Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
6/DB/POIŚ/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21-11-2018, godz. 10:00. 27.09.2018 21.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.09.2018
Wyjaśnienia SIWZ 04.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 09.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 2 18.10.2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.10.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.10.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 26 października 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w modyfikacji SIWZ. 22.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 2 24.10.2018
Protokół z wizji lokalnej 3 26.10.2018
Wyjaśnienia SIWZ 3 02.11.2018
Dodatkowa wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 6 listopada 2018 r., o godz. 11:00. Szczegóły w wyjaśnieniach SIWZ 3. 05.11.2018
Protokół z wizji lokalnej 4 06.11.2018
Wyjaśnienia SIWZ 4 06.11.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 2 09.11.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Załącznik nr 33 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 9-11-2018 r. 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja w.m 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Bioz 09.11.2018
Rewizja Projektu wykonawczego branży sanitarnej – Instalacja c.w.u 09.11.2018
Inwentaryzacja instalacji elektrycznej 09.11.2018
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru 09.11.2018
Opinia ornitologiczno – chiropterologiczna 09.11.2018
Protokół z otwarcia ofert 21.11.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 08.01.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 12.03.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.03.2019
8/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-10-2018, godz. 10:00. 25.09.2018 08.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 25.09.2018
Protokół z wizji lokalnej 28-09-2018 28.09.2018
Protokół z otwarcia ofert 08.10.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2018
5/ST/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Ochrona fizyczna budynku Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert: 20-08-2018 r., godz. 10:00. 03.08.2018 20.08.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.08.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 07.08.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II 10.08.2018
Protokół z otwarcia ofert 20.08.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 29.08.2018
3/DK/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych GUS. Termin składania ofert: 22-06-2018 r. 08.06.2018 27.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 19.06.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert: z 22.06.2018 r. do godz. 10.00 na dzień 27.06.2018 r. do godz. 10.00 19.06.2018
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1- zmieniony 19-06-2018 r. 19.06.2018
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2- zmieniony 19-06-2018 r. 19.06.2018
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 20.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 27.06.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 29.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 1 27.07.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części nr 2 27.07.2018
4/DB/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Termin składania ofert: 2018-06-29. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00 (patrz pkt 3.14 SIWZ). 08.06.2018 09.07.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 12.06.2018
Protokół z wizjii lokalnej w dniu 19-06-2018 r. 19.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 26.06.2018
Modyfikacja SIWZ 26.06.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zmieniony w dniu 26-06-2018 r. 26.06.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 26-06-2018 r. 26.06.2018
Protokół z wizji lokalnej w dniu 28-06-2018 r. 28.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 09.07.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.07.2018
2/DR/PN/2018
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 2018-06-12 25.05.2018 12.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 30-05-2018 30.05.2018
Modyfikacja SIWZ 30.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona 30-05-2018 (plik w formacie DOC) 30.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmieniona 30-05-2018 (plik w formacie PDF) 30.05.2018
Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) – zmieniony 30-05-2018 (wzór) 30.05.2018
Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) – zmieniony 30-05-2018 (wzór) 30.05.2018
Modyfikacja SIWZ II 04.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 12.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 28.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 28.06.2018
1/BOK/PN/2018
Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie grupowych kursów języka angielskiego oraz zajęć indywidualnych dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2018-2021 17.04.2018 05.06.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 17.04.2018
Modyfikacja i wyjasnienia SIWZ 10.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 10.05.2018
SIWZ zmieniony dnia 10-05-2018 (plik w formacie doc) 10.05.2018
SIWZ zmieniony dnia 10-05-2018 (plik w formacie pdf) 10.05.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób w ramach kryterium "Jakość" - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - zmieniony dnia 10-05-2018 10.05.2018
Wyjaśnienia SIWZ 10.05.2018
Wyjaśnienia SIWZ II 14.05.2018
Modyfikacja SIWZ 29.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 29.05.2018
SIWZ zmieniona dnia 29-05-2018 r. (plik w formacie .doc) 29.05.2018
SIWZ zmieniona dnia 29-05-2018 r. (plik w formacie .pdf) 29.05.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Protokół z otwarcia ofert 05.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 05.07.2018
18/POPT/BA/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym do realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 27.12.2017 20.02.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.12.2017
Wyjaśnienia SIWZ 09.01.2018
Sprostowanie ogłoszenia 01.02.2018
Modyfikacja SIWZ 01.02.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ 02.02.2018
Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Częśći II - zmieniony dnia 02-02-2018 02.02.2018
Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz cenowy, FC - II (wzór) - zmieniony dnia 02-02-2018 02.02.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 12.02.2018
Sprostowanie ogłoszenia 12.02.2018
Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz cenowy, FC – I (wzór) - zmieniony dnia 12-02-2018 12.02.2018
Protokół z otwarcia ofert 20.02.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr III 12.03.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr I 13.03.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty dla Części nr II 20.03.2018
22/DI/PN/2017
Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowego Kongresu Statystyki Polskiej. Termin składania ofert: 26-01-2018 r., godz. 10:00. 06.12.2017 26.01.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 06.12.2017
Wyjaśnienia SIWZ 11.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.12.2017
Załacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 18-12-2017 18.12.2017
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy zmieniony w dniu 18-12-2017 (plik w formacie PDF) 18.12.2017
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz cenowy zmieniony w dniu 18-12-2017 (plik w formacie xls) 18.12.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy zmieniony w dniu 18-12-2017 18.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 19.12.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 19-12-2017 19.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 27.12.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy zmieniony w dniu 27-12-2017 27.12.2017
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy zmieniony w dniu 27-12-2017 27.12.2017
Załącznik nr 8 do SIWZ Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zmieniony w dniu 27-12-2017 27.12.2017
Sprostowanie ogłoszenia 05.01.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ V 05.01.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 05-01-2018 05.01.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VI 09.01.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zmieniony w dniu 09-01-2018 09.01.2018
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy zmieniony w dniu 09-01-2018 09.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ VII 12.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ VIII 15.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ IX 17.01.2018
Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (plik w formacie PDF) 17.01.2018
Wyjaśnienia SIWZ X 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pełna, wariant czarno-biały (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pełna, wariant kolorowy (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pełna, wariant monochromatyczny (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja podstawowa, wariant czarno-biały (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja podstawowa, wariant kolorowy (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja podstawowa, wariant monochromatyczny (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pionowa, wariant czarno-biały (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pionowa, wariant kolorowy (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo jubileuszowe wersja pionowa, wariant monochromatyczny (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo czerwone poglądowe (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Logo złote poglądowe (plik w formacie JPG) 18.01.2018
Protokół z otwarcia ofert 26.01.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.02.2018
14/BA/PN/2017
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 14.09.2017 12.07.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 14.09.2017
Wyjaśnienia SIWZ 21.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 25-09-2017 25.09.2017
Protokół z wizji lokalnej 04-10-2017 04.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ II 11.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 13.10.2017
Sprostowanie ogłoszenia 13.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ III 17.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 18.10.2017
Załącznik nr 1 do SOPZ - Opis techniczny - zmieniony dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Załącznik nr 13A do SOPZ - Rysunek detal osadzenia okien – dodany dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Załącznik nr 26 do SOPZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zmieniony dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Załącznik nr 27 do SOPZ – Przedmiar robót – zmieniony dnia 18-10-2017 r. 18.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 20.10.2017
Sprostowanie ogłoszenia 20.10.2017
Wyjaśnienia SIWZ IV 27.10.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 10.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 10.11.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ V 15.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 15.11.2017
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zmieniony dnia 15-11-2017 r. 15.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 22.11.2017
Modyfikacja SiWZ VI 22.11.2017
Modyfikacja SiWZ VII 29.11.2017
Sprostowanie ogłoszenia 29.11.2017
Wyjaśnienia SIWZ V 30.11.2017
Modyfikacja SIWZ VIII 07.12.2017
Sprostowanie ogłoszenia 07.12.2017
Modyfikacja SIWZ IX 15.12.2017
Sprostowanie ogłoszenia 15.12.2017
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony dnia 15-12-2017 r. 15.12.2017
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ VI 05.01.2018
Sprostowanie ogłoszenia 05.01.2018
Załącznik nr 1 do SOPZ – Opis techniczny - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 2 do SOPZ - Rysunek elewacji pn. wsch. A - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 3 do SOPZ - Rysunek elewacji szczyt. i segment środkowy A - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 4 do SOPZ - Rysunek elewacji pd. zach. A - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 5 do SOPZ - Rysunek elewacji pn. zach. B - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 6 do SOPZ - Rysunek elewacji szczyt. i segment środkowy B - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 7 do SOPZ - Rysunek elewacji pd. wsch. B - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 8 do SOPZ - Rysunek elewacji wsch. C - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 9 do SOPZ - Rysunek elewacji szczyt. i segment środkowy C - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 10 do SOPZ - Rysunek elewacji zach. C - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 11 do SOPZ - Rysunek elewacji pn. D - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 12 do SOPZ - Rysunek elewacji wsch. D - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 13 do SOPZ - Rysunek elewacji pd. D - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 13A do SOPZ rys. - Detal osadzenia okien - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 14 do SOPZ - Rysunek przekroje D - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 15 do SOPZ - Rysunek przekroje A - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 16 do SOPZ - Wykaz okien PCV 1 - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 17 do SOPZ - Wykaz okien PCV 2 - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 18 do SOPZ - Wykaz okien PCV 3 - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 19 do SOPZ - Wykaz okien aluminiowych - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 20 do SOPZ - Wykaz fasad aluminiowych A - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 21 do SOPZ - Wykaz fasad aluminiowych C - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 22 do SOPZ - Wykaz fasad aluminiowych D - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 23 do SOPZ - Wykaz drzwi aluminiowych - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 24 do SOPZ - Wykaz drzwi stalowych - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 25 do SOPZ - Wykaz drzwi balkonowych PCV - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 26 do SOPZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Załącznik nr 27 do SOPZ - Przedmiar robot - zmieniony dnia 05-01-2018 05.01.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SiWZ VII 02.02.2018
Sprostowanie ogłoszenia 02.02.2018
Modyfikacja SIWZ X 23.02.2018
Sprostowanie ogłoszenia 23.02.2018
Modyfikacja SIWZ XI 20.03.2018
Sprostowanie ogłoszenia 20.03.2018
Modyfikacja SIWZ XII 06.04.2018
Sprostowanie ogłoszenia 06.04.2018
Modyfikacja SIWZ XIII 26.04.2018
Sprostowanie ogłoszenia 26.04.2018
Modyfikacja SIWZ IV 09.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 09.05.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ VIII 29.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 29.05.2018
SIWZ - zmieniona dnia 29-05-2018 r. (plik w formacie .doc) 29.05.2018
SIWZ - zmieniona dnia 29-05-2018 r. (plik w formacie .pdf) 29.05.2018
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmieniony dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Załącznik nr 26 do SOPZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zmieniony dnia 29-05-2018 r. 29.05.2018
Modyfikacja SIWZ XV 30.05.2018
Sprostowanie ogłoszenia 30.05.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IX 04.06.2018
Załącznik nr 1 do SOPZ - Opis techniczny - zmieniony dnia 04-06-2018 r. 04.06.2018
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ X 15.06.2018
Sprostowanie ogłoszenia 15.06.2018
Modyfikacja SIWZ XVI 28.06.2018
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - zmieniony dnia 28-06-2018 28.06.2018
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony dnia 28-06-2018 28.06.2018
Wyjaśnienia SIWZ 02.07.2018
Protokół z otwarcia ofert 12.07.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.07.2018
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Do góry