Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
3/DK/PN/2019
Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 2 – 4 lipca 2019 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 3 – 5 lipca 2019 r. Termin składania ofert: 10-04-2019 r., godzina: 10:00. 05.03.2019 10.04.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.03.2019
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.03.2019
Modyfikacja SIWZ 21.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie pdf) - zmieniona w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie doc) - zmieniona w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (FO) – (wzór) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – (plik w formacie pdf) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Zalącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – (plik w formacie xls) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 21-03-2019 r. 21.03.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 26.03.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 26-03-2019 r. 26.03.2019
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - wprowadzony w dniu 26-03-2019 r. 26.03.2019
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2019
Wyjaśnienia SIWZ 03.04.2019
Protokół z otwarcia ofert 10.04.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.05.2019
1/DB/POIŚ/PN/2019
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”. Termin składania ofert: 29-03-2019 r., godzina: 10:00. 25.02.2019 29.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.02.2019
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.03.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 11.03.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 11-03-2019 r. 11.03.2019
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 11-03 2019 r.r. 11.03.2019
Zawiadomienie o przebiegu czynności otwarcia ofert 29.03.2019
Protokół z otwarcia ofert 01.04.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 11.04.2019
5/DB/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie 21.02.2019 07.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.02.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.03.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 03.04.2019
2/DB/PN/2019
Świadczenie usługi konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 26-02-2019, godz. 10:30. 14.02.2019 26.02.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.02.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 18-02-2019 r. 18.02.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.02.2019
Modyfikacja SIWZ 19.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona dnia 19-02-2019 r. (plik w formacie DOC) 19.02.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy - zmieniony dnia 19-02-2019 r. 19.02.2019
Wyjaśnienia SIWZ 20.02.2019
Wyjasnienia SIWZ II 22.02.2019
Protokół z otwarcia ofert 26.02.2019
Protokół z otwarcia ofert II 26.02.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.02.2019
14/GP/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi przechowywania dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: 14-01-2019, godz. 10:00. 04.01.2019 16.01.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 10.01.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert: z 14.01.2019 r. do godz. 10.00 na 16.01.2019 r. do godz. 10.00 10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 10.01.2019 r. (w formacie DOC) 10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona w dniu 10.01.2019 r. (w formacie PDF) 10.01.2019
Protokół z otwarcia ofert 16.01.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.01.2019
11/ST/POPC/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: 28-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 06.12.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 05.11.2018
Modyfikacja SIWZ 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie DOC) 05.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 5-11-2018 r. (w formacie PDF) 05.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 5-11-2018 r. 05.11.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób po stronie Zamawiającego 05.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „KRZ” 05.11.2018
Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny dla postępowania 11/ST/POPC/PN/2018 05.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 08.11.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – zmieniony w dniu 8-11-2018 r. 08.11.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 – zmieniony w dniu 8-11-2018r. 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 14.11.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ III 22.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 06.12.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.01.2019
12/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 26-11-2018, godz. 10:00. 22.10.2018 26.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.11.2018
Modyfikacja SIWZ 07.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 6-11-2018 r. (w formacie DOC) 07.11.2018
SIWZ - zmieniona w dniu 6-11-2018 r. (w formacie PDF) 07.11.2018
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz ofertowy dla części nr 1, FO -1 (wzór) - zmieniony w dniu 6-11-2018 r. 07.11.2018
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Formularz ofertowy dla części nr 2, FO -2 (wzór) - zmieniony w dniu 6-11-2018 r. 07.11.2018
Załącznik nr 8 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania 12/DB/PN/2018. 07.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 08.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 21.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 26.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 09.01.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 09.01.2019
9/BK/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15-10-2018, godz. 10:00. 02.10.2018 15.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.10.2018
Protokół z otwarcia ofert 15.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.11.2018
6/DB/POIŚ/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00. 27.09.2018 21.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.09.2018
Wyjaśnienia SIWZ 04.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 09.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 2 18.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.10.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.10.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 26 października 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w modyfikacji SIWZ. 22.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 2 24.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 3 26.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 3 02.11.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w wyjaśnieniach SIWZ 3. 05.11.2018
Protokół z wizji lokalnej 4 06.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 4 06.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 2 09.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Załącznik nr 33 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja w.m 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Bioz 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja c.w.u 09.11.2018
Inwentaryzacja instalacji elektrycznej 09.11.2018
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 09.11.2018
Opinia ornitologiczno – chiropterologiczna 09.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 21.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.01.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 12.03.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.03.2019
8/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00. 25.09.2018 08.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 25.09.2018
Protokół z wizji lokalnej 28-09-2018 28.09.2018
Protokół z otwarcia ofert 08.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 29.02.2024 16:10
Sprawdź historię zmian
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    16
Do góry