Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
2/BK/PN/2020
Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Termin składania ofert: 25-02-2020, godz. 10:00 20.01.2020 25.02.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.01.2020
53/ST/PDS/POPC/PN/2019
Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 14-02-2020, godz. 10:00 07.01.2020 14.02.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07.01.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 20.01.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.01.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.01.2020
SIWZ zmieniony w dniu 22-01-2020 (plik w formacie PDF) 22.01.2020
SIWZ zmieniony w dniu 22-01-2020 (plik w formacie DOC) 22.01.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
54/GP/PN/2019
Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: 14-01-2020, godzina 10:00. 30.12.2019 14.01.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.12.2019
Wyjaśnienia SIWZ 03.01.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.01.2020
25/DB/PN/2019
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 12-12-2019 r., godzina 10:00. 03.12.2019 12.12.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.12.2019
Wyjaśnienia SIWZ 05.12.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 06.12.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 6-12-2019 r. (plik w formacie pdf) 06.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 6-12-2019 r. (plik w formacie doc) 06.12.2019
Protokół z otwarcia ofert 12.12.2019
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty złożonej dla Części nr 1 16.12.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr 2 16.12.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 1 02.01.2020
39/DB/PN/2019
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 26-11-2019, godz. 10:00 18.11.2019 26.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.11.2019
Protokół z otwarcia ofert 26.11.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.01.2020
19/ST/KSZBI/PN/2019
Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: 20-11-2019 r., godz. 10:00 18.10.2019 20.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.11.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.12.2019
42/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji. Termin składania ofert: 31-10-2019 r., godzina 10:00. 15.10.2019 31.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.10.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 25-10-2019 r. 25.10.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 31.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.11.2019
23/DB/WR/2019
Zapewnienie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do gmachu GUS 08.10.2019
30/ST/SPIS/PN/2019
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Termin składania ofert – 18.10.2019 r. do godz. 10:00 02.10.2019 18.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.10.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 08.10.2019
Wyjaśnienia SIWZ 10.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 18.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 2 25.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 1 06.11.2019
36/ST/SPIS/PN/2019
Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Termin składania ofert: 07-10-2019, godz. 10:00 20.09.2019 07.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.09.2019
SIWZ (plik w formacie PDF) - zmieniona w dniu 20-09-2019 20.09.2019
SIWZ (plik w formacie DOCX) - zmieniona w dniu 20-09-2019 20.09.2019
Modyfikacja SIWZ 20.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 24.09.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.09.2019
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 6.1 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 1 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Załącznik nr 6.2 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 2 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 27.09.2019 27.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 30.09.2019
Wyjaśnienia SIWZ 01.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 1 22.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty - część 2 22.10.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy GUS)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 22.01.2020 14:01
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5    
Do góry