Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.11.2020 08:43 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
09.11.2020 08:27 Jerzy Rożek Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.
06.11.2020 14:08 Wojciech Szpakowski Publikacja „Zakup wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
06.11.2020 13:59 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych
06.11.2020 13:52 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
06.11.2020 13:52 Dorota Sobczak Publikacja Świadczenie Usług Medycyny Pracy dla Urzędu Statystycznego w Opolu 2021 r.
06.11.2020 13:50 Beata Putkowska Publikacja główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
06.11.2020 12:55 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
06.11.2020 11:08 Wojciech Szpakowski Edycja „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
06.11.2020 11:06 Wojciech Szpakowski Edycja „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
06.11.2020 11:05 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00
06.11.2020 10:14 Jerzy Rożek Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.
06.11.2020 08:05 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert na interwencyjną dostawę środków ochrony osobistej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020
06.11.2020 07:58 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań ankietowych
05.11.2020 15:50 Dorota Sobczak Edycja Dostawa nr 2 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
05.11.2020 15:24 Dorota Sobczak Edycja Dostawa nr 2 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
05.11.2020 15:02 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi. Termin składania ofert: 14.10.2020 r. , godz.10.00
05.11.2020 15:01 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw organizacji badań statystycznych
05.11.2020 14:14 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22
05.11.2020 14:07 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe: „Wymiana instalacji wodnej w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze”
05.11.2020 13:39 Wojciech Szpakowski Edycja „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków”
05.11.2020 12:53 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa laptopów i oprogramowania dla US w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 3.11.2020, godz 9:30
05.11.2020 12:52 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
05.11.2020 12:49 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
05.11.2020 12:26 Jacek Pruski Publikacja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
05.11.2020 12:00 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
05.11.2020 11:59 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
05.11.2020 11:17 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert na interwencyjną dostawę środków ochrony osobistej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020
05.11.2020 09:25 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
05.11.2020 09:08 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie budowy infrastruktury komputerowej w budynku biurowym Urzędu Statystycznego w Gdańsku Oddział w Chojnicach
04.11.2020 18:41 Katarzyna Wilk Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godziny 10:00
04.11.2020 15:45 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa laptopów i oprogramowania dla US w Zielonej Górze. Termin składania ofert: 3.11.2020, godz 9:30
04.11.2020 14:02 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie budowy infrastruktury komputerowej w budynku biurowym Urzędu Statystycznego w Gdańsku Oddział w Chojnicach
04.11.2020 13:42 Wojciech Szpakowski Publikacja „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
04.11.2020 12:47 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do dnia 14 października 2020 r. do godz. 10:00.
04.11.2020 12:46 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
04.11.2020 12:40 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
04.11.2020 12:15 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
04.11.2020 08:54 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
04.11.2020 08:15 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
04.11.2020 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
04.11.2020 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
04.11.2020 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: obsługi finansowo- księgowej w Wydziale Ekonomicznym
04.11.2020 07:00 Renata Ptak Edycja Specjalista do spraw: obsługi finansowo- księgowej w Wydziale Ekonomicznym
04.11.2020 07:00 Renata Ptak Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
04.11.2020 07:00 Renata Ptak Edycja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
03.11.2020 14:41 Krzysztof Popławski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę 26 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 26 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
03.11.2020 14:29 Krzysztof Popławski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę 23 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 23 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
03.11.2020 14:23 Krzysztof Popławski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę 26 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 26 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
03.11.2020 14:23 Krzysztof Popławski Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę 26 sztuk laptopów wraz z akcesoriami oraz 26 licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    12
Do góry