Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.12.2021 15:48 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Finansowania Grantów w Departamencie Administracyjno-Budżetowym (zatrudnienie na zastępstwo)
22.12.2021 14:59 Olga Czerska Publikacja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych (jednostki paletowe stanowią własność GUS). Termin składania ofert: do dnia 5-01-2022 r. do godz. 10:00.
22.12.2021 14:25 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzona za pomocą platformy zakupowej
22.12.2021 11:54 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzona za pomocą platformy zakupowej
22.12.2021 11:39 Renata Ptak Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Oddziale w Tarnowie
22.12.2021 08:51 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ekspert (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Statystyki Matematycznej Urzędu Statystycznego w Łodzi
21.12.2021 14:56 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu systemu dozoru elektronicznego w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
21.12.2021 14:19 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych do Zamawiającego, nadawanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław oraz Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, 58-500 Jelenia Góra w formie opłaty „z dołu”
21.12.2021 14:14 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu systemu dozoru elektronicznego w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
21.12.2021 13:08 Jacek Pruski Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku
21.12.2021 13:04 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
21.12.2021 12:56 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
21.12.2021 12:41 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
21.12.2021 08:30 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (1/2 etatu)
21.12.2021 07:43 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzona za pomocą platformy zakupowej
20.12.2021 13:57 Magdalena Rosołowska Publikacja Dostawa licencji oprogramowania dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzona za pomocą platformy zakupowej
20.12.2021 13:19 Daniel Koźmiński Publikacja Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Termomodernizacja budynku biurowego, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie”
20.12.2021 13:00 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (1/2 etatu)
20.12.2021 12:19 Agnieszka Świt Edycja Remont garaży przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert 29.12.2021 godz. 10:00.
20.12.2021 12:17 Agnieszka Świt Publikacja Remont garaży przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert 29.12.2021 godz. 10:00.
20.12.2021 08:30 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:30 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:30 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:30 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:30 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:25 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:25 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
20.12.2021 08:18 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
18.12.2021 00:30 Magdalena Matyszok Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
18.12.2021 00:30 Magdalena Matyszok Edycja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
17.12.2021 15:13 Magdalena Matyszok Edycja Starszy specjalista ds. monitorowania i analiz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz upowszechniania informacji statystycznych w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.12.2021 15:12 Magdalena Matyszok Publikacja Starszy specjalista ds. monitorowania i analiz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz upowszechniania informacji statystycznych w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.12.2021 15:01 Magdalena Matyszok Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
17.12.2021 14:22 Anna Polińska Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Kaliszu
17.12.2021 14:22 Anna Polińska Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Kaliszu
17.12.2021 14:21 Anna Polińska Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Kaliszu
17.12.2021 13:07 Daniel Koźmiński Publikacja Inspektor Do spraw: obsługi administracyjnej w Oddziale w Ciechanowie
17.12.2021 12:33 Jacek Pruski Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku
17.12.2021 12:07 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Statystyk Informatyk Do spraw: obsługi informatycznej w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.12.2021 11:42 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Oddziale w Wałbrzychu
17.12.2021 09:59 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
17.12.2021 09:59 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
16.12.2021 14:06 Wojciech Szpakowski Edycja Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
16.12.2021 13:31 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych
16.12.2021 12:07 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
16.12.2021 11:55 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych do Zamawiającego, nadawanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław oraz Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, 58-500 Jelenia Góra w formie opłaty „z dołu”
16.12.2021 08:20 Mirosław Dziewit Edycja Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług
16.12.2021 08:19 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług
16.12.2021 07:17 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
16.12.2021 07:10 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw Rejestru REGON w Oddziale w Koszalinie
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry