Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LDZ-WA.271.6.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 13.12.2022
LDZ-WA.271.5.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 04.10.2022 03.11.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 04.10.2022
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie pdf 04.10.2022
Zał. 2 Jednolity europejski dokument zamówienia - plik zip. 04.10.2022
Zał. 3 Oświadczenie dodatkowe - plik w formacie Word 04.10.2022
Zał. 4 Formularz ofertowy - plik w formacie Word 04.10.2022
Zał. 5 Formularz cenowy - plik w formacie Word 04.10.2022
Zał. 6 Projektowane postanowienia umowy - plik w formacie pdf 04.10.2022
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.10.2022 r. - plik pdf 07.10.2022
Zał. 6 Projektowane postanowienia umowy - zmodyfikowany z dnia 07.10.2022 r.- plik w formacie pdf 07.10.2022
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf 03.11.2022
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf 03.11.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania 04.11.2022
LDZ-WA.271.4.2022
Dostawa ciepła w gorącej wodzie, dostarczanej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego, znajdującego się w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi 11.08.2022
LDZ-WA.271.3.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 05.07.2022 14.07.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 05.07.2022
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - plik pdf 05.07.2022
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik pdf 05.07.2022
Zał. nr 5 - Formularz ofertowy - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 6 - Formularz cenowy - plik docx 05.07.2022
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy - plik pdf 05.07.2022
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - plik pdf 05.07.2022
Informacja z otwarcia ofert - plik pdf 14.07.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.07.2022
LDZ-WA.271.2.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.05.2022 r. do 31.08.2022 r. 24.03.2022 31.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 24.03.2022
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia plik pdf 24.03.2022
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia plik doc. 24.03.2022
Zał. nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa plik doc 24.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik pdf 24.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik doc. 24.03.2022
Zał. nr 5 - Formularz ofertowy - plik doc. 24.03.2022
Zał. nr 6 - Formularz cenowy plik doc 24.03.2022
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy plik pdf 24.03.2022
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia plik pdf 25.03.2022
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2022
LDZ-WA.271.1.2022
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach. 03.03.2022 11.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 03.03.2022
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 03.03.2022
Zał. nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia 03.03.2022
Zał. nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa 03.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik docx 03.03.2022
Zał. nr 4 - Identyfikator postępowania - plik pdf 03.03.2022
Zał. nr 5 - Formularz ofertowy 03.03.2022
Zał. nr 6 - Formularz cenowy 03.03.2022
Zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy 03.03.2022
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 04.03.2022
Odpowiedzi na pytania z dnia 8.03.2022 r. 08.03.2022
Zmodyfikowany zał. nr 7 - Projektowane postanowienia umowy 08.03.2022
Informacja z otwarcia ofert 11.03.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania 16.03.2022
LDZ-WA.271.6.2021
Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi 20.08.2021 06.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 20.08.2021
Załącznik nr 1a - Przedmiar 20.08.2021
Załącznik nr 1b - Projekt 20.08.2021
Załącznik nr 1c - Specyfikacja 20.08.2021
Załącznik nr 2 - Oświadczenie podstawy wykluczenia 20.08.2021
Załącznik nr 3 - Oświadczenie grupa kapitałowa 20.08.2021
Załącznik nr 4 - Identyfikator postępowania 20.08.2021
Załącznik nr 4 - Identyfikator postępowania 20.08.2021
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy 20.08.2021
Załącznik nr 6 - Wykaz robót 20.08.2021
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf 20.08.2021
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów 20.08.2021
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 20.08.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 26.08.2021
Informacja z otwarcia ofert 06.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2021
Unieważnienie postępowania 13.10.2021
LDZ-WA.271.5.2021
Dostawa systemu NAS wraz z dyskami na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 02.08.2021 10.08.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.08.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.pdf 02.08.2021
Pytanie i odpowiedź z dnia 04.08.2021 r. 04.08.2021
Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2021 r. 10.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.08.2021
LDZ-WA.271.4.2021
Dostawa urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 07.07.2021 14.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 07.07.2021
Odpowiedzi na pytania z dn. 9.07.2021 r. 09.07.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.07.2021
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.07.2021 r. 14.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.07.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert 29.07.2021
LDZ-WA.271.3.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi 17.05.2021 26.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 20 maja 2021 20.05.2021
Pytania i odpowiedzi z dnia 24 maja 2021 24.05.2021
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 27.05.2021
Informacja dla Wykonawców 27.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 28.05.2021
Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie 01.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.06.2021
Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert dla części 3 17.06.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Łodzi
Publikujący najnowszą informację: Małgorzata Dąbrowska
Publikacja najnowszej informacji: 13.12.2022 10:19
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry