Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BDG-WAD.2720.18.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup i dostarczenie) akcesoriów kuchennych i toreb płóciennych 07.04.2022
bdg_wad_2720_18_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 07.04.2022
bdg_wad_2720_18_2022_zal_2_wzor_umowy.pdf 07.04.2022
bdg_wad_2720_18_2022_wzor_torby_logo.pdf 08.04.2022
bdg_wad_2720_18_2022_wzor_torby_logo_zal_1.jpg 08.04.2022
bdg_wad_2720_18_2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_uniewaznienie-sig.pdf 14.04.2022
BDG-WAD.2720.16.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 23.03.2022 31.03.2022
bdg_wad_2720_16_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 23.03.2022
bdg_wad_2720_16_2022_zal_2_oswiadczenie_o_umowie.docx 23.03.2022
bdg_wad_2720_16_2022_zal_3_oswiadczenie_o_formalnosciach.docx 23.03.2022
bdg_wad_2720_16_2022_zal_4_projekt_umowy.pdf 23.03.2022
bdg_wad_2720_16_2022_zal_4_projekt_umowy_zal_nr_2_do_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 23.03.2022
bdg_wad_2720_16_2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 01.04.2022
BDG-WAD.2720.11.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 04.03.2022
bdg_wad_2720_11_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 04.03.2022
bdg_wad_2720_11_2022_zal_2_oswiadczenie_o_umowie.docx 04.03.2022
bdg_wad_2720_11_2022_zal_3_oswiadczenie_o_formalnosciach.docx 04.03.2022
bdg_wad_2720_11_2022_zal_4_projekt_umowy.docx 04.03.2022
bdg_wad_2720_11_2022_zal_4_projekt_umowy_zal_nr_2_do_opis_przedmiotu_zamowienia.docx 04.03.2022
bdg_wad_2720_11_2022_uniewaznienie_postepowania.pdf 10.03.2022
BDG-WAD.2720.140.2021
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_1_formularz_oferty.docx 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_2_projekt_budowlano_wykonawczy.pdf 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_3_stwior.pdf 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_4_przedmiar_robot.pdf 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_5_wykaz_podob_zam.docx 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_6_wykaz_osob.docx 14.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_zal_7_wzor_umowy_z_zalacznikami.pdf 14.12.2021
bdg-wad.2720.140.2021__informacja_o_wizji.pdf 17.12.2021
bdg_wad_2720_140_2021_pytania_i_odpowiedzi.pdf 21.12.2021
bdg-wad_2720_140_2021_wybor_nakorzystniejsze_oferty.pdf 28.12.2021
BDG-WAD.2720.120.2021
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 09.12.2021
bdg_wad_2720_120_2021_opis_przedmiotu__zamowienia.pdf 09.12.2021
bdg_wad_2720_120_2021_formularz_oferty.doc 09.12.2021
bdg_wad_272_120_2021__pytania.pdf 14.12.2021
bdg_wad_2720_120_2021_opis_przedmiotu__zamowienia_modyfikacja.pdf 14.12.2021
bdg_wad_2720_120_2021_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 29.12.2021
BDG-WAD.2720.101.2021
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 27.10.2021
bdg_wad_2720_101_2021_zal_nr_1_formularz_oferty.doc 27.10.2021
bdg_wad_2720_101_2021_zal_nr_2_opz.zip 27.10.2021
bdg_wad_2720_101_2021_zal_nr_3_wykaz_podobnych_zamowien.docx 27.10.2021
bdg_wad_2720_101_2021_zal_nr_4_wzor_umowy.zip 27.10.2021
bdg_wad_2720_101_2021_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 10.11.2021
BDG-WAD.2720.77.2021
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu i wykuciu otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych budynku do pomieszczeń biurowych wraz z wymianą kanałów instalacyjnych sieci komputerowych w ciągach komunikacyjnych w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu przy ul. Adama Mickiewicza 10-16, w ramach prac inwestycyjnych związanych z przystosowaniem budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_1_formularz_oferty.docx 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_2_projekt_budowlany.pdf 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_3_projekt_wykonawczy.pdf 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_4_stwiorb.pdf 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_5_przedmiar_robot.pdf 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_6_wykaz_podob_zam.docx 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_7_wykaz_osob.docx 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_8_wzor_umowy.pdf 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_zal_8_wzor_umowy_zalaczniki.zip 31.08.2021
bdg_wad_2720_77_2021_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 08.10.2021
BDG-WAD.2720.51.2021
Dostawa oprogramowania biurowego 04.08.2021 11.08.2021
bdg_wad_2720_51_2021_zal_nr_1_formularz_oferty.docx 04.08.2021
bdg_wad_2720_51_2021_zal_nr_2_wzor_umow.pdf 04.08.2021
bdg_wad_2721_51_2021_pytania.pdf 07.08.2021
bdg_wad_2720_51_2021_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 11.08.2021
BDG-WAD.2720.57.2021
Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3 02.07.2021 15.07.2021
bdg_wad_2720_57_2021_zal_1_formularz_oferty.docx 02.07.2021
bdg_wad_2720_57_2021_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 02.07.2021
bdg_wad_2720_57_2021_zal_3_wzor_umowy.pdf 02.07.2021
bdg_wad_2720_57_2021_zal_3_wymagania_bezpieczenstwa.pdf 02.07.2021
bdg-wad.2720.57.2021_uniewaznienie_postepowania.pdf 19.07.2021
BDG-WAD.2720.44.2021
Dostawa (zakup i dostarczenie) akcesoriów kuchennych 22.06.2021
bdg_wad_2720_44_2021_zal_1_formularz_oferty.docx 22.06.2021
bdg_wad_2720_44_2021_zal_2_wzor_umowy.pdf 22.06.2021
bdg_wad_2720_44_2021_wybor_najkorzystniejszej_oferty_akcesoria_kuchenne.pdf 25.06.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor najnowszej informacji: Agata Woźniakowska
Publikujący najnowszą informację: Jacek Pruski
Publikacja najnowszej informacji: 07.04.2022 12:43
Sprawdź historię zmian
Do góry