Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
38/DB/PN/2020
Budowa instalacji odgromowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert do 6 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00. 21.07.2020 06.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.07.2020
Protokół z wizji lokalnej 28.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 30.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 06.08.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 27.08.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 16.09.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.09.2020
34/ST/SPIS/PN/2020
Usługa migracji i konfiguracji systemów przetwarzania i analizy danych opartych na oprogramowaniu SAS wraz z podniesieniem oprogramowania SAS do wersji 9.4 w celu dostosowania do nowej infrastruktury. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 sierpnia 2020 r. godzina 11:00. 16.07.2020 10.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 29.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 29-07-2020 (plik w formacie PDF) 29.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 29-07-2020 (plik w formacie PDOC) 29.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 29-07-2020 29.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 29-07-2020 r. 29.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.08.2020
Protokół z otwarcia ofert 10.08.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.08.2020
39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00. 10.07.2020 10.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 15.07.2020
Modyfikacja SIWZ 28.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 28.07.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie pdf) - zmieniona w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie doc) - zmieniona w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr I - zmieniony w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr II - zmieniony w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.08.2020
Protokół z otwarcia ofert 10.08.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 25.08.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 1 14.09.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 14.09.2020
37/ST/SPIS/PN/2020
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w tym realizacji Konkursów promujących spis. Termin składania ofert: do 23 lipca do godz. 10:00 08.07.2020 23.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 10.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 13.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 14.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 14-07-2020 14.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 15.07.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Zmieniona w dniu 15-07-2020 15.07.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Zmieniona w dniu 15-07-2020 15.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 15-07-2020 r.; 15.07.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony 15-07-2020 r.; 15.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony 15-07-2020 r. 15.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 16.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 16.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 16.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 23.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.08.2020
40/DK/SPIS/PN/2020
Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: do 21 lipca do godz. 10:00. 07.07.2020 21.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 9-07-2020 r. 09.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 9-07-2020 r. 09.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 10.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 13.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 21.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.08.2020
36/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do 17 lipca 2020 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 24 lipca 2020 r. godzina 10:00. 06.07.2020 24.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.07.2020
Modyfikacja SIWZ 16.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 16.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 16-07-2020 r. (plik w formacie PDF) 16.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 16-07-2020 r. (plik w formacie DOC) 16.07.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - zmieniony w dniu 16-07-2020 r. 16.07.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ - zmieniona w dniu 16-07-2020 r. 16.07.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmienione w dniu 16-07-2020 r. 16.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 16-07-2020 r. 16.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 24.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 25.08.2020
29/ST/SPIS/PN/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 16 lipca do godz. 10:00 01.07.2020 16.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 09.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 16.07.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.07.2020
27/BK/OS/POPC/PN/2020
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla łącznie 331 (trzystu trzydziestu jeden) pracowników jednostek statystyki publicznej. Termin składania ofert 31-07-2020 r.; godzina 12:00. 30.06.2020 31.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.06.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 16.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 21.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 22.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 31.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.09.2020
28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert 30-07-2020 r.; godzina 10:00. 25.06.2020 30.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.06.2020
Modyfikacja SIWZ 10.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 10-07-2020 (plik w formacie PDF) 10.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 10-07-2020 (plik w formacie DOC) 10.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 10-07-2020 r. 10.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 10-07-2020 r. 10.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 13.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 14.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 16.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 23.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 30.07.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.09.2020
26/DK/SPIS/PN/2020
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Termin składania ofert: 30-06-2020 r. do godz. 10:00. 26.05.2020 30.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 18-06-2020 (plik w formacie PDF) 18.06.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 18-06-2020 (plik w formacie DOC) 18.06.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (wzór) - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 18-06-2020 r. 18.06.2020
Wyjaśnienia SIWZ 22.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 30.06.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.07.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 23.03.2023 13:57
Sprawdź historię zmian
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    15
Do góry