Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
9/BK/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek służb statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15-10-2018, godz. 10:00. 02.10.2018 15.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.10.2018
Protokół z otwarcia ofert 15.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.11.2018
6/DB/POIŚ/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00. 27.09.2018 21.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.09.2018
Wyjaśnienia SIWZ 04.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 09.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 2 18.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.10.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.10.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 26 października 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w modyfikacji SIWZ. 22.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 2 24.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 3 26.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 3 02.11.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w wyjaśnieniach SIWZ 3. 05.11.2018
Protokół z wizji lokalnej 4 06.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 4 06.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 2 09.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Załącznik nr 33 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja w.m 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Bioz 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja c.w.u 09.11.2018
Inwentaryzacja instalacji elektrycznej 09.11.2018
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 09.11.2018
Opinia ornitologiczno – chiropterologiczna 09.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 21.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.01.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 12.03.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.03.2019
8/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00. 25.09.2018 08.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 25.09.2018
Protokół z wizji lokalnej 28-09-2018 28.09.2018
Protokół z otwarcia ofert 08.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2018
5/ST/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 20-08-2018 r., godz. 10:00. 03.08.2018 20.08.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.08.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 07.08.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II 10.08.2018
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.08.2018
3/DK/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r. 08.06.2018 27.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.06.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert: z 22.06.2018 r. do godz. 10.00 na dzień 27.06.2018 r. do godz. 10.00 19.06.2018
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1- zmieniony 19-06-2018 r. 19.06.2018
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2- zmieniony 19-06-2018 r. 19.06.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 20.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 27.06.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 29.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 27.07.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 27.07.2018
4/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Termin składania ofert: 2018-06-29. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (patrz pkt 3.14 SIWZ). 08.06.2018 09.07.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 12.06.2018
Protokół z wizjii lokalnej w dniu 19-06-2018 r. 19.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 26.06.2018
Modyfikacja SIWZ 26.06.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 26-06-2018 r. 26.06.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 26-06-2018 r. 26.06.2018
Protokół z wizji lokalnej w dniu 28-06-2018 r. 28.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 09.07.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.07.2018
2/DR/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 2018-06-12 25.05.2018 12.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 30-05-2018 30.05.2018
Modyfikacja SIWZ 30.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona 30-05-2018 (plik w formacie DOC) 30.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona 30-05-2018 (plik w formacie PDF) 30.05.2018
Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) – zmieniony 30-05-2018 (wzór) 30.05.2018
Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) – zmieniony 30-05-2018 (wzór) 30.05.2018
Modyfikacja SIWZ II 04.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 12.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 28.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 28.06.2018
1/BOK/PN/2018
Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021 17.04.2018 05.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.04.2018
Modyfikacja i wyjasnienia SIWZ 10.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 10.05.2018
SIWZ zmieniony dnia 10-05-2018 (plik w formacie doc) 10.05.2018
SIWZ zmieniony dnia 10-05-2018 (plik w formacie pdf) 10.05.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób w ramach kryterium "Jakość" - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Wyjaśnienia SIWZ 10.05.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 14.05.2018
Modyfikacja SIWZ 29.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 29.05.2018
SIWZ zmieniona dnia 29-05-2018 r. (plik w formacie .doc) 29.05.2018
SIWZ zmieniona dnia 29-05-2018 r. (plik w formacie .pdf) 29.05.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Protokół z otwarcia ofert 05.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.07.2018
18/POPT/BA/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 27.12.2017 20.02.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.12.2017
Wyjaśnienia SIWZ 09.01.2018
Sprostowanie ogłoszenia 01.02.2018
Modyfikacja SIWZ 01.02.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ 02.02.2018
Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Częśći II - zmieniony dnia 02-02-2018 02.02.2018
Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz cenowy, FC - II (wzór) - zmieniony dnia 02-02-2018 02.02.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 12.02.2018
Sprostowanie ogłoszenia 12.02.2018
Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz cenowy, FC – I (wzór) - zmieniony dnia 12-02-2018 12.02.2018
Protokół z otwarcia ofert 20.02.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr III 12.03.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 13.03.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 20.03.2018
22/DI/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 26-01-2018 r., godz. 10:00. 06.12.2017 26.01.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.12.2017
Wyjaśnienia SIWZ 11.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.12.2017
Załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 18-12-2017 18.12.2017
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy zmieniony w dniu 18-12-2017 (plik w formacie PDF) 18.12.2017
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy zmieniony w dniu 18-12-2017 (plik w formacie xls) 18.12.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy zmieniony w dniu 18-12-2017 18.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.12.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 19-12-2017 19.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 27.12.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy zmieniony w dniu 27-12-2017 27.12.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy zmieniony w dniu 27-12-2017 27.12.2017
Załącznik nr 8 do SIWZ Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zmieniony w dniu 27-12-2017 27.12.2017
Sprostowanie ogłoszenia 05.01.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V 05.01.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 05-01-2018 05.01.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VI 09.01.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 09-01-2018 09.01.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy zmieniony w dniu 09-01-2018 09.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ VII 12.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ VIII 15.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ IX 17.01.2018
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (plik w formacie PDF) 17.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ X 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pełna, wariant czarno-biały (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pełna, wariant kolorowy (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pełna, wariant monochromatyczny (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja podstawowa, wariant czarno-biały (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja podstawowa, wariant kolorowy (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja podstawowa, wariant monochromatyczny (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pionowa, wariant czarno-biały (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pionowa, wariant kolorowy (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pionowa, wariant monochromatyczny (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo czerwone poglądowe (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo złote poglądowe (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Protokół z otwarcia ofert 26.01.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.02.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 23.03.2023 13:57
Sprawdź historię zmian
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    15
Do góry