Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
19/BK/PN/2024
Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich w GUS, w formie stacjonarnej, dla łącznie 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) osób z kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla jednostek służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, wraz z przekazaniem konspektów z prowadzonych szkoleń i konsultacji dla trenera wewnętrznego GUS 05.07.2024 08.08.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 05.07.2024
6/BK/PN/2024
Przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2024 roku. Termin składania ofert: 24.07.2024 r. do godz. 11:00. 20.06.2024 24.07.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 20.06.2024
Wyjaśnienia SWZ 26.06.2024
Wyjaśnienia SWZ II 11.07.2024
Wyjaśnienia SWZ III 12.07.2024
Wyjaśnienia SWZ IV 16.07.2024
14/DB/TP/2024
Przebudowa garażu na terenie Głównego Urzędu Statystycznego z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 03.06.2024 19.06.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 03.06.2024
Wyjaśnienia SWZ 07.06.2024
Protokół z wizji lokalnej 11.06.2024
Wyjaśnienia SWZ II 13.06.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.06.2024
Protokół z otwarcia ofert 19.06.2024
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.07.2024
7/DB/PN/2024
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 11:00. 15.05.2024 19.06.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 15.05.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.06.2024
Protokół z otwarcia ofert 19.06.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.07.2024
5/BK/PN/2024
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 11:00. 02.05.2024 06.06.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 02.05.2024
Wyjaśnienia SWZ 10.05.2024
Wyjaśnienia SWZ II 16.05.2024
Wyjaśnienia SWZ III 28.05.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.06.2024
Protokół z otwarcia ofert 06.06.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części 3 27.06.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części 1 03.07.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części 2 03.07.2024
4/IN/PTFE/PN/2024
Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów organizowanych w roku 2024 na terenie kraju w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Termin składania ofert: 12.04.2024 r. do godz. 10:00. 11.03.2024 12.04.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 11.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.04.2024
Protokół z otwarcia ofert 12.04.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.04.2024
3/DK/PN/2024
Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji IV Kongres Statystyki Polskiej dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: 9.04.2024 r. do godz. 11:00. 04.03.2024 09.04.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 04.03.2024
Wyjaśnienia SWZ 18.03.2024
Wyjaśnienia SWZ II 20.03.2024
Wyjaśnienia SWZ III 25.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.04.2024
Protokół z otwarcia ofert 09.04.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.04.2024
1/DB/TP/2024
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część IIIA - blok B. Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2024 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 02.02.2024 19.03.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 02.02.2024
Protokół z wizji lokalnej 12.02.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 16.02.2024
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.02.2024
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 16-02-2024 r. 16.02.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 29.02.2024
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.02.2024
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, SOPZ - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Załącznik nr 7 do SWZ - Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - zmieniony w dniu 29-02-2024 r. 29.02.2024
Wyjaśnienia SWZ 04.03.2024
Wyjaśnienia SWZ II 04.03.2024
Protokół z wizji lokalnej 12.03.2024
Wyjaśnienia SWZ III 13.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.03.2024
Protokół z otwarcia ofert 19.03.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.04.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty II 16.05.2024
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.06.2024
8/PN/2024
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00. 25.01.2024 29.02.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 25.01.2024
Wyjaśnienia SWZ 09.02.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 29.02.2024
Protokół z otwarcia ofert 29.02.2024
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 11.03.2024
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr II 10.04.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 08.05.2024
25/DB/PN/2023
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 10:00. 27.12.2023 12.02.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 27.12.2023
Wyjaśnienia SWZ 15.01.2024
Wyjaśnienia SWZ II 22.01.2024
Załącznik do Wyjaśnień SWZ II - przykładowa dyspozycja dokumentu 22.01.2024
Załącznik do Wyjaśnień SWZ II - przykładowa karta środka trwałego 22.01.2024
Załącznik do Wyjaśnień SWZ II - zlecenie BGK 22.01.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ z dnia 19-01-2024 r. 23.01.2024
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.01.2024
Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 19-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 19-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 19-01-2024 r. 23.01.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 23.01.2024
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 23-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 23-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ II - Protokół ZP-PN - stan na dzień 23-01-2024 r. 23.01.2024
Załącznik do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ II - zarządzenie wewnętrzne ws. rozliczeń wydatków 23.01.2024
Załącznik do Modyfikacji i wyjaśnień SWZ II - zarządzenie wewnętrzne ws. procedur gospodarki finansowej 23.01.2024
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 26.01.2024
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 26-01-2024 r. 26.01.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 12.02.2024
Protokół z otwarcia ofert 12.02.2024
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.02.2024
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.07.2024 15:31
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    17
Do góry