Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku od towarów i usług

MF VAT 01 - dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów;

4 razy w roku do 20 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 19 września 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 19 grudnia 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 20 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.05, 1.51.09, 1.61.01, 1.49.08, 1.65.13, 1.80.01, 1.61.05, 1.46.01, 1.49.09, 1.49.02, 1.67.03.
Do góry