Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
64/ST/WS/POPC/PN/2020
Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji. Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 12:00. 22.12.2020 11.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 25-01-2021 r. 25.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 27-01-2021 r. 27.01.2021
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 27-01-2021 r. 27.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 01.02.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 1-02-2021 r. 01.02.2021
Modyfikacja SIWZ 04.02.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 4-02-2021 r. 04.02.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 4-02-2021 r. 04.02.2021
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony 4-02-2021 r. 04.02.2021
Modyfikacja SIWZ 04.02.2021
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 4-02-2021 r. 04.02.2021
Protokół z otwarcia ofert 11.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.03.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 26.05.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.05.2021
67/ST/WS/POPC/PN/2020
Rozbudowa Systemu Service Desk. Termin składania ofert: do dnia 5 lutego 2021 r. do godziny 9:00. 22.12.2020 05.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 21-01-2021 r. 21.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 21-01-2021 r. 21.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 22.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 22-01-2021 r. 22.01.2021
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Wyjaśnienia SIWZ II 27.01.2021
Modyfikacja SIWZ 28.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 28.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 28-01-2021 r. 28.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 28-01-2021 r. 28.01.2021
Protokół z otwarcia ofert 05.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.03.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert 22.03.2021
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy 22.03.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.05.2021
75/DK/ST/SPIS/PN/2020
Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00. 22.12.2020 20.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 22.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 30.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 05.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 5-01-2021 r. 05.01.2021
Modyfikacja i Wyjaśnienia SIWZ III 07.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 7-01-2021 r. 07.01.2021
Wyjaśnienia SIWZ 11.01.2021
Modyfikacja SIWZ IV 12.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 12.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 12-01-2021 r. 12.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 12-01-2021 r. 12.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 12-01-2021 r. 12.01.2021
Protokół z otwarcia ofert 20.01.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.02.2021
72/DB/BK/PN/2020
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00 14.12.2020 02.02.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 14.12.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 24.12.2020
Modyfikacja SIWZ 05.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 5-01-2021 r. 05.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 5-01-2021 r. 05.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5-01-2021 r. 05.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 13.01.2021
Załącznik nr 1 - Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa, 13.01.2021
Załącznik nr 2 – Przykładowy IPRZ 13.01.2021
Załącznik nr 3 – zmieniony Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia - Udostępnione usługi Web Service 13.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 13-01-2021 r. 13.01.2021
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 13-01-2021 r. 13.01.2021
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 13-01-2021 r. 13.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 20.01.2021
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 20.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 20-01-2021 r. 20.01.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 20-01-2021 r. 20.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 20-01-2021 r. 20.01.2021
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 20-01-2021 r. 20.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 22.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-01-2021 r. 22.01.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 25.01.2021
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 25-01-2021 r. 25.01.2021
Protokół z otwarcia ofert 02.02.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 02.03.2021
76/GP/PN/2020
Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00. 11.12.2020 29.12.2020
Specyfikacja warunków zamówienia 11.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 22.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 29.12.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 30.12.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 18.01.2021
73/ST/WS/POPC/PN/2020
Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. 25.11.2020 08.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 25.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 03-12-2020 04.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 03-12-2020 r. 04.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 08.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 08-12-2020 r. 08.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 08-12-2020 r. 08.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 08-12-2020 08.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 08-12-2020 08.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 09.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 16.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 16.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 16-12-2020 16.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 16-12-2020 r. 16.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ V 17.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ VI 22.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VII 23.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 23-12-2020 r. 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 23-12-2020 r. 23.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VIII 30.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 30-12-2020 30.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 08.01.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.02.2021
49/ST/SPIS/PN/2020
Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00. 25.11.2020 15.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 25.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 23.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 22-12-2020 r. 23.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 30.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - zmieniony w dniu 30-12-2020 r. 30.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.01.2021
Wyjaśnienia SIWZ II 08.01.2021
Protokół z otwarcia ofert 15.01.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 25.01.2021
74/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00. 20.11.2020 29.12.2020
Specyfikacja warunków zamówienia 20.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.11.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 25.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 25-11-2020 r. 25.11.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 01.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniona w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmienione w dniu 1-12-2020 r. 01.12.2020
Wyjaśnienia SIWZ 08.12.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 14.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 14.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 14-12-2020 r. 14.12.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 14-12-2020 r. 14.12.2020
Modyfikacja i Wyjaśnienia SIWZ IV 21.12.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 21-12-2020 r. 21.12.2020
Protokół z otwarcia ofert 29.12.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.02.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 07.04.2021
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 08.04.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.04.2021
70/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Dostawa i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego Dostępu do Sieci Internet”. Termin składania ofert: do 14 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. 12.11.2020 14.12.2020
Specyfikacja warunków zamówienia 12.11.2020
Wyjaśnienia SIWZ 20.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.12.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 22.01.2021
71/DR/NCBR/PN/2020
Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00 23.10.2020 06.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.10.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.10.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.10.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 27-10-2020 r. 27.10.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 27-10-2020 r. 27.10.2020
Wyjaśnienia SIWZ 30.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 06.11.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.11.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    16
Do góry