Społeczna odpowiedzialność GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) można określić  jako koncepcję, dzięki której urzędy na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy.

Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego urzędy zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności.

 

Do góry