Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
3/ST/SPIS/PN/2020
Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 17-03-2020 r., godz. 10:00. 10.02.2020 17.03.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 21.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 21-02-2020 21.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 28.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA nr 3/ST/SPIS/PN/2020 – zmieniona w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Wyjaśnienia SIWZ III 03.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ IV 04.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ V 06.03.2020
Modyfikacja SIWZ VI 11.03.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 11.03.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – zmieniony w dniu 11-03-2020 r. 11.03.2020
Protokół z otwarcia ofert 17.03.2020
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy 17.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.04.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty 24.06.2020
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy 24.06.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.06.2020
4/DB/PN/2020
Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-03-2020, godz. 10:00. 05.02.2020 10.03.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.02.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.02.2020
Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania ofert z 20-02-2020 godz. 10.00 na 04-03-2020 godz. 10.00 18.02.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II 02.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II. Zmiana terminu składania ofert z 04-03-2020 godz. 10.00 na 10-03-2020 godz. 10.00 02.03.2020
SIWZ zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (OPZ-1) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (OPZ-2) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 1 (FO-1) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr 2 (FO-2) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 6.1 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 1 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Załącznik nr 6.2 do SIWZ – Wzór umowy dla Części nr 2 (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 02-03-2020 02.03.2020
Protokół z otwarcia ofert 11.03.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 1 30.04.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 30.04.2020
1/BK/OS/POPC/PN/2020
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym legalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń. Termin składania ofert: 25-02-2020 r., godz. 12:00. 24.01.2020 25.02.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.01.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.02.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) - zmieniony w dniu 10-02-2020 r. 10.02.2020
Protokół z otwarcia ofert 25.02.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 30.03.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17.04.2020
2/BK/PN/2020
Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Termin składania ofert: 25-02-2020, godz. 10:00 20.01.2020 25.02.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.01.2020
Protokół z otwarcia ofert 25.02.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 27.03.2020
53/ST/PDS/POPC/PN/2019
Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 3-08-2020, godz. 10:00. 07.01.2020 03.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 07.01.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 20.01.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 22.01.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.01.2020
SIWZ zmieniony w dniu 22-01-2020 (plik w formacie PDF) 22.01.2020
SIWZ zmieniony w dniu 22-01-2020 (plik w formacie DOC) 22.01.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zmieniony w dniu 22-01-2020 22.01.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 28.01.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 28-01-2020 28.01.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 28-01-2020 28.01.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 29.01.2020
Modyfikacja SIWZ III 29.01.2020
Informacja o wycofaniu odwołania 30.01.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 04.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ IV 04.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 04.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 4-02-2020 (plik w formacie PDF) 04.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 4-02-2020 (plik w formacie DOC) 04.02.2020
Załącznik nr 7 do OPZ - Specyfikacja wymagań zmieniony w dniu 4-02-2020 04.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 4-02-2020 04.02.2020
Załącznik nr 1 do modyfikacji - Polityka Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej 04.02.2020
Załącznik nr 2 do modyfikacji - Moduł Integracji z Węzłem Krajowym 04.02.2020
Modyfikacja SIWZ V 06.02.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 6-02-2020 06.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 6-02-2020 06.02.2020
Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zmieniony w dniu 6-02-2020 06.02.2020
Informacja o wycofaniu odwołania 11.02.2020
Modyfikacja SIWZ VI 21.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 21.02.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 27.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 27.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 27-02-2020 (plik w formacie PDF) 27.02.2020
SIWZ zmieniony w dniu 27-02-2020 (plik w formacie DOC) 27.02.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 27-02-2020 27.02.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 27-02-2020 27.02.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy, FC (wzór) zmieniony w dniu 27-02-2020 27.02.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniony w dniu 27-02-2020 r 27.02.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załącznik nr 9 do SIWZ – Arkusz oceny oferty w Kryterium nr 2 - Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia „K” – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załącznik nr 7 do Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacja wymagań – zmieniony w dniu 27-02-2020 r. 27.02.2020
Załacznik nr 1 do Modyfikacji i wyjasnień - GUS-ABM Fizyczny model danych warstwa tabel płaskich NSP 27.02.2020
Załącznik nr 2 do Modyfikacji i wyjasnień ksiega identyfikacji wizualnej statystyki publicznej elementy graficzne 27.02.2020
Załącznik nr 3 do Modyfikacji i wyjasnień ksiega identyfikacji wizualnej statystyki publicznej logo Gus 27.02.2020
Załącznik nr 4 do Modyfikacji i wyjasnień ksiega identyfikacji wizualnej statystyki publicznej typografia 27.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 28.02.2020
Załącznik nr 1 do OPZ - Słownik pojęć - zmieniony w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy – zmieniony w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Załącznik nr 7 do OPZ - Specyfikacja wymagań- zmieniona w dniu 28-02-2020 r. 28.02.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ. Zmiana terminu składania ofert z 16-03-2020 godz. 10.00 na 20-03-2020 godz. 10.00 03.03.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 03.03.2020
SIWZ zmieniona w dniu 03-03-2020 (plik w formacie PDF) 03.03.2020
SIWZ zmieniona w dniu 03-03-2020 (plik w formacie DOC) 03.03.2020
Załącznik nr 7 do OPZ - Specyfikacja wymagań zmieniony w dniu 03-03-2020 03.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 04.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 09.03.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.03.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ (wzór) – zmieniony w dniu 10-03-2020 10.03.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – zmieniony w dniu 10-03-2020 10.03.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 16.03.2020
Modyfikacja SIWZ 17.03.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 17.03.2020
Wyjaśnienia SIWZ 02.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 10.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 10-04-2020 r. 10.04.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 30.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.04.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 08.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 08.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 8-05-2020 r. 08.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 8-05-2020 08.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 8-05-2020 r. 08.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 08-05-2020 (plik w formacie PDF) 08.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 08-05-2020 (plik w formacie DOC) 08.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 18.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 18.05.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 19.05.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 19.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 19-05-2020 (plik w formacie PDF) 19.05.2020
SIWZ zmieniona w dniu 19-05-2020 (plik w formacie DOC) 19.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 19-05-2020 19.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 19-05-2020 r. 19.05.2020
Informacja o wpłynięciu odwołania 20.05.2020
Modyfikacja SIWZ 21.05.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 21-05-2020 21.05.2020
Załącznik nr 1 do OPZ - Słownik pojęć - zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 21-05-2020 r. 21.05.2020
Modyfikacja SIWZ 08.06.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 08.06.2020
Informacja o wycofaniu odwołania 15.06.2020
Modyfikacja SIWZ 22.06.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 22.06.2020
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 07.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 07.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) – zmieniony w dniu 7-07-2020 r. 07.07.2020
Odpowiedź na odwołanie z dnia 10-06-2020 r. 07.07.2020
Informacja o wycofaniu odwołania 07.07.2020
Modyfikacja SIWZ 15.07.2020
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 15.07.2020
SIWZ zmieniony w dniu 15-07-2020 (plik w formacie PDF) 15.07.2020
SIWZ zmieniony w dniu 15-07-2020 (plik w formacie DOC) 15.07.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmieniony w dniu 15-07-2020 15.07.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, FO (wzór) zmieniony w dniu 15-07-2020 15.07.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) zmieniony w dniu 15-07-2020 15.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 03.08.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.09.2020
54/GP/PN/2019
Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: 14-01-2020, godzina 10:00. 30.12.2019 14.01.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.12.2019
Wyjaśnienia SIWZ 03.01.2020
Protokół z otwarcia ofert 14.01.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.01.2020
25/DB/PN/2019
Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 12-12-2019 r., godzina 10:00. 03.12.2019 12.12.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.12.2019
Wyjaśnienia SIWZ 05.12.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 06.12.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 6-12-2019 r. (plik w formacie pdf) 06.12.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmieniona w dniu 6-12-2019 r. (plik w formacie doc) 06.12.2019
Protokół z otwarcia ofert 12.12.2019
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty złożonej dla Części nr 1 16.12.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Częsci nr 2 16.12.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty – część nr 1 02.01.2020
39/DB/PN/2019
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 26-11-2019, godz. 10:00 18.11.2019 26.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.11.2019
Protokół z otwarcia ofert 26.11.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.01.2020
19/ST/KSZBI/PN/2019
Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: 20-11-2019 r., godz. 10:00 18.10.2019 20.11.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 20.11.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 09.12.2019
42/ST/SPIS/PN/2019
Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji. Termin składania ofert: 31-10-2019 r., godzina 10:00. 15.10.2019 31.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.10.2019
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (nie załączać do oferty) - zmieniony w dniu 25-10-2019 r. 25.10.2019
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 25.10.2019
Protokół z otwarcia ofert 31.10.2019
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.11.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikacja najnowszej informacji: 12.04.2024 12:02
Sprawdź historię zmian
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16    16
Do góry