Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
22/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Dostawa i wdrożenie systemu ATP (ang. Advanced Threat Protection) do wykrywania i analizy zaawansowanych zagrożeń. Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 10:00. 13.10.2021 15.11.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 13.10.2021
19/DB/TP/2021
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 października 2021 r., do godz. 10:00 01.10.2021 19.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.10.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 07.10.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 7-10-2021 r. 07.10.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 7-10-2021 r. 07.10.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.10.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 12.10.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 12-10-2021 r. 12.10.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.10.2021
Protokół z otwarcia ofert 19.10.2021
18/DB/TP/2021
Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00 13.09.2021 27.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 13.09.2021
Protokół z wizji lokalnej 17.09.2021
Wyjaśnienia SWZ 21.09.2021
Dodatkowa wizja lokalna 21.09.2021
Protokół z dodatkowej wizji lokalnej 23.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 27.09.2021
20/DK/ST/SPIS/PN/2021
Zakup materiałów promocyjnych. Termin składania ofert: 12 październik 2021 r., do godz. 11:00 10.09.2021 12.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 10.09.2021
Wyjaśnienia SWZ 13.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.10.2021
Protokół z otwarcia ofert 12.10.2021
14/BK/TP/2021
Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00 01.09.2021 15.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.09.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 8-09-2021 r. 08.09.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy - zmieniony w dniu 8-09-2021 r. 08.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 08.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 15.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 15.09.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.10.2021
17/DK/ST/SPIS/PN/2021
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00 01.09.2021 05.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 01.09.2021
Wyjaśnienia SWZ 09.09.2021
Wyjaśnienia SWZ II 13.09.2021
Wyjaśnienia SWZ III 13.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.10.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.10.2021
16/BK/PN/2021
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00 18.08.2021 20.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 18.08.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 20.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 20.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 3 29.09.2021
15/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00 04.08.2021 06.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 04.08.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 06.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.09.2021
11/ST/WS/POPC/PN/2021
Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00 03.08.2021 14.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 03.08.2021
Wyjaśnienia SWZ 20.08.2021
Modyfikacja SWZ 31.08.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 31.08.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 31-08-2021 r. 31.08.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 31-08-2021 r. 31.08.2021
Wyjaśnienia SWZ II 02.09.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.09.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.09.2021
Protokół z otwarcia ofert 14.09.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.09.2021
13/DB/TP/2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej wody deszczowe z dachów i tarasów oraz instalacji elektrycznej w łazienkach w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap I. Termin składania ofert: do dnia 28-07-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 20 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 14.07.2021 28.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 14.07.2021
Protokół z wizji lokalnej 20.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 21.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-07-2021 r. 21.07.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-07-2021 r. 21.07.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 21-07-2021 r. 21.07.2021
Załącznik nr 1 - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego 21.07.2021
Załącznik nr 2 – Modernizacja instalacji hydrantów wew. część konstrukcyjno – budowlana 21.07.2021
Załącznik nr 3 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku A budynku GUS 21.07.2021
Załącznik nr 4 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku B budynku GUS 21.07.2021
Załącznik nr 5 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra VII bloku C budynku GUS 21.07.2021
Załącznik nr 6 - Rzuty kondygnacji od piwnicy do pietra IV bloku D budynku GUS 21.07.2021
Wyjaśnienia SWZ 22.07.2021
Załącznik nr 1 - Inwentaryzacja instalacji sanitarnych budynku GUS 22.07.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 28.07.2021
Protokół z otwarcia ofert 28.07.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.08.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Ilona Kozos (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Ilona Kozos (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 19.10.2021 14:35
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry