Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
46/DB/PN/2020
Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godziny 10:00 30.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 07.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.11.2020
55/DR/NCBR/PN/2020
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godz. 10:00. 25.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Modyfikacja SIWZ 30.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.09.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-1 (wzór) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-2 (wzór) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-3 (wzór) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 7.1 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr I (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Załącznik nr 7.3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr III (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 30-09-2020 r. 30.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 06.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 2 15.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części III 28.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części I 04.11.2020
57/ST/DB/BP/SPIS/POPT/PN/2020
Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Termin składania ofert: do dnia 9 października 2020 r. do godz. 10:00. 25.09.2020 09.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Modyfikacja SIWZ 29.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.10.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 05.10.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 06.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 09.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 20.10.2020
50/DK/ST/SPIS/PN/2020
Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021. Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r. do godz. 10:00. 15.09.2020 28.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 18.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 21.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 28.09.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.10.2020
44/DB/PN/2020
Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Termin składania ofert: do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00. Wizja lokalna w dniu 7 września 2020 r. godzina 10:00. 01.09.2020 18.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 01.09.2020
Protokół z wizji lokalnej 07.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 07.09.2020
Protokół z wizji lokalnej 10.09.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 14.09.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.09.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 14-09-2020 14.09.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 14-09-2020 r. 14.09.2020
Załącznik nr 1 - budynek GUS rzut pietra 2 14.09.2020
Załącznik nr 2 - budynek GUS rzut pietra 3 14.09.2020
Załącznik nr 3 - budynek GUS rzut pietra 4 14.09.2020
Załącznik nr 4 - budynek GUS rzut pietra 5 14.09.2020
Załącznik nr 5 - budynek GUS rzut pietra 6 14.09.2020
Załącznik nr 6 - budynek GUS rzut pietra 7 14.09.2020
Załącznik nr 7 - budynek GUS rzut dachu 14.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 18.09.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.09.2020
41/ST/KSZBI/POPC/PN/2020
Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Termin składania ofert: do dnia 6 października 2020 r. do godz. 10:00. 21.08.2020 06.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.08.2020
Wyjaśnienia SIWZ 03.09.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 11.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.09.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 11-09-2020 (plik w formacie PDF) 11.09.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 11-09-2020 (plik w formacie DOC) 11.09.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 11-09-2020 11.09.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 11-09-2020 11.09.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - zmieniony w dniu 11-09-2020 11.09.2020
Wyjasnienia SIWZ 14.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 15.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 18.09.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.09.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-09-2020 (plik w formacie PDF) 21.09.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 21-09-2020 (plik w formacie DOC) 21.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 25.09.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 29.09.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.09.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 29-09-2020 (plik w formacie PDF) 29.09.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 29-09-2020 (plik w formacie DOC) 29.09.2020
Wyjaśnienia SIWZ 30.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 06.10.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.11.2020
42/ST/SPIS/PN/2020
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji PSR 2020. Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00 28.07.2020 10.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 28.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 31.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 31.07.2020
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia – Wytyczne dot. liczby godzin przewidzianych na emisję materiałów promujących PSR w mediach publicznych, niepublicznych oraz publikacji prasowych 31.07.2020
Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia – Księga identyfikacji wizualnej PSR 2020 31.07.2020
Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia – rozdzielnik 31.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ II 05.08.2020
Protokół z otwarcia ofert 10.08.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 12.08.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 25.08.2020
43/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00. 24.07.2020 12.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.07.2020
Modyfikacja SIWZ 29.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 29-07-2020 (plik w formacie PDF) 29.07.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 29-07-2020 (plik w formacie DOC) 29.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 29-07-2020 r. 29.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.08.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.08.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 4-08-2020 (plik w formacie PDF) 04.08.2020
SIWZ - zmieniona w dniu 4-08-2020 (plik w formacie DOC) 04.08.2020
Protokół z otwarcia ofert 12.08.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 04.09.2020
21/ST/SPIS/PN/2020
Dostawa i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku GUS. Termin składania ofert do 19 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00. 22.07.2020 19.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.07.2020
Protokół z wizji lokalnej 28.07.2020
Modyfikacja SIWZ 28.07.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.07.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zmieniony w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 28-07-2020 r. 28.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 28.07.2020
Protokół z wizji lokalnej 30.07.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.08.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 4-08-2020 r. 04.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 4-08-2020 r. 04.08.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zmieniony w dniu 4-08-2020 r. 04.08.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy PFU - zmieniony w dniu 4-08-2020 r. 04.08.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 4-08-2020 r. 04.08.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 4-08-2020 r. 04.08.2020
Wyjaśnienia SIWZ 05.08.2020
Załącznik nr 1 - Rys. 1 – Sala komputerowa, Serwerownia I piętro, Blok A 05.08.2020
Załącznik nr 2 -Rys. 2 – Sala komputerowa, Serwerownia I piętro, Blok A 05.08.2020
Załącznik nr 3 -Rys. 3 – Sala komputerowa mała i duża, Parter, Blok C 05.08.2020
Załącznik nr 4 -Rys. 4 – Rzut piwnic, Blok C 05.08.2020
Wyjaśnienia SIWZ 06.08.2020
Modyfikacja SIWZ 07.08.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 7-08-2020 r. 07.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 7-08-2020 r. 07.08.2020
Modyfikacja SIWZ 11.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie PDF) - zmieniona w dniu 11-08-2020 r. 11.08.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w formacie DOC) - zmieniona w dniu 11-08-2020 r. 11.08.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zmieniony w dniu 11-08-2020 r. 11.08.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy PFU - zmieniony w dniu 11-08-2020 r. 11.08.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – zmieniony w dniu 11-08-2020 r. 11.08.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 11-08-2020 r. 11.08.2020
Wyjaśnienia SIWZ 17.08.2020
Protokół z otwarcia ofert 19.08.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.09.2020
38/DB/PN/2020
Budowa instalacji odgromowej budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin składania ofert do 6 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00. 21.07.2020 06.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.07.2020
Protokół z wizji lokalnej 28.07.2020
Wyjaśnienia SIWZ 30.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 06.08.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 27.08.2020
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 16.09.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 16.09.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    16
Do góry