2020
Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 23-06-2020 r. godz. 12:00 12.05.2020 23.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.06.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 4-06-2020 r 04.06.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 4-06-2020 r. 04.06.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 4-06-2020 r. 04.06.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.06.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 09.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 9-06-2020 (plik w formacie PDF) 09.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 9-06-2020 (plik w formacie DOC) 09.06.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 9-06-2020 r. 09.06.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 9-06-2020 r. 09.06.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 9-06-2020 r. 09.06.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 9-06-2020 r. 09.06.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 9-06-2020 r. 09.06.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 12.06.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.06.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 12-06-2020 r. 12.06.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 12-06-2020 r. 12.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 23.06.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.07.2020
Korekta zawiadomienia o wyborze oferty 31.07.2020
25/ST/PN/2020
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji. Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r.; godz. 10:00. 11.05.2020 15.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11.05.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.06.2020
23/ST/SPIS/PN/2020
Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. 30.04.2020 10.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 06.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 06.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 06-05-2020 (plik w formacie PDF) 06.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 06-05-2020 (plik w formacie DOC) 06.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 15-05-2020 (plik w formacie PDF) 15.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 15-05-2020 (plik w formacie PDF) 15.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-05-2020 (plik w formacie DOC) 15.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 15-05-2020 (plik w formacie PDF) 15.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 15-05-2020 r 15.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 15-05-2020 r. 15.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 15-05-2020 r. 15.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 15-05-2020 r. 15.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 21.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie DOC) 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie PDF) 21.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V 22.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 22-05-2020 (plik w formacie DOC) 22.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 22-05-2020 (plik w formacie PDF) 22.05.2020
Wyjaśnienia SIWZ 29.05.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 01.06.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VI 04.06.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 4-06-2020 r. 04.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 10.06.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.07.2020
20/ST/SPIS/PN/2020
Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Termin składania ofert: 5-06-2020 r.; godz. 11:00. 27.04.2020 05.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie PDF) 21.05.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-05-2020 (plik w formacie DOC) 21.05.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 01.06.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 1-06-2020 (plik w formacie PDF) 01.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 1-06-2020 (plik w formacie DOC) 01.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 05.06.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.07.2020
18/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00. 03.04.2020 12.05.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 24.04.2020
SIWZ - zmieniony w dniu 24-04-2020 r. (plik w formacie DOC) 24.04.2020
SIWZ - zmieniony w dniu 24-04-2020 r. (plik w formacie PDF) 24.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 24-04-2020 24.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ 06.05.2020
Protokół z otwarcia ofert 12.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.06.2020
19/DB/PN/2020
Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10:00 26.03.2020 20.04.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2020
Załącznik nr 1 do Wyjaśnień SIWZ - Architektura – Projekt Wykonawczy 03.04.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 06.04.2020
Protokół z otwarcia ofert 20.04.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 04.05.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.05.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.07.2024 15:31
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    17
Do góry