Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
15/DK/ST/TP/WS/2023
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "WROTA STATYSTYKI" oraz produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. 29.05.2023 15.06.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 29.05.2023
14/DK/ST/WS/TP/2023
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „WROTA STATYSTYKI” dla maksymalnie 150 osób w Warszawie wraz z transmisją on–line. Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. 29.05.2023 14.06.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 29.05.2023
17/DB/TP/2023
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 18.05.2023 02.06.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 18.05.2023
Protokół z wizji lokalnej 25.05.2023
10/DB/TP/2023
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 11 maja 2023 r. do godz. 10:00 20.04.2023 11.05.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 20.04.2023
Modyfikacja SWZ 08.05.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 11.05.2023
Protokół z otwarcia ofert 11.05.2023
7/DB/PN/2023
Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2023 r. do godz.10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 4 maja 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 17.04.2023 25.05.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 17.04.2023
Wyjaśnienia SWZ 20.04.2023
Wyjaśnienia SWZ II 27.04.2023
Protokół z wizji lokalnej 04.05.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 17.05.2023
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 17.05.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 12-05-2023 r. 17.05.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 12-05-2023 r. 17.05.2023
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 12-05-2023 r. 17.05.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 25.05.2023
Protokół z otwarcia ofert 25.05.2023
16/DB/PN/2023
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 8 maja 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 05.04.2023 08.05.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 05.04.2023
Protokół z wizji lokalnej 18.04.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 08.05.2023
Protokół z otwarcia ofert 08.05.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 31.05.2023
13/DK/TP/2023
Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji Metodologia Badań Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 10:00. 16.03.2023 29.03.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 16.03.2023
Wyjaśnienia SWZ 20.03.2023
Wyjaśnienia SWZ II 21.03.2023
Wyjaśnienia SWZ III 23.03.2023
Wyjaśnienia SWZ IV 24.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 29.03.2023
Protokół z otwarcia ofert 29.03.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 21.04.2023
8/DB/PN/2023
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2023 r. Termin składania ofert upływa w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00. 06.03.2023 06.04.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 06.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.04.2023
Protokół z otwarcia ofert 06.04.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.04.2023
3/DB/POIŚ/PN/2023
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 15.02.2023 27.03.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 15.02.2023
Protokół z wizji lokalnej 21.02.2023
Modyfikacja SWZ 06.03.2023
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 06.03.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 1-03-2023 r 06.03.2023
Załącznik nr 9 do SPOZ - Projekt wykonawczy budowy instalacji fotowoltaicznej dla budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w branży instalacje elektryczne – rys. schemat zasilania – zmieniony w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Załącznik nr 31 do SPOZ - Przedmiar robót – Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - branża elektryczna – zmieniony w dniu 1-03-2023 r. 06.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.03.2023
Protokół z otwarcia ofert 27.03.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 29.03.2023
2/DB/PN/2023
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 10:00. 13.02.2023 16.03.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 13.02.2023
Wyjaśnienia SWZ 06.03.2023
Przykładowa karta środka trwałego 06.03.2023
Przykładowa dyspozycja dokumentu WZ 06.03.2023
Przykładowy dokument ustalenia salda 06.03.2023
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie Procedur prowadzenia gospodarki finansowej w Głównym Urzędzie Statystycznym 06.03.2023
Zarządzenie wewnętrzne nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania wydatków w układzie kalkulacyjno-zadaniowym. 06.03.2023
Wyjaśnienia SWZ II 09.03.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 16.03.2023
Protokół z otwarcia ofert 16.03.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.04.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 31.05.2023 14:15
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
Do góry