Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
21/ST/SPIS/PN/2019
Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00. 02.08.2019 20.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.08.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 09.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 9-08-2019 09.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 12.09.2019
22/ST/SPIS/PN/2019
Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej. Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 12:00. 02.08.2019 20.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 02.08.2019
Modyfikacja SIWZ 09.08.2019
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) - (wzór)- zmieniony w dniu 9-08-2019 r. 09.08.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty)- zmieniony w dniu 9-08-2019 r. 09.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 23.08.2019
17/ST/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 14-08-2019, godz. 10:00. Nieobowiązkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16-07-2019 o godz. 10.00 (patrz pkt 3.11 SIWZ) 09.07.2019 14.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.07.2019
Protokół z wizji lokalnej 16.07.2019
Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej 24.07.2019
Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej II 26.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 29.07.2019
Sprostowanie ogłoszenia 29.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmieniona 29-07-2019 r. 29.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zmieniona 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Załacznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty- zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Załacznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy - zmieniony 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 1 do umowy - zmieniony 29-07-2019 r. 29.07.2019
Załacznik nr 9 do SIWZ- Wzór Umowy udostępnienia pomieszczeń - zmieniony 29-07-2019 29.07.2019
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej III 01.08.2019
Protokół z otwarcia ofert 14.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 12.09.2019
15/DR/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 07-08-2019, godz. 10:00. 03.07.2019 07.08.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 17.07.2019
Załącznik nr 7.2 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr II (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 17-07-2019 17.07.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 25.07.2019
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr I - zmieniony w dniu 25-07-2019 r. 25.07.2019
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO-1 (wzór) - zmieniony w dniu 25-07-2019 r. 25.07.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.08.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr I 09.08.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 23.10.2019
11/DR/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 04-06-2019, godz. 10:00 23.05.2019 04.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 04.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 1 18.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 2 18.06.2019
12/BP/POWER/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 07-06-2019, godz. 10:00 22.05.2019 07.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.07.2019
8/DR/NCBR/PN/2019
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Termin składania ofert: 05-06-2019, godz. 10:00 30.04.2019 05.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.04.2019
Wyjaśnienia SIWZ 14.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 05.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 1 06.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 2 06.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części nr 3 06.06.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania w Części nr 3 18.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr 3 09.08.2019
10/POIŚ/DB/PN/2019
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”. Termin składania ofert: 06-06-2019, godz. 10:00 30.04.2019 06.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.04.2019
Wyjaśnienia SIWZ 23.05.2019
Protokół z otwarcia ofert 06.06.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.07.2019
9/BP/POWER/PN/2019
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Termin składania ofert: 08-05-2019, godz. 10:00 17.04.2019 08.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.04.2019
Protokół z otwarcia ofert 08.05.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.05.2019
7/DB/PN/2019
Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej 27.03.2019 07.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.03.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 04.04.2019
Sprostowanie ogłoszenia 04.04.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony dnia 04-04-2019 r. 04.04.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 05-04-2019 r. 05.04.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 10.04.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 10-04-2019 r. 10.04.2019
Protokół z wizji lokalnej z dnia 11-04-2019 r. 11.04.2019
Modyfikacja i wyjasnienia SIWZ III 16.04.2019
Sprostowanie ogłoszenia 16.04.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony dnia 16-04-2019 r. 16.04.2019
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej 24.04.2019
Protokół z otwarcia ofert 07.05.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 10.06.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    16
Do góry