Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
30.08.2021 14:45 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
30.08.2021 14:31 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r.
30.08.2021 14:10 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
30.08.2021 12:44 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarczych przeznaczonych do utrzymania czystości w pomieszczeniach Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
30.08.2021 11:25 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista do spraw: analizy danych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
30.08.2021 10:11 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
30.08.2021 10:07 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
30.08.2021 10:05 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent do spraw: rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
30.08.2021 09:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
30.08.2021 09:52 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
30.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
30.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
30.08.2021 07:17 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
30.08.2021 07:13 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Specjalista do spraw: analiz kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
30.08.2021 07:05 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy specjalista ds. kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
27.08.2021 12:05 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Wymianę stolarki drzwiowej na IV i V p. w budynku biurowym LIPSK w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21”
27.08.2021 12:04 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27.08.2021 r.
27.08.2021 11:42 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
27.08.2021 08:00 Edyta Kalwajtys Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
27.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
27.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
26.08.2021 14:50 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
26.08.2021 13:58 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi Oddział w Brzezinach ul. Sienkiewicza 14
26.08.2021 13:06 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
26.08.2021 12:51 Monika Papierz Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3 – ETAP I
26.08.2021 12:49 Monika Papierz Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3 – ETAP I
26.08.2021 11:27 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
26.08.2021 10:35 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
26.08.2021 08:24 Małgorzata Dąbrowska Edycja Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi
25.08.2021 16:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.08.2021 r.
25.08.2021 16:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
25.08.2021 14:47 Renata Ptak Edycja Remont dachu budynku przy ul. Kazimierza Wyki 3 w Krakowie o powierzchni 770m²
25.08.2021 14:44 Renata Ptak Edycja Remont sanitariatów wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie
25.08.2021 14:33 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2 400 patelni w torbach bawełnianych dla respondentów badań statystycznych”
25.08.2021 14:11 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
25.08.2021 12:22 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Samorząd lokalny wobec przemian w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w dniu 21 września 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej
25.08.2021 10:51 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
25.08.2021 09:49 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
25.08.2021 09:48 Magdalena Rosołowska Publikacja Samodzielny referent do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
25.08.2021 09:48 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
25.08.2021 09:47 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
25.08.2021 09:46 Magdalena Rosołowska Edycja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych stanowisko samodzielne Urzędu Statystycznego w Lublinie
25.08.2021 09:45 Magdalena Rosołowska Publikacja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych stanowisko samodzielne Urzędu Statystycznego w Lublinie
25.08.2021 09:20 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Zastępca Głównego Księgowego do spraw obsługi finansowo-księgowej Urzędu
25.08.2021 09:17 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
25.08.2021 09:10 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry