Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
26.11.2021 15:04 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego Al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: do dnia 1-12-2021 r., do godz. 10:00
26.11.2021 15:03 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.11.2021 r.
26.11.2021 13:55 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego Al. Niepodległości 208 do obowiązujących przepisów PPOŻ. Termin składania ofert: do dnia 1-12-2021 r., do godz. 10:00
26.11.2021 13:49 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
26.11.2021 13:49 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
26.11.2021 13:21 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej, plik
26.11.2021 13:17 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na wymianę systemu SAP w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
26.11.2021 12:44 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 01-12-2021, do godz. 12:00
26.11.2021 12:26 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę, wdrożenie i konfigurację systemu kopii zapasowych wraz z opracowaniem dokumentacji i instrukcji obsługi realizowane za pomocą platformy zakupowej
26.11.2021 11:33 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę, wdrożenie i konfigurację systemu kopii zapasowych wraz z opracowaniem dokumentacji i instrukcji obsługi realizowane za pomocą platformy zakupowej
26.11.2021 09:40 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (1/2 etatu)
25.11.2021 14:23 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu – PSR 2020
25.11.2021 11:47 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
25.11.2021 08:07 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
25.11.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
24.11.2021 18:52 Olga Czerska Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 24 listopada 2021 r. do godz. 10:00
24.11.2021 14:15 Daniel Koźmiński Publikacja Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa serwera sieciowego z oprogramowaniem SQL Server
24.11.2021 14:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.11.2021 12:39 Agnieszka Świt Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 24.11.2021 godz. 10:00.
24.11.2021 12:19 Olga Czerska Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 24 listopada 2021 r. do godz. 10:00
24.11.2021 11:39 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 01-12-2021, do godz. 12:00
24.11.2021 10:16 Ilona Kozos Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 24 listopada 2021 r. do godz. 10:00
23.11.2021 18:28 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19 października 2021 r., do godz. 10:00
23.11.2021 16:08 Olga Czerska Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 01-12-2021, do godz. 12:00
23.11.2021 16:06 Olga Czerska Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 01-12-2021, do godz. 12:00
23.11.2021 14:24 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego samochodu osobowego klasy niższej średniej C”
23.11.2021 13:42 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego samochodu osobowego klasy niższej średniej C”
23.11.2021 12:56 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę, wdrożenie i konfigurację systemu kopii zapasowych wraz z opracowaniem dokumentacji i instrukcji obsługi realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.11.2021 12:20 Agnieszka Jagoda Edycja Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach „A” i „B” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II. Termin składania ofert: do dnia 23-11-2021 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 9 listopada 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
23.11.2021 10:15 Agnieszka Jagoda Edycja Wymiana wind z przebudową szybów w budynkach „A” i „B” Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 - Etap II. Termin składania ofert: do dnia 23-11-2021 do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 9 listopada 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
23.11.2021 08:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług (1/2 etatu)
22.11.2021 15:53 Olga Czerska Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2022 rok Termin składania ofert: do dnia 01-12-2021, do godz. 12:00
22.11.2021 15:15 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22.11.2021 r.
22.11.2021 14:28 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu – PSR 2020
22.11.2021 10:15 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu trzech balkonów w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
22.11.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
22.11.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
19.11.2021 14:54 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego realizowane za pomocą platformy zakupowej
19.11.2021 14:36 Wojciech Inglot Edycja Zapytanie ofertowe dotyczące remontu sanitariatów męskich na poziomie II i III piętra budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10. Termin złożenia oferty do dnia 19.11.2021 r., do godz. 12.00
19.11.2021 14:17 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.11.2021 r.
19.11.2021 10:22 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
19.11.2021 08:37 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Administrator (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym (zatrudnienie na zastępstwo)
19.11.2021 08:34 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
19.11.2021 08:33 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
18.11.2021 15:30 Aneta Łyżwa Edycja Ankieter
18.11.2021 14:59 Aneta Łyżwa Edycja Ankieter
18.11.2021 14:58 Aneta Łyżwa Edycja Ankieter
18.11.2021 14:55 Aneta Łyżwa Edycja Ankieter
18.11.2021 14:53 Aneta Łyżwa Publikacja Ankieter
18.11.2021 14:49 Aneta Łyżwa Edycja Ankieter
1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry