Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.271.1.2020
Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie województwa lubelskiego na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 23.07.2020 31.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 23.07.2020
Załącznik nr 1 – zakres usługi 23.07.2020
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 23.07.2020
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 23.07.2020
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 23.07.2020
Załącznik nr 5 - wykaz usług 23.07.2020
Załącznik nr 6 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 23.07.2020
Załącznik nr 7 - wzór umowy 23.07.2020
Załącznik nr 8 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 23.07.2020
Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego 27.07.2020
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego 27.07.2020
Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego 28.07.2020
Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego 28.07.2020
Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego 28.07.2020
Pytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego 28.07.2020
Protokół z otwarcia ofert 31.07.2020
Protokół oceny ofert 31.07.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.08.2020
LUB-AD.2721.68.2020
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie 26.06.2020 03.07.2020
Obmiar 1 26.06.2020
Obmiar 2 26.06.2020
Obmiar 3 26.06.2020
Obmiar 4 26.06.2020
Obmiar 5 26.06.2020
Formularz ofertowy 26.06.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 26.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 03.07.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.07.2020
LUB-AD.2721.61.2020
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 10.06.2020 19.06.2020
Opis przedmiotu zamówienia 10.06.2020
Formularz ofertowy 10.06.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 10.06.2020
Wzór umowy 10.06.2020
Protokół z otwarcia ofert 19.06.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 22.06.2020
LUB-AD.2721.24.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 03.03.2020 06.03.2020
Formularz ofertowy 03.03.2020
Harmonogram 03.03.2020
Wzór nadruku na torbie 03.03.2020
Wzór do wygrawerowania 03.03.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 03.03.2020
Oświadczenie o klauzuli społecznej 03.03.2020
Oświadczenie RODO 03.03.2020
Protokół z otwarcia ofert 06.03.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3 postępowania) 10.03.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 4 postępowania) 10.03.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 11.03.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 12.03.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący najnowszą informację: Łukasz Poszepczyński
Publikacja najnowszej informacji: 23.07.2020 14:26
Sprawdź historię zmian
Do góry