Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
6/DK/ST/PDS/POPC/PN/2022
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS) dla maksymalnie 90 osób w Warszawie, wraz z transmisją on - line. Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. 29.04.2022 03.06.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 29.04.2022
Wyjaśnienia SWZ 09.05.2022
Wyjaśnienia SWZ II 10.05.2022
Modyfikacja SWZ 23.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 23-05-2022 r. 23.05.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 03.06.2022
Protokół z otwarcia ofert 03.06.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.06.2022
7/DB/TP/2022
Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 28.04.2022 17.05.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 28.04.2022
Protokół z wizji lokalnej 10.05.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 17.05.2022
Protokół z otwarcia ofert 17.05.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.05.2022
5/DK/ST/PDS/POPC/PN/2022
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji projektu "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” i produktów wytworzonych w ramach projektu. Termin składania ofert: 23.05.2022 r. do godz. 10:00. 20.04.2022 23.05.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 20.04.2022
Modyfikacja SWZ 11.05.2022
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 6-05-2022 r. 11.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 6-05-2022 r. 11.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 6-05-2022 r. 11.05.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 6-05-2022 r. 11.05.2022
Wyjaśnienia SWZ 18.05.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 23.05.2022
Protokół z otwarcia ofert 23.05.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.06.2022
3/BP/WM/GP/POPT/PN/2022
Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 24.05.2022 r. do godz. 10:00. 20.04.2022 24.05.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 20.04.2022
Modyfikacja SWZ 06.05.2022
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 06.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 4-05-2022 r. 06.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 4-05-2022 r. 06.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy – zmieniony w dniu 4-05-2022 r. 06.05.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 4-05-2022 r. 06.05.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 23.05.2022
4/DB/PN/2022
Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19-05-2022 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 5 maja 2022 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 15.04.2022 19.05.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 15.04.2022
Informacja o wpłynięciu odwołania 25.04.2022
Modyfikacja SWZ 26.04.2022
Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 26-04-2022 r. 26.04.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór Umowy - zmieniony w dniu 26-04-2022 r. 26.04.2022
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.05.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ II 04.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 29-04-2022 r. 04.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 29-04-2022 r. 04.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 29-04-2022 r. 04.05.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 29-04-2022 r. 04.05.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór Umowy - zmieniony w dniu 29-04-2022 r. 04.05.2022
Załącznik nr 6 do modyfikacji i wyjaśnień SWZ II 04.05.2022
Załącznik nr 7 do modyfikacji i wyjaśnień SWZ II 04.05.2022
Protokół z wizji lokalnej 05.05.2022
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 05.05.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ IV 09.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 9-05-2022 r. 09.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 9-05-2022 r. 09.05.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 9-05-2022 r. 09.05.2022
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór Umowy - zmieniony w dniu 9-05-2022 r. 09.05.2022
Załącznik nr 7 do SWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - zmieniony w dniu 9-05-2022 r. 09.05.2022
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 10.05.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ III 10.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 5-05-2022 r. 10.05.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 5-05-2022 r. 10.05.2022
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmienione w dniu 5-05-2022 r. 10.05.2022
Wyjaśnienia SWZ V 11.05.2022
Protokół z wizji lokalnej 13.05.2022
Wyjaśnienia SWZ VI 17.05.2022
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 17-05-2022 r. 17.05.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 19.05.2022
Protokół z otwarcia ofert 19.05.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.06.2022
29/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: do dnia 2 marca 2022 r. do godz. 10:00 28.01.2022 02.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 28.01.2022
Wyjaśnienia SWZ 23.02.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 02.03.2022
Protokół z otwarcia ofert 02.03.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.04.2022
27/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z licencją do obsługi zadań wynikających z RODO w jednostkach służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 24.12.2021 26.01.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 24.12.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 14.01.2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 14-01-2022 r. 14.01.2022
Szablony rejestrów Zamawiającego 14.01.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 26.01.2022
Protokół z otwarcia ofert 26.01.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 24.02.2022
24/GP/TP/2021
Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych (jednostki paletowe stanowią własność GUS). Termin składania ofert: do dnia 5-01-2022 r. do godz. 10:00. 22.12.2021 05.01.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 22.12.2021
Wyjaśnienia SWZ 30.12.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 05.01.2022
Protokół z otwarcia ofert 05.01.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 02.02.2022
23/ST/KSZBI/POPC/PN/2021
Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa informacji. Termin składania ofert: do dnia 6-12-2021 r. do godz. 10:00. 03.11.2021 06.12.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 03.11.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 06.12.2021
Protokół z otwarcia ofert 06.12.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.01.2022
26/DB/TP/2021
Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach „A” i „B” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II. Termin składania ofert: do dnia 23-11-2021 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 9 listopada 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. 02.11.2021 23.11.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.11.2021
Protokół z wizji lokalnej 09.11.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 15.11.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15.11.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 15-11-2021 r. 15.11.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 15-11-2021 r. 15.11.2021
Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 15-11-2021 r. 15.11.2021
Załącznik nr 2 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy, PFU - zmieniony w dniu 15-11-2021 r. 15.11.2021
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 15-11-2021 r. 15.11.2021
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 15-11-2021 r. 15.11.2021
Wyjaśnienia SWZ 16.11.2021
Protokół z wizji lokalnej 17.11.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 23.11.2021
Protokół z otwarcia ofert 23.11.2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.11.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 16.05.2024 15:42
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    17
Do góry