Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

System statystyki publicznej jest jednym z podstawowych, publicznych, ogólnokrajowych elementów systemu informacyjnego państwa, który dysponuje ogromnym zasobem danych, zapewniającym niezbędny poziom bezpieczeństwa informacyjnego społeczeństwa, gospodarki i państwa.

Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed statystyką nowe wyzwania. Dotyczą one zarówno zakresu informacyjnego badań statystycznych i dostosowania go do potrzeb odbiorców i zmian zachodzących w otoczeniu, jak również aktualności dostarczanych informacji, przy zachowaniu wysokiej jakości danych. Istotne jest, aby statystyka publiczna gromadziła i udostępniała nie tylko dane statystyczne charakteryzujące zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, które dokonały się w minionym okresie, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, dostarczała informacji służących do aktualnych analiz i prognoz.

Dodatkowym wyzwaniem dla statystyki, przy zwiększających się oczekiwaniach informacyjnych, jest nacisk na zmniejszanie obciążenia respondentów obowiązkami statystycznymi i ograniczenie kosztów prowadzenia badań.

Sprostanie tym zadaniom wymaga skoordynowanego, planowego i długofalowego działania. Kierując się tym założeniem Główny Urząd Statystyczny opracował niniejszy dokument pt: „Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicznej do 2017 roku”.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.07.2012
Aktualizacja informacji: 27.03.2015 10:50
Sprawdź historię zmian
Do góry