Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.129.2020
Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu RCP dla Urzędu Statystycznego w Lublinie opartego na wykorzystywanym systemie RACS - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 03.12.2020 08.12.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 03.12.2020
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 03.12.2020
LUB-AD.2721.130.2020
Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 02.12.2020 07.12.2020
Formularz ofertowy 02.12.2020
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 02.12.2020
Wzór umowy 02.12.2020
LUB-AD.2721.142.2020
Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 30.11.2020 04.12.2020
obmiar dla części pierwszej (Zamość) - załączniki nr 1 30.11.2020
plan oddziału w Zamościu – załącznik nr 2 30.11.2020
obmiar dla części drugiej (Chełm) – załączniki nr 3 30.11.2020
plan oddziału w Chełmie – załącznik nr 4 30.11.2020
formularz ofertowy – załącznik nr 5 30.11.2020
oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia – załącznik nr 6 30.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 04.12.2020
LUB-AD.271.3.2020
Dostawa sprzętu komputerowego 27.11.2020 07.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.11.2020
Dostawa sprzętu komputerowego 27.11.2020
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 27.11.2020
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 27.11.2020
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 27.11.2020
Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 27.11.2020
Załącznik nr 5 - informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 27.11.2020
Załącznik nr 6 - wzór umowy 27.11.2020
Załącznik nr 7 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 27.11.2020
Wyniki testu wydajnościowego dla procesorów 27.11.2020
LUB-AD.2721.117.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 16.11.2020 19.11.2020
Formularz ofertowy 16.11.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 16.11.2020
Wzór umowy 16.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 19.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 19.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 19.11.2020
LUB-AD.2721.109.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 30.10.2020 03.11.2020
Formularz ofertowy 30.10.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 30.10.2020
Wzór umowy 30.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 03.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 04.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 04.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 3 zamówienia 04.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 zamówienia 04.11.2020
LUB-AD.271.2.2020
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 23.10.2020 13.11.2020
Protokół z otwarcia ofert 13.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 3 postępowania) 16.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 6 postępowania) 16.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 7 postępowania) 16.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 8 postępowania) 16.11.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 9 postępowania) 16.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 18.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 18.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 5 zamówienia 18.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 4 zamówienia 18.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 10 zamówienia 20.11.2020
LUB-AD.2721.100.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 05.10.2020 07.10.2020
Formularz ofertowy 05.10.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 05.10.2020
Wzór umowy 05.10.2020
Dozwolony kształt maseczek 05.10.2020
Napis z logo 05.10.2020
Protokół z otwarcia ofert 07.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 2 zamówienia 08.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy części 1 zamówienia 08.10.2020
LUB-AD.2721.92.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 17.09.2020 22.09.2020
Formularz ofertowy 17.09.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 17.09.2020
Wzór umowy 17.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 22.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 25.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 25.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 3 postępowania) 25.09.2020
LUB-AD.2721.89.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 04.09.2020 08.09.2020
Formularz ofertowy dla części 1 04.09.2020
Formularz ofertowy dla części 2 i 3 04.09.2020
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 04.09.2020
Wzór umowy 04.09.2020
Protokół z otwarcia ofert 08.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 1 postępowania) 09.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części 2 postępowania) 09.09.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części 3 postępowania) 09.09.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Rosołowska
Publikacja najnowszej informacji: 03.12.2020 14:10
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry