Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
03.02.2021 13:51 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na wydruk grafiki informacyjnej (konkursu–krzyżówki, plakatu) dotyczącej popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w 1 tytule prasy regionalnej (dziennik) oraz w 9 tytułach prasy lokalnej (tygodniki)
03.02.2021 13:51 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PSR2020 i NSP2021 dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2020 r.
03.02.2021 13:50 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.680 opakowań herbaty ekspresowej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu warunków życia ludności EU-SILC w 2020 r. i badania modułowego DS.-50
03.02.2021 13:50 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na zapewnienie czasu antenowego w stacjach radiowych na potrzeby emisji około 1.200 spotów reklamowych dotyczących popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020
03.02.2021 13:50 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego 2020, przy wykorzystywaniu mediów prasowych i internetowych
03.02.2021 13:50 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe „Przeglądy i konserwacje urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31"
03.02.2021 13:49 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.300 kompletów sztućców do sałaty (łyżka i widelec) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu EU-SILC w 2020 r.
03.02.2021 13:49 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na zapewnienie czasu antenowego w stacjach radiowych na potrzeby emisji około 1.200 spotów reklamowych dotyczących popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020
03.02.2021 13:49 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1
03.02.2021 13:48 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1
03.02.2021 13:48 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów dotyczących popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wraz z ekspozycją (montażem i demontażem plakatów) na nośnikach typu billboard podświetlany na terenie miasta Wrocławia
03.02.2021 13:48 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na zapewnienie czasu antenowego w stacjach telewizji lokalnych w celu emisji spotów reklamowych dotyczących popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020
03.02.2021 13:48 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dozorowania w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu , ul. Adama Mickiewicza 14
03.02.2021 13:47 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 200 sztuk termicznych pojemników obiadowych o pojemności 1800 ml oraz 180 sztuk termicznych pojemników obiadowych o pojemności 1000 ml na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu modułowym DS.-50 na badaniu budżetów w 2020 r.
03.02.2021 13:47 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 4.000 sztuk włókienniczych toreb z logo na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku do zapakowania upominków dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD, EU-SILC w 2020 r.
03.02.2021 13:47 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 3.000 sztuk breloków do kluczy „kciuk” z touchpenem i z jedną lamką LED oraz dostawę około 1.500 sztuk breloków odblaskowych okrągłych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BGD i EU-SILC w 2020 r.
03.02.2021 13:46 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.500 kompletów sztućców dla 6 osób (24 sztuki), na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2020 r.
03.02.2021 13:46 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 4.300 sztuk włókienniczych toreb z logo na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku do zapakowania upominków dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD, EU-SILC w 2020 r.
03.02.2021 13:46 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Statycznego we Wrocławiu w 2020 r.
03.02.2021 13:46 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę na dostawę około 3.000 sztuk bloczku (brulionu), dostawę około 7.000 sztuk zakładki do książki oraz dostawę około 10.000 sztuk kalendarza 1 stronicowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jako element popularyzacji badań ankietowych w terenie przez sieć ankieterską Urzędu wśród respondentów biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych, badaniu aktywności ekonomicznej ludności oraz badaniu kondycji gospodarstw domowych w 2020 roku
03.02.2021 13:45 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 9.500 sztuk długopisów oraz dostawę około 5.000 sztuk długopisów z touchpenem na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniach BGD, EU-SILC oraz jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BAEL, PKZ, BRG w 2020 r.
03.02.2021 13:44 Wojciech Szpakowski Edycja „Zakup wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
03.02.2021 13:43 Wojciech Szpakowski Edycja „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
03.02.2021 13:43 Wojciech Szpakowski Edycja „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków”
03.02.2021 13:43 Wojciech Szpakowski Edycja „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”, w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Wałbrzychu zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynków”
03.02.2021 13:36 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00.
03.02.2021 13:04 Agata Lewandowska Publikacja Wykonanie analizy faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu i terenu Głównego Urzędu Statystycznego z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.
03.02.2021 11:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
03.02.2021 10:38 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 lutego 2021 r. godzina 10:00.
03.02.2021 08:55 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.02.2021 08:52 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista Do spraw: obronnych i obrony cywilnej - samodzielne stanowisko ds. obsługi administracyjnej
03.02.2021 08:27 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
03.02.2021 08:26 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Oddziale w Legnicy
03.02.2021 08:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 03.02.2021 r.
03.02.2021 08:03 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Konsultant w Wydziale Danych z Zewnętrznych Systemów Informacyjnych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
03.02.2021 07:59 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Danych z Zewnętrznych Systemów Informacyjnych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
02.02.2021 13:05 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
02.02.2021 12:56 Agnieszka Jagoda Publikacja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów merytoryczno-organizacyjnych oraz koordynatorów i konsultantów infolinii spisowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 10:00.
02.02.2021 12:43 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
02.02.2021 08:03 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych
02.02.2021 08:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.02.2021 r.
02.02.2021 08:01 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29.01.2021 r.
02.02.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Społeczno-Ekonomicznych Badań Gospodarstw Domowych w Departamencie Badań Społecznych
01.02.2021 15:59 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Konsultant w Wydziale Danych z Zewnętrznych Systemów Informacyjnych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
01.02.2021 15:56 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Danych z Zewnętrznych Systemów Informacyjnych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
01.02.2021 15:20 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja środowiska sprzętowo-systemowego CPD dla składnic danych i informacji. Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 12:00.
01.02.2021 15:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Sekretarz na Samodzielnym stanowisku pracy - Sekretariat w Departamencie Badań Społecznych
01.02.2021 13:11 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
01.02.2021 12:17 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
01.02.2021 12:15 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry