Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.49. Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol badania
1.49.08
2. Temat badania
Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wartościach i strukturze obrotów według produktu oraz siedziby odbiorcy przedsiębiorstw świadczących wybrane usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 13, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 78 działalność związana z zatrudnieniem, do grupy 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, 63.1 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba podmiotów oraz wartość i struktura obrotów, w przekrojach: produkt, siedziba odbiorcy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Opracowania sygnalne:
  • Usługi biznesowe (listopad 2020).
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Structural Business Statistics - Annex VIII (październik 2020).
Do góry