Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
04.12.2020 15:29 Ilona Kozos Edycja Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 11.00
04.12.2020 15:27 Ilona Kozos Publikacja Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 11.00
04.12.2020 15:16 Izabela Wencel Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę 3 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 3 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
04.12.2020 15:08 Izabela Wencel Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę 3 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 3 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
04.12.2020 15:00 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz Statystyk Do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Oddziale w Legnicy
04.12.2020 14:50 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
04.12.2020 14:49 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
04.12.2020 14:49 Izabela Wencel Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę 3 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 3 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
04.12.2020 14:47 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
04.12.2020 14:44 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
04.12.2020 14:43 Piotr Piekarczyk Publikacja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
04.12.2020 14:28 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach
04.12.2020 14:04 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa sprzętu komputerowego dla US w Zielonej Górze. Termin składnia ofert: 04.12.2020 do godz. 09:30.
04.12.2020 13:45 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
04.12.2020 13:29 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-03, godzina 10:00
04.12.2020 12:37 Elżbieta Bożek Publikacja Dostawa oraz instalacja macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem i wdrożenie do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
04.12.2020 11:01 Daniel Koźmiński Publikacja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
04.12.2020 09:52 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń informatycznych
04.12.2020 08:55 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.
03.12.2020 14:47 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów
03.12.2020 14:29 Magdalena Rosołowska Publikacja Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu RCP dla Urzędu Statystycznego w Lublinie opartego na wykorzystywanym systemie RACS - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
03.12.2020 13:26 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
03.12.2020 13:23 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
03.12.2020 12:43 Żaklina Chudzińska Publikacja Główny specjalista do spraw inwestycji i remontów
03.12.2020 10:03 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-11-19, godzina 10:00
03.12.2020 09:44 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
03.12.2020 08:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 03.12.2020
03.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych
02.12.2020 14:53 Jacek Pruski Publikacja Dostawa tabletów
02.12.2020 14:02 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-11-19, godzina 10:00
02.12.2020 13:10 Wojciech Szpakowski Edycja „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
02.12.2020 12:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych
02.12.2020 11:55 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń informatycznych
02.12.2020 09:50 Łukasz Poszepczyński Publikacja Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
02.12.2020 09:10 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
01.12.2020 15:07 Grzegorz Stępień Publikacja statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych - Pion Realizacji Badań
01.12.2020 14:33 Renata Olczyk-Skóra Edycja Zakup i dostawa maseczek medycznych, profesjonalnych maseczek ochronnych i filtrów zapasowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi
01.12.2020 14:29 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-12-01 godz. 12:00
01.12.2020 14:13 Andrzej Muszewski Publikacja Starszy specjalista w Oddziale w Słupsku
01.12.2020 13:04 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
01.12.2020 12:08 Żaklina Chudzińska Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 2020-11-24, godzina: 12:00
30.11.2020 14:51 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
30.11.2020 14:50 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
30.11.2020 14:49 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
30.11.2020 14:48 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
30.11.2020 14:46 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
30.11.2020 14:45 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
30.11.2020 14:44 Marek Bartoszewicz Edycja Starszy statystyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych
30.11.2020 13:53 Wojciech Szpakowski Publikacja Operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Kadr i Szkolenia
30.11.2020 13:24 Marek Bartoszewicz Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu siedziby Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze”. Termin składania ofert: 30.11.2020, godz. 09:00.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Do góry