Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
7/DB/PN/2019
Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej 27.03.2019 07.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.03.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.04.2019
Sprostowanie ogłoszenia 04.04.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony dnia 04-04-2019 r. 04.04.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 05-04-2019 r. 05.04.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 10.04.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 10-04-2019 r. 10.04.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 11-04-2019 r. 11.04.2019
Modyfikacja i wyjasnienia SIWZ III 16.04.2019
Sprostowanie ogłoszenia 16.04.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 24.04.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.05.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.06.2019
4/BP/WM/GP/PN/POPT/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2019-2020. Termin składania ofert: 15-04-2019, godz. 10:00 13.03.2019 15.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13.03.2019
Wyjaśnienia SIWZ 18.03.2019
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ 28.03.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony w dniu 28-03-2019 (plik w formacie .pdf) 28.03.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - zmieniony w dniu 28-03-2019 (plik w formacie .xls) 28.03.2019
Wyjaśnienia SIWZ II 04.04.2019
Protokół z otwarcia ofert 15.04.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.05.2019
6/DB/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 07.03.2019 15.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07.03.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 11-03-2019 r. 11.03.2019
Wyjaśnienia SIWZ 12.03.2019
Protokół z otwarcia ofert 15.03.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.03.2019
3/DK/PN/2019
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 2 – 4 lipca 2019 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 3 – 5 lipca 2019 r. Termin składania ofert: 10-04-2019 r., godzina: 10:00. 05.03.2019 10.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.03.2019
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.03.2019
Modyfikacja SIWZ 21.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie pdf) - zmieniona w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie doc) - zmieniona w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – (wzór) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – (plik w formacie pdf) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Zalącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – (plik w formacie xls) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 26.03.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 26-03-2019 r. 26.03.2019
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - wprowadzony w dniu 26-03-2019 r. 26.03.2019
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2019
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2019
Protokół z otwarcia ofert 10.04.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.05.2019
1/DB/POIŚ/PN/2019
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”. Termin składania ofert: 29-03-2019 r., godzina: 10:00. 25.02.2019 29.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.02.2019
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.03.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 11.03.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 11-03-2019 r. 11.03.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 11-03 2019 r.r. 11.03.2019
Zawiadomienie o przebiegu czynności otwarcia ofert 29.03.2019
Protokół z otwarcia ofert 01.04.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.04.2019
5/DB/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 21.02.2019 07.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.02.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.03.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.04.2019
2/DB/PN/2019
Świadczenie usługi konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 26-02-2019, godz. 10:30. 14.02.2019 26.02.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.02.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 18-02-2019 r. 18.02.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.02.2019
Modyfikacja SIWZ 19.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona dnia 19-02-2019 r. (plik w formacie DOC) 19.02.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Wyjaśnienia SIWZ 20.02.2019
Wyjasnienia SIWZ II 22.02.2019
Protokół z otwarcia ofert 26.02.2019
Protokół z otwarcia ofert II 26.02.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.02.2019
14/GP/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 14-01-2019, godz. 10:00. 04.01.2019 16.01.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 10.01.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert: z 14.01.2019 r. do godz. 10.00 na 16.01.2019 r. do godz. 10.00 10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 10.01.2019 r. (w formacie DOC) 10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 10.01.2019 r. (w formacie PDF) 10.01.2019
Protokół z otwarcia ofert 16.01.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.01.2019
11/ST/POPC/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 06.12.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.11.2018
Modyfikacja SIWZ 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie DOC) 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie PDF) 05.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego 05.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „KRZ” 05.11.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny dla postępowania 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 08.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 8-11-2018 r. 08.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 – zmieniony w dniu 8-11-2018r. 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 14.11.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ III 22.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 06.12.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2019
12/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 26.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.11.2018
Modyfikacja SIWZ 07.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 6-11-2018 r. (w formacie DOC) 07.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 6-11-2018 r. (w formacie PDF) 07.11.2018
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz ofertowy dla części nr 1, FO -1 (wzór) - zmieniony w dniu 6-11-2018 r. 07.11.2018
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz ofertowy dla części nr 2, FO -2 (wzór) - zmieniony w dniu 6-11-2018 r. 07.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania 12/DB/PN/2018. 07.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 26.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 09.01.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 09.01.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 30.07.2021 10:45
Sprawdź historię zmian
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry