Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter do pracy badawczej "Wskaźniki z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin"

24.07.2019


Zaproszenie do udziału w pracy badawczej

„Wskaźniki z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin”

w charakterze Ankietera

 

W imieniu CBiES w Jachrance zapraszamy pracowników Urzędu Statystycznego we Wrocławiu do wzięcia udziału w realizacji pracy badawczej Wskaźniki z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin w charakterze ankieterów.

Wszystkich chętnych pracowników Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, którzy spełniają niżej podane wymogi, zapraszamy do składania zgłoszeń do 29. lipca br. na skrzynkę mailową Pani Agnieszki Nowotczyńskiej (), pracownika Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, przesyłając jednocześnie do wiadomości Pani Danuty Komarowskiej (). W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie czy chcą Państwo płacić minimalne składki (składka zdrowotna i podatek), czy składki pełne (łącznie ze składką emerytalną).

Umowa będzie miała charakter umowy zlecenia i zawarta będzie z agencją pracy tymczasowej. Formalności z agencją załatwiane będą za pośrednictwem pani Agnieszki Nowotczyńskiej z CBiES GUS.

Planujemy zatrudnienie około 40 ankieterów.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność,
 • inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • mile widziane doświadczenie w kontaktach z jednostkami.


Ważnymi elementami wyboru ofert będą: termin wpływu zgłoszenia, doświadczenie w pracy w podobnych obszarach.

Najważniejsze informacje o badaniu:

Praca badawcza Wskaźniki z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Jest to badanie płatne, zawarte w formie umowy cywilnoprawnej, realizowane poza godzinami służbowymi, średni czas przeznaczony na realizację 1 ankiety wynosi 20 min., co oznacza, że całkowity czas (wykazany w systemie ECP) związany z pozyskaniem ankiet powinien być równy liczbie przydzielonych pracownikowi do realizacji ankiet przemnożonych przez 20 min.

Stawka za 1 godzinę pracy wynosi 65 zł brutto.

Badanie będzie realizowane w 2 edycjach:

 • I edycja: sierpień - wrzesień 2019 roku (pozyskanie danych za 2018 rok)
 • II edycja: maj - czerwiec 2020 roku (pozyskanie danych za 2019 rok).

Zakres podmiotowy: badaniem zostały objęte wszystkie gminy w Polsce.

Zakres przedmiotowy:

 • aktywność samorządu gminnego w zakresie rewitalizacji,
 • partycypacja społeczna w zakresie rewitalizacji,
 • obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji,
 • przedsięwzięcia i ich finansowanie z zakresu rewitalizacji,
 • specjalne strefy rewitalizacji,
 • miejscowe plany rewitalizacji,
 • ocena aktualności programu rewitalizacji i monitorowanie procesów rewitalizacji.

Gminy będą przekazywały dane w formie ankiety elektronicznej poprzez Portal Sprawozdawczy.

Przewidywany podział województw (wg symboli województw w TERYT) między pracowników Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziałów planowany jest zgodnie z dotychczas przyjętym zakresem, ale w ostateczności zależał będzie od liczby ankieterów z poszczególnych oddziałów.

 • Oddział we Wrocławiu – woj. 06, 20, 22, 30, 16
 • OT Jelenia Góra – woj. 14, 18, 32
 • OT Legnica – woj. 02, 24, 26, 28
 • OT Wałbrzych – woj. 04, 08, 10, 12

Sposób realizacji badania zostanie omówiony na szkoleniu/instruktażu bezpośrednio przed rozpoczęciem badania we Wrocławiu w formie spotkania, w Oddziałach w formie wideokonferencji. Szkolenie będzie realizowane przez osoby odpowiedzialne merytorycznie za poszczególne zagadnienia.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Szporek-Lutka (Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 24.07.2019 13:34
Aktualizacja informacji: 24.07.2019 13:42
Sprawdź historię zmian
Do góry