Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
ZGR.WAD.2720.30/1.2024
Dostawa do 1000 sztuk patelni oraz 1060 sztuk toreb do siedziby Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 26.03.2024 02.04.2024
Zał. 1. Formularz ofertowy 26.03.2024
Zał. 2. OPZ 26.03.2024
Zał. 3. Projekt umowy 26.03.2024
Zał. 4. Logo GUS 26.03.2024
Zał. 5. Informacje RODO 26.03.2024
Informacja z otwarcia ofert 02.04.2024
Informacja o wyborze oferty 04.04.2024
ZGR-WAD.2720.30.2024
Dostawa do 1000 sztuk patelni oraz 1060 sztuk toreb do siedziby Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 13.03.2024 22.03.2024
Zał. 1 Formularz ofertowy 13.03.2024
Zał. 2 OPZ 13.03.2024
Zał. 3 Projekt Umowy 13.03.2024
Zał. 4 Logo GUS 13.03.2024
Zał. 5 Informacja RODO 13.03.2024
Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert 21.03.2024
Informacja z otwarcia ofert 22.03.2024
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.03.2024
ZGR-WAD.2720.160.2023
Usługi pocztowe w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych 07.12.2023 14.12.2023
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 07.12.2023
Formularz Cenowy 07.12.2023
Zał. nr 2 OPZ 07.12.2023
Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy 07.12.2023
Zał. nr 4 Klauzula RODO 07.12.2023
Odpowiedź na pytanie 08.12.2023
ZGR-WAD.2720.76.2023
Dostawa minimum 25 laptopów dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 19.09.2023 27.09.2023
Załącznik nr 1 19.09.2023
Załącznik nr 2 19.09.2023
Załącznik nr 3 19.09.2023
Załącznik nr 4 19.09.2023
Uzupełnienie do postępowania 20.09.2023
Odpowiedź 26.09.2023
Odpowiedź nr 2 26.09.2023
Informacja z otwarcia ofert 28.09.2023
Informacja o wyborze oferty 02.10.2023
ZGR-WAD.2720.21.2023
Dostawa 925 Zestawów Pościeli dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00. 24.03.2023 04.04.2023
Załącznik nr 1 24.03.2023
Załącznik nr 2 24.03.2023
Załącznik nr 3 24.03.2023
Załącznik nr 4 24.03.2023
Informacja o omyłce pisarskiej 30.03.2023
Informacja o przedłużeniu składania ofert 30.03.2023
informacja z otwarcia ofert 04.04.2023
Informacja o wyborze oferty 04.04.2023
Informacja o ofertach po terminie 07.04.2023
ZGR-WAD.2720.19.2023
Dostawa 1057 Koców dla Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 31.03.2023, godz. 10:00. 24.03.2023 04.04.2023
Załącznik nr 1 24.03.2023
Załącznik nr 2 24.03.2023
Załącznik nr 3 24.03.2023
Załącznik nr 4 24.03.2023
Informacja o omyłce pisarskiej 30.03.2023
Informacja o omyłce pisarskiej 2 30.03.2023
Informacja o przedłużeniu składania ofert 30.03.2023
Informacja z otwarcia ofert 04.04.2023
Informacja o wyborze oferty 04.04.2023
Informacja o ofertach po terminie 07.04.2023
ZGR-WAD.2720.111.2022
Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00. 10.11.2022 21.11.2022
Załącznik 1 Formularz ofertowy 10.11.2022
Załącznik 2 Opis zamówienia 10.11.2022
Załącznik 3 Projekt umowy 10.11.2022
Załącznik 4 Klauzula RODO 10.11.2022
Sprostowanie zaproszenia ofertowego 14.11.2022
Odpowiedź na pytania 17.11.2022
Odpowiedź na pytania 17.11.2022
Informacja z otwarcia ofert 22.11.2022
Informacja o wyborze oferty 22.11.2022
ZGR-WAD.2720.17.2022
Zakup wraz z dostawą towarów: materiałów biurowo- eksploatacyjnych oraz tonerów. Termin składania ofert: 11.03.2021 r. do godz.: 09:00 03.03.2022 11.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 03.03.2022
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 03.03.2022
Załącznik nr 1 Cennik 03.03.2022
Załacznik nr 2 Projekt umowy 03.03.2022
Załacznik nr 4 Informacja RODO 03.03.2022
Odpowiedz na pytania 09.03.2022
Unieważnienie postępowania 11.03.2022
ZGR-WAD.2720.155.2021
Remont garaży przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert 29.12.2021 godz. 10:00. 20.12.2021 29.12.2021
Zalącznik nr 1 Dokumentacja projektowa plan 20.12.2021
Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa opis techniczny oraz 10 rysunków 20.12.2021
Rysunek nr 1 20.12.2021
Rysunek nr 2 20.12.2021
Rysunek nr 3 20.12.2021
Rysunek nr 4 20.12.2021
Rysunek nr 5 20.12.2021
Rysunek nr 6 20.12.2021
Rysunek nr 7 20.12.2021
Rysunek nr 8 20.12.2021
Rysunek nr 9 20.12.2021
Rysunek nr 10 20.12.2021
Załącznik nr 3 Przedmiar robót roboty budowlane 20.12.2021
Załącznik nr 4 Przedmiar robót roboty elektryczne 20.12.2021
Załączniknr 5 Kosztorys ofertowy roboty budowlane 20.12.2021
Załącznik nr 6 Kosztorys ofertowy roboty elektryczne 20.12.2021
Załącznik nr 7 Formularz ofertowy 20.12.2021
Załącznik nr 8 Projekt umowy 20.12.2021
Załącznik nr 9 Informacja RODO 20.12.2021
Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna 20.12.2021
Informacja z otwarcia ofert 29.12.2021
Informacja o wyborze oferty 18.01.2022
ZGR-WAD.2720.155.2021
Remont garaży przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert 10.12.2021 godz. 10:00. 03.12.2021
Zalącznik nr 1 Dokumentacja projektowa plan 03.12.2021
Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa opis techniczny oraz 10 rysunków 03.12.2021
Załącznik nr 3 Przedmiar robót roboty budowlane 03.12.2021
Załącznik nr 4 Przedmiar robót roboty elektryczne 03.12.2021
Załączniknr 5 Kosztorys ofertowy roboty budowlane 03.12.2021
Załącznik nr 6 Kosztorys ofertowy roboty elektryczne 03.12.2021
Załącznik nr 7 Formularz ofertowy 03.12.2021
Załącznik nr 8 Projekt umowy 03.12.2021
Załącznik nr 9 Informacja RODO 03.12.2021
Rysunek nr 1 03.12.2021
Rysunek nr 2 03.12.2021
Rysunek nr 3 03.12.2021
Rysunek nr 4 03.12.2021
Rysunek nr 5 03.12.2021
Rysunek nr 6 03.12.2021
Rysunek nr 7 03.12.2021
Rysunek nr 8 03.12.2021
Rysunek nr 9 03.12.2021
Rysunek nr 10 03.12.2021
Informacja z otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania 10.12.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Publikujący najnowszą informację: Marek Bartoszewicz
Wytworzenie najnowszej informacji: 04.04.2024
Publikacja najnowszej informacji: 26.03.2024 09:30
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry