Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.1.2024
Świadczenie usług ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi 14.03.2024 22.03.2024
Specyfikacja warunków zamówienia 14.03.2024
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z 20.03.2024 r. - plik pdf (2 MB) 20.03.2024
SWZ po zmianie - plik pdf (825 KB) 20.03.2024
Załącznik nr 6 – Wzór umowy po zmianie - plik pdf (392 KB) 20.03.2024
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf (233 KB) 22.03.2024
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf (1 MB) 22.03.2024
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - plik pdf (2 MB) 05.04.2024
LDZ-WA.271.2.2023
Remont tynków na elewacji tylnej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi, Oddział w Brzezinach. 17.08.2023 01.09.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 17.08.2023
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf (237 KB) 01.09.2023
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf (299 KB) 01.09.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf (356 KB) 15.09.2023
LDZ-WA.271.3.2023
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 09.08.2023 25.08.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 21.08.2023
Pytania od Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego z 21.08.2023 r. - Plik pdf 21.08.2023
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia. Plik w formacie pdf 25.08.2023
Informacja z otwarcia ofert. Plik w formacie pdf 25.08.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf (644KB) 04.09.2023
LDZ-WA.271.1.2023
Remont szczeblin żelbetowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi 12.06.2023 30.06.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 12.06.2023
Odpowiedzi na pytania - plik pdf 21.06.2023
Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf 30.06.2023
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf 30.06.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf 06.07.2023
LDZ-WA.271.6.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 13.12.2022
LDZ-WA.271.5.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 04.10.2022 03.11.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 04.10.2022
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie pdf 04.10.2022
Zał. 2 Jednolity europejski dokument zamówienia - plik zip. 04.10.2022
Zał. 3 Oświadczenie dodatkowe - plik w formacie Word 04.10.2022
Zał. 4 Formularz ofertowy - plik w formacie Word 04.10.2022
Zał. 5 Formularz cenowy - plik w formacie Word 04.10.2022
Zał. 6 Projektowane postanowienia umowy - plik w formacie pdf 04.10.2022
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.10.2022 r. - plik pdf 07.10.2022
Zał. 6 Projektowane postanowienia umowy - zmodyfikowany z dnia 07.10.2022 r.- plik w formacie pdf 07.10.2022
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf 03.11.2022
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf 03.11.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania 04.11.2022
LDZ-WA.271.4.2022
Dostawa ciepła w gorącej wodzie, dostarczanej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego, znajdującego się w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi 11.08.2022
LDZ-WA.271.3.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 05.07.2022 14.07.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 05.07.2022
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf 05.07.2022
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik pdf 05.07.2022
Zał. nr 5 - Formularz ofertowy - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 6 - Formularz cenowy - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy - plik pdf 05.07.2022
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf 05.07.2022
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf 14.07.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.07.2022
LDZ-WA.271.2.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.05.2022 r. do 31.08.2022 r. 24.03.2022 31.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 24.03.2022
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf 24.03.2022
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia plik doc. 24.03.2022
Zał. nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa plik doc 24.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik pdf 24.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik doc. 24.03.2022
Zał. nr 5 - Formularz ofertowy - plik doc. 24.03.2022
Zał. nr 6 - Formularz cenowy plik doc 24.03.2022
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy plik pdf 24.03.2022
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia plik pdf 25.03.2022
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2022
LDZ-WA.271.1.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach. 03.03.2022 11.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 03.03.2022
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 03.03.2022
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia 03.03.2022
Zał. nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa 03.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik docx 03.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik pdf 03.03.2022
Zał. nr 5 - Formularz ofertowy 03.03.2022
Zał. nr 6 - Formularz cenowy 03.03.2022
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy 03.03.2022
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 04.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dnia 8.03.2022 r. 08.03.2022
Zmodyfikowany zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy 08.03.2022
Informacja z otwarcia ofert 11.03.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania 16.03.2022
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Autor najnowszej informacji: Beata Grzywacz
Publikujący najnowszą informację: Renata Olczyk-Skóra
Publikacja najnowszej informacji: 05.04.2024 10:42
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry