Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
LUB-AD.2721.109.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego realizowane za pomocą platformy zakupowej 29.11.2022 02.12.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 29.11.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 29.11.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 30.11.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 2 01.12.2022
Protokół z otwarcia ofert 02.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2022
LUB-AD.2721.88.2022
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej 23.11.2022 29.11.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 23.11.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 23.11.2022
Załącznik nr 3 – przedmiar 23.11.2022
Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych podobnych robót 23.11.2022
Protokół z otwarcia ofert 29.11.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.11.2022
LUB-AD.2721.95.2022
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej 28.10.2022 07.11.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 28.10.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 28.10.2022
Załącznik nr 3 – przedmiar 28.10.2022
Załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych podobnych robót 28.10.2022
Protokół z otwarcia ofert 07.11.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.11.2022
LUB-AD.2721.68.2022
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej 19.08.2022 29.08.2022
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 19.08.2022
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 19.08.2022
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 19.08.2022
Załącznik 4 – Wykaz usług 19.08.2022
Załącznik 5 – Wzór umowy 19.08.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 23.08.2022
Formularz ofertowy – zmieniony 23.08.2022
Wzór umowy – zmieniony 23.08.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 2 24.08.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 3 25.08.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 4 29.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 29.08.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.09.2022
LUB-AD.2721.45.2022
Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę uroczystego spotkania dla aktualnych i byłych pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej 10.08.2022 16.08.2022
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 10.08.2022
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 10.08.2022
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia 10.08.2022
Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych podobnych usług 10.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 16.08.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.08.2022
LUB-AD.2721.61.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego realizowane za pomocą platformy zakupowej 03.08.2022 08.08.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 03.08.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 03.08.2022
Protokół z otwarcia ofert 08.08.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.08.2022
LUB-AD.2721.43.2022
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej 01.06.2022 13.06.2022
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 01.06.2022
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków 01.06.2022
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 06.06.2022
Formularz ofertowy – zmieniony 06.06.2022
Wzór umowy – zmieniony 06.06.2022
Protokół z otwarcia ofert 13.06.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.06.2022
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownym przeprowadzeniu czynności oceny ofert 23.06.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty 27.06.2022
LUB-AD.2721.36.2022
Zapytanie ofertowe na remont fragmentu instalacji elektrycznej polegający na wymianie SZR oraz tablic piętrowych realizowane za pomocą platformy zakupowej 23.05.2022 27.05.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 23.05.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 23.05.2022
Załącznik nr 3 – przedmiar 23.05.2022
Załącznik nr 4 – projekt – opis 23.05.2022
Załącznik nr 5 – projekt – schemat 23.05.2022
Protokół z otwarcia ofert 27.05.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.05.2022
LUB-AD.2721.29.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę dysków wraz z ich instalacją realizowane za pomocą platformy zakupowej 06.05.2022 10.05.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 06.05.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 06.05.2022
Protokół z otwarcia ofert 10.05.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.05.2022
LUB-AD.2721.19.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych i papierniczych realizowane za pomocą platformy zakupowej 20.04.2022 25.04.2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 20.04.2022
Załącznik nr 2 – oświadczenie 20.04.2022
Protokół z otwarcia ofert 25.04.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.04.2022
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Lublinie
Autor najnowszej informacji: Marcin Rzepecki
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Rosołowska
Publikacja najnowszej informacji: 29.11.2022 08:00
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry