Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
16.11.2022 15:09 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny Referent w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych do spraw: edukacji statystycznej i udostępniania informacji
16.11.2022 14:32 Weronika Danowska Edycja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
16.11.2022 14:30 Weronika Danowska Edycja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
16.11.2022 14:29 Weronika Danowska Publikacja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
16.11.2022 11:48 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym w Urzędzie Statystycznym w Łodzi
16.11.2022 10:57 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
16.11.2022 10:45 Edyta Kalwajtys Publikacja Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
16.11.2022 09:08 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
16.11.2022 09:06 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
16.11.2022 08:56 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
16.11.2022 08:55 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
15.11.2022 12:47 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty nr 108209)
15.11.2022 12:46 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty nr 108209)
15.11.2022 12:04 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.11.2022 r.
15.11.2022 12:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
15.11.2022 11:57 Agnieszka Maciejska Edycja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
15.11.2022 11:19 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej)
15.11.2022 10:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
15.11.2022 06:56 Magdalena Rosołowska Publikacja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu (nr oferty 110341)
15.11.2022 00:25 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Inspektor Do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
14.11.2022 14:28 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
14.11.2022 14:07 Jacek Pruski Publikacja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
14.11.2022 12:36 Weronika Danowska Edycja Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 5-10-2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
14.11.2022 11:22 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
14.11.2022 10:50 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
14.11.2022 10:49 Agnieszka Maciejska Edycja Główny specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
14.11.2022 10:45 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
14.11.2022 10:25 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.11.2022 r.
14.11.2022 10:23 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa
14.11.2022 08:35 czuraa Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00.
14.11.2022 08:34 czuraa Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00.
14.11.2022 08:00 Monika Skorzybót Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Brzezinach
10.11.2022 14:39 czuraa Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00.
10.11.2022 14:25 czuraa Publikacja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00.
10.11.2022 13:43 Dariusz Mazurek Publikacja Zakup i dostawa opakowań archiwalnych dla Archiwum GUS. Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2022 r. do godz. 14:00
10.11.2022 12:49 Beata Putkowska Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
10.11.2022 12:49 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:49 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:48 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:47 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:45 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:44 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:42 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:41 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:40 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:40 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:39 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:38 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
10.11.2022 12:18 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
10.11.2022 12:06 Żaklina Chudzińska Publikacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry