Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
01.02.2024 10:52 Iwona Pacholec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
01.02.2024 10:47 Iwona Pacholec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
01.02.2024 08:27 Jacek Pruski Publikacja Starszy referent do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Organizacji i Rejestrów
01.02.2024 08:24 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: rejestrów oraz obsługi administracyjnej w Oddziale w Toruniu
01.02.2024 08:23 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
01.02.2024 07:57 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
01.02.2024 07:47 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych
01.02.2024 00:10 Krzysztof Toboła Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Lesznie
01.02.2024 00:10 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Lesznie
31.01.2024 14:51 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
31.01.2024 14:50 Rafał Kontowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
31.01.2024 12:55 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
31.01.2024 12:36 Dominik Krawczyk Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Koninie
31.01.2024 12:27 Iwona Pacholec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
31.01.2024 12:14 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
31.01.2024 12:13 Rafał Kontowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
31.01.2024 07:00 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Koninie
30.01.2024 14:37 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
30.01.2024 14:09 Iwona Pacholec Publikacja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych (jednostki paletowe stanowią własność GUS). Termin składania ofert: do dnia 6 lutego 2024 r. do godziny 10:00
30.01.2024 14:04 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
30.01.2024 13:31 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Rejestrów
30.01.2024 13:24 Dominik Krawczyk Edycja Kierownik Wydziału w Wydziale Adminstracyjnym
30.01.2024 13:23 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
30.01.2024 13:22 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Koninie
30.01.2024 13:21 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Lesznie
30.01.2024 13:07 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
30.01.2024 11:21 Iwona Pacholec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów
30.01.2024 10:28 Iwona Pacholec Edycja Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do 01.02.2024r do godziny 12:00
30.01.2024 10:03 Agnieszka Siwicka Publikacja Starszy księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej Urzędu w Wydziale Ekonomicznym
30.01.2024 06:26 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
30.01.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
30.01.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Główny specjalista do spraw metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
30.01.2024 00:01 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
30.01.2024 00:01 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
29.01.2024 14:54 Agnieszka Jagoda Edycja Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w bloku A w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Etap I”. Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.
29.01.2024 13:48 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
29.01.2024 13:45 Piotr Klimaszewski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
29.01.2024 13:29 Sylwia Matyś Edycja Samodzielny księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
26.01.2024 17:26 Piotr Klimaszewski Publikacja Samodzielny referent w Wydziale Projektowania w Departamencie Edukacji i Komunikacji
26.01.2024 13:23 Iwona Pacholec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
26.01.2024 12:23 Iwona Pacholec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26.01.2024 r.
26.01.2024 12:19 Iwona Pacholec Publikacja Samodzielny referent w Wydziale Projektowania w Departamencie Edukacji i Komunikacji
26.01.2024 11:55 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2024 r. do godz. 10:00.
25.01.2024 14:26 Iwona Pacholec Publikacja Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do 01.02.2024r do godziny 12:00
25.01.2024 13:39 Iwona Pacholec Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00.
25.01.2024 13:04 Iwona Pacholec Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00.
25.01.2024 13:03 Iwona Pacholec Publikacja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00.
25.01.2024 12:40 Agnieszka Jagoda Publikacja Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w bloku A w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Etap I”. Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 12:00.
25.01.2024 09:07 kozlowskaj Edycja ankieter (powiat głubczycki)
24.01.2024 12:40 Iwona Pacholec Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry