Raport pośredni z realizacji Kierunków rozwoju polskiej statystyki publicznej do 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pod koniec 2014 roku polska statystyka publiczna znalazła się na półmetku realizacji wieloletniego programu rozwoju, tj. wyznaczonych celów oraz planowanych działań rozwojowych, które zostały odzwierciedlone w dokumencie Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicznej do 2017 roku.

Podobnie jak w 2012 roku, kiedy opracowując ww. kierunkowy dokument strategiczny, kierowaliśmy się potrzebą poinformowania partnerów oraz użytkowników informacji statystycznych o przyjętej wizji rozwoju polskiej statystyki publicznej i naszych zamierzeniach w dążeniu do jej osiągnięcia, tak przygotowując niniejszy raport, pragniemy przekazać informacje o postępie w realizacji zaplanowanych prac rozwojowych.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Krystyna Podedworna (Departament Programowania i Koordynacji Badań GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 03.09.2015
Publikacja informacji: 03.09.2015 15:24
Aktualizacja informacji: 28.10.2015 14:49
Sprawdź historię zmian
Do góry