Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.08.2023 11:04 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal dla 16 (szesnastu) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Nr Umowy / Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0077/19-05
21.08.2023 06:00 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – gmina Biskupiec i Kolno w powiecie olsztyńskim
20.08.2023 20:21 Aleksandra Kłosińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – gmina Biskupiec i Kolno w powiecie olsztyńskim
18.08.2023 13:48 Krzysztof Popławski Edycja Organizacja wycieczki Białystok – Szwajcaria Saksońska dla pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w terminie 21-24 września 2023 r.
18.08.2023 12:47 Rafał Kontowski Edycja Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł netto Przeglądy i konserwacja urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu uL Oławska 31.
18.08.2023 11:49 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 4.08.2023 r. do godz. 10:00.
18.08.2023 10:02 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
18.08.2023 08:42 Katarzyna Karolak Edycja Statystyk Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
18.08.2023 08:31 Katarzyna Karolak Edycja Statystyk Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
18.08.2023 08:14 Katarzyna Karolak Edycja Statystyk Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
18.08.2023 08:14 Katarzyna Karolak Publikacja Statystyk Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
17.08.2023 12:28 Agnieszka Jagoda Publikacja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 1 września 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
17.08.2023 12:25 Magdalena Rosołowska Edycja Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachu budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
17.08.2023 11:28 Wiktor Birkholc Publikacja Specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
17.08.2023 10:45 Wiktor Birkholc Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.08.2023
17.08.2023 10:45 Wiktor Birkholc Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.08.2023
17.08.2023 10:45 Wiktor Birkholc Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.08.2023
17.08.2023 10:39 Wiktor Birkholc Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
17.08.2023 10:33 Wiktor Birkholc Publikacja Konsultant w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
17.08.2023 09:52 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Remont tynków na elewacji tylnej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi, Oddział w Brzezinach.
17.08.2023 09:39 Jacek Pruski Edycja Dostawa laptopów
16.08.2023 10:17 Anna Karczewska Edycja Specjalista w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego do spraw: metodologii
16.08.2023 10:16 Anna Karczewska Edycja Specjalista w Wydziale Organizacji i Rozwoju do spraw: kontroli wewnętrznej
16.08.2023 10:15 Anna Karczewska Edycja Samodzielny Referent w Wydziale Organizacji i Rozwoju do spraw: organizacji
16.08.2023 10:14 Anna Karczewska Edycja Samodzielny Referent w Wydziale Rejestrów do spraw: obsługi rejestru REGON
14.08.2023 08:49 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.08.2023 r.
14.08.2023 08:47 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
14.08.2023 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Oddziale w Nowym Sączu
11.08.2023 15:42 Wiktor Birkholc Publikacja Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw statystyki rodzin w Departamencie Badań Społecznych i Rynku Pracy
11.08.2023 14:22 Agnieszka Jagoda Publikacja „Wykonanie oceny parametrów energetycznych budynku GUS po przeprowadzonej termomodernizacji.” 1) Część 1 - Wykonanie audytu energetycznego ex – post. 2) Część 2 - Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z dwóch części przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert: do dnia 22 sierpnia 2023 r. do godziny 12:00.
11.08.2023 13:59 Agnieszka Jagoda Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
11.08.2023 13:48 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.08.2023 13:47 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.08.2023 13:44 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.08.2023 13:17 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130.000 zł netto Przeglądy i konserwacja urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu uL Oławska 31.
11.08.2023 12:38 Jacek Pruski Publikacja Dostawa laptopów
11.08.2023 12:33 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
11.08.2023 12:31 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
11.08.2023 12:24 Barbara Zielińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (Brzeg)
11.08.2023 12:23 Barbara Zielińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (Opole)
11.08.2023 12:22 Barbara Zielińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (Krapkowice)
11.08.2023 12:21 Magdalena Rosołowska Publikacja Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachu budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48
11.08.2023 08:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
11.08.2023 08:22 Barbara Zielińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (Opole)
11.08.2023 00:01 Grzegorz Stępień Publikacja Ankieter na terenie Warszawy * (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
10.08.2023 11:23 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
10.08.2023 11:22 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
10.08.2023 11:08 Agnieszka Jagoda Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
10.08.2023 10:40 Wiktor Birkholc Edycja Główny specjalista w Wydziale Rozwoju Kompetencji Innowacyjnych w Departamencie Innowacji
10.08.2023 10:09 Agnieszka Jagoda Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część I - blok A. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry