Rejestr REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zmieniona organizacja pracy rejestru REGON

W celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) od 13 marca 2020 r. do odwołania uległa zmianie organizacja pracy jednostek statystyki publicznej obsługujących sprawy związane z  rejestrem REGON.

W trosce o Państwa zdrowie jak i  pracowników rejestru ograniczona została możliwość dostępu bezpośredniego do punktów rejestrujących, w związku z czym zachęcamy:

W przypadku niezbędnej konieczności bezpośredniej wizyty w punkcie rejestru REGON uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na wizytę  w Urzędzie Statystycznym w Państwa Województwie. Dane kontaktowe znajdą Państwo na wyżej wymienionych stronach internetowych Urzędów.

Jednocześnie przypominamy, że udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx  jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON (art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej -Dz. U. z 2018 r. poz.997 z późn. zm.) 

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, m.in. jeżeli możliwe są do ustalenia na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej (art.  220. § 1).

Więcej informacji o zmianach w organizacji pracy statystyki publicznej znajduje się na stronie: https://stat.gov.pl/aktualnosci/zmiana-organizacji-pracy-statystyki-publicznej-od-13-marca-2020-r-do-odwolania,280,1.html

Do góry