Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
23/DB/PN/2022
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2023 r. do godziny 10:00. 09.12.2022 23.01.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 09.12.2022
Wyjaśnienia SWZ 21.12.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 05.01.2023
Załącznik nr 1 do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ 05.01.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5.01.2023 r. 05.01.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy- zmieniony w dniu 5.01.2023 r. 05.01.2023
Modyfikacja SWZ 09.01.2023
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 09.01.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 3-01-2023 r. 09.01.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 3-01-2023 r. 09.01.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 10.01.2023
Załącznik nr 1 do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ 10.01.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 10.01.2023 r. 10.01.2023
Wyjaśnienia SWZ II 11.01.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 23.01.2023
Protokół z otwarcia ofert 23.01.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.01.2023
24/DB/TP/2022
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00. 25.10.2022 09.11.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 25.10.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 03.11.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 3.11.2022 r. 03.11.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy - zmieniony w dniu 3.11.2022 r. 03.11.2022
Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 3.11.2022 r. 03.11.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.11.2022
Protokół z otwarcia ofert 09.11.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 02.12.2022
25/DB/TP/2022
Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 5-10-2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 20.09.2022 05.10.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 20.09.2022
Protokół z wizji lokalnej 26.09.2022
Wyjaśnienia SWZ 26.09.2022
Wyjaśnienia SWZ II 27.09.2022
Wyjaśnienia SWZ III 30.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 05.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2022
26/BP/POPT/PN/2022
Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00. 19.09.2022 20.10.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 19.09.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 12.10.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 12-10-2022 r. 12.10.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 20.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.11.2022
14/ST/PN/2022
Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: do dnia 3 października 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 14 września 2022 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 31.08.2022 03.10.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 31.08.2022
Wyjaśnienia SWZ 06.09.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 07.09.2022
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - zmieniony w dniu 7-09-2022 r. 07.09.2022
Wyjaśnienia SWZ II 08.09.2022
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 09.09.2022
Wyjaśnienia SWZ III 14.09.2022
Wyjaśnienia SWZ IV 14.09.2022
Protokół z wizji lokalnej 14.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 03.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 03.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.11.2022
22/DK/ST/SPIS/PN/2022
Obsługa płatnej promocji wyników NSP 2021 w mediach społecznościowych z wykorzystaniem mechanizmów reklamowych tych mediów. Termin składania ofert: 30.09.2022 r., do godz. 10:00. 30.08.2022 30.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 30.08.2022
Wyjaśnienia SWZ 16.09.2022
Wyjaśnienia SWZ II 21.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 30.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 30.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 17.10.2022
15/BK/ST/WS/POPC/PN/2022
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: do dnia 27 września 2022 r. do godz. 10:00 24.08.2022 27.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 24.08.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.09.2022
Załącznik nr 1.3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 6.3 do SWZ – Wzór umowy dla Części III, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
˗Załącznik nr 6.4 do SWZ - Wzór umowy dla Części IV, zmieniony w dniu 15-09-2022 r. 15.09.2022
Wyjaśnienia SWZ 16.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 27.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części III 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części II 20.10.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części IV 20.10.2022
19/DK/ST/PN/2022
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), w tym w szczególności realizacji działań promujących wyniku spisu. Termin składania ofert: 23.09.2022 r., do godz. 10:00. 23.08.2022 23.09.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 23.08.2022
Modyfikacja SWZ 16.09.2022
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 16.09.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy- zmieniony w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 12-09-2022 r. 16.09.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 23.09.2022
Protokół z otwarcia ofert 23.09.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.10.2022
12/DB/POIŚ/PN/2022
Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 15.07.2022 19.08.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 15.07.2022
WYjaśnienia SWZ 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 1 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 2 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 3 19.07.2022
Karta doborowa cental wentylacyjnych 4 19.07.2022
Protokół z wizji lokalnej 03.08.2022
Wyjaśnienia SWZ II 08.08.2022
Załączniki od 1 do 14 do Wyjaśnień SWZ II 08.08.2022
Wyjaśnienia SWZ III 11.08.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 19.08.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.09.2022
13/DB/POIŚ/PN/2022
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 13.07.2022 17.08.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 13.07.2022
Protokół z wizji lokalnej 27.07.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 17.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 17.08.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 22.08.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 25.01.2023 12:24
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
Do góry