Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.43.2024
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych 29.03.2024 09.04.2024
Załącznik nr 1 dla części 1 – formularz ofertowy dla części 1 29.03.2024
Załącznik nr 1 dla części 2 – formularz ofertowy dla części 2 29.03.2024
Załącznik nr 1 dla części 3 – formularz ofertowy dla części 3 29.03.2024
Załącznik nr 2 – harmonogram dostaw 29.03.2024
Załącznik nr 3 – oświadczenie 29.03.2024
Załącznik nr 4 - wzór nadruku na torbę 29.03.2024
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 09.04.2024
Informacja z otwarcia ofert 09.04.2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2) 15.04.2024
LUB-AD.2721.170.2023
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych do drukarek 18.12.2023 20.12.2023
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 18.12.2023
Załącznik nr 2 – oświadczenie 18.12.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 20.12.2023
Informacja z otwarcia ofert 20.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.12.2023
LUB-AD.2721.160.2023
Zapytanie ofertowe na dostawę licencji oprogramowania 13.12.2023 15.12.2023
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 13.12.2023
Załącznik nr 2 – oświadczenie 13.12.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 15.12.2023
Informacja z otwarcia ofert 15.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1) 21.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2) 21.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3) 21.12.2023
LUB-AD.2721.145.2023
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych oraz UPS wg załącznika do serwera użytkowanego w Urzędzie Statystycznym w Lublinie wraz z usługą ich wdrożenia 06.12.2023 08.12.2023
Załącznik nr 1 dla części 1 06.12.2023
Załącznik nr 1 dla części 2 06.12.2023
Załącznik nr 2 – oświadczenie 06.12.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 08.12.2023
Informacja z otwarcia ofert 08.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1) 12.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2) 12.12.2023
LUB-AD.271.9.2023
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Statystycznego w Lublinie 08.11.2023 16.11.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 08.11.2023
Załącznik nr 1 – OPZ 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 1 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 2 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 3 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 4 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 5 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 6 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 7 08.11.2023
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy dla części 8 08.11.2023
Załącznik nr 3 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 08.11.2023
Załącznik nr 4 – wzór umowy 08.11.2023
Załącznik nr 5 – wykaz osób po stronie zamawiającego 08.11.2023
Załącznik nr 6 – oświadczenie o aktualności danych 08.11.2023
Załącznik nr 7 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 08.11.2023
PassMark - CPU Mark 08.11.2023
Wyjaśnienie treści SWZ 10.11.2023
Wyjaśnienie treści SWZ 13.11.2023
Wyjaśnienie treści SWZ 14.11.2023
Wyjaśnienie treści SWZ 14.11.2023
Wyjaśnienie treści SWZ 14.11.2023
Wyjaśnienie treści SWZ 14.11.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 16.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 17.11.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3) 24.11.2023
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 8) 24.11.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 5) 27.11.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 4) 01.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 7) 01.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 6) 01.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1) 07.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2) 07.12.2023
LUB-AD.271.10.2023
Wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu przy ul. Podgroble 1 30.10.2023 14.11.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia, swz_wer_20231030_remont_stolarki-sig.pdf 30.10.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – przedmiar robót 30.10.2023
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy 30.10.2023
Załącznik nr 3 do SZW – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 30.10.2023
Załącznik nr 4 do SZW – wykaz robót budowlanych 30.10.2023
Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 30.10.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy 30.10.2023
Załącznik nr 7 do SWZ – pracownicy Zamawiającego mający wpływ na postępowanie 30.10.2023
Załącznik nr 8 do SWZ – wzór protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej 30.10.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 14.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 14.11.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2023
LUB-AD.2721.105.2023
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych do drukarek (tonerów) do siedziby Zamawiającego. 20.10.2023 24.10.2023
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 20.10.2023
Załącznik nr 2 – oświadczenie 20.10.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 24.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 24.10.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.10.2023
LUB-AD.271.8.2023
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pionu sanitarnego w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 15.09.2023 02.10.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 15.09.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – przedmiar robót 15.09.2023
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy 15.09.2023
Załącznik nr 3 do SZW – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 15.09.2023
Załącznik nr 4 do SZW – wykaz robót budowlanych 15.09.2023
Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 15.09.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy 15.09.2023
Załącznik nr 7 do SWZ – pracownicy Zamawiającego mający wpływ na postępowanie 15.09.2023
Załącznik nr 8 do SWZ – wzór protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej 15.09.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 02.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 02.10.2023
Informacja o unieważnieniu postępowania 16.11.2023
LUB-AD.271.7.2023
Wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia na posesji Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 08.09.2023 25.09.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 08.09.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – przedmiar robót 08.09.2023
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy 08.09.2023
Załącznik nr 3 do SZW – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 08.09.2023
Załącznik nr 4 do SZW – wykaz robót budowlanych 08.09.2023
Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 08.09.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy 08.09.2023
Załącznik nr 7 do SWZ – pracownicy Zamawiającego mający wpływ na postępowanie 08.09.2023
Załącznik nr 8 do SWZ – wzór protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej 08.09.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 25.09.2023
Informacja z otwarcia ofert 25.09.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.10.2023
LUB-AD.271.5.2023
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji sanitarnej w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 48 22.08.2023 08.09.2023
Specyfikacja warunków zamówienia 22.08.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – przedmiar robót dla części 1 22.08.2023
Załącznik nr 1 do SWZ – przedmiar robót dla części 2 22.08.2023
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy dla części 1 22.08.2023
Załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy dla części 2 22.08.2023
Załącznik nr 3 do SZW – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 22.08.2023
Załącznik nr 4 do SZW – wykaz robót budowlanych, plik 22.08.2023
Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 22.08.2023
Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy 22.08.2023
Załącznik nr 7 do SWZ – pracownicy Zamawiającego mający wpływ na postępowanie 22.08.2023
Załącznik nr 8 do SWZ – wzór protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej 22.08.2023
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia 08.09.2023
Informacja z otwarcia ofert 08.09.2023
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 2) 12.09.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1) 19.09.2023
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący najnowszą informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja najnowszej informacji: 29.03.2024 09:13
Sprawdź historię zmian
1  2  3    
Do góry