Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
38/BP/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. Termin składania ofert: 22-10-2019, godzina 10:00. 20.09.2019 22.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 01.10.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 1-10-2019 r. 01.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ 09.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 15.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 22.10.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23.10.2019
37/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Termin składania ofert: 21-10-2019 r. godzina 10:00. 18.09.2019 21.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 25.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 07.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ III 09.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 21.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.11.2019
35/DR/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 14-10-2019 r. godzina 10:00. 11.09.2019 14.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 11.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 14.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.10.2019
33/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 19-09-2019 r. godzina 10:00. 02.09.2019 19.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.09.2019
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 09.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 9-09-2019 r. 09.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 11.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 11-09-2019 r. 11.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 13.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 19.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.10.2019
26/ST/SPIS/PN/2019
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Termin składania ofert: 6-09-2019 do godz. 10:00 Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 11.09.2019 r. o godz. 10:00. 19.08.2019 11.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ 22.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 26.08.2019
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 - zmieniony w dniu 26-08-2019 26.08.2019
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 - zmieniony w dniu 26-08-2019 26.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 27.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 05.09.2019
Sprostowanie ogłoszenia 05.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 11.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. 1 01.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. 2 01.10.2019
34/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert – 4.09.2019 r. do godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu – 18.09.2019 r. do godz. 10:00. 19.08.2019 18.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 19.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 28.08.2019
Sprostowanie ogłoszenia 28.08.2019
SIWZ (plik w formacie PDF) - zmieniona w dniu 28-08-2019 28.08.2019
SIWZ (plik w formacie DOC) - zmieniona w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 28-08-2019 28.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 29.08.2019
Sprostowanie ogłoszenia 29.08.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór)- zmieniona w dniu 29-08-2019 29.08.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 29-08-2019 29.08.2019
Informacja o wpłynięciu odwołania 29.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.08.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 03.09.2019
Informacja o wycofaniu odwołania 04.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 11.09.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 11-09-2019 11.09.2019
Protokół z otwarcia ofert 18.09.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.10.2019
24/ST/SPIS/PN/2019
Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 29 sierpnia 2019 r. godzina 10:00. W dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 13.08.2019 29.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.08.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 14-08-2019 14.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 29.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.09.2019
21/ST/SPIS/PN/2019
Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00. 02.08.2019 20.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 9-08-2019 09.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 12.09.2019
22/ST/SPIS/PN/2019
Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00. 02.08.2019 20.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.08.2019
Modyfikacja SIWZ 09.08.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - (wzór)- zmieniony w dniu 9-08-2019 r. 09.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty)- zmieniony w dniu 9-08-2019 r. 09.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.08.2019
17/ST/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ) 09.07.2019 14.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.07.2019
Protokół z wizji lokalnej 16.07.2019
Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej 24.07.2019
Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej II 26.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 29.07.2019
Sprostowanie ogłoszenia 29.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmieniona 29-07-2019 r. 29.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zmieniona 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Załacznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty- zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Załacznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - zmieniony 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 1 do umowy - zmieniony 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 9 do SIWZ- Wzór Umowy udostępnienia pomieszczeń - zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej III 01.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 14.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 12.09.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 31.05.2023 14:15
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    15
Do góry