Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.09.2020 15:10 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00
10.09.2020 14:33 Aneta Łyżwa Edycja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
10.09.2020 13:35 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Termin składania ofert: do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00. Wizja lokalna w dniu 7 września 2020 r. godzina 10:00.
10.09.2020 11:18 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa kawy mielonej do Urzędu Statystycznego w Łodzi
10.09.2020 11:18 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Dostawa kawy mielonej do Urzędu Statystycznego w Łodzi
10.09.2020 10:42 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rejestru REGON w Departamencie Standardów i Rejestrów
10.09.2020 10:15 Marek Bartoszewicz Publikacja Starszy statystyk informatyk ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
10.09.2020 08:12 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
10.09.2020 07:50 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
09.09.2020 12:40 Mirosław Dziewit Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
09.09.2020 11:50 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
09.09.2020 11:21 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych
09.09.2020 08:38 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
09.09.2020 08:37 Beata Putkowska Publikacja Ogłoszenie o przetargu: Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem
09.09.2020 08:27 Magdalena Rosołowska Publikacja samodzielny księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
09.09.2020 07:14 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
09.09.2020 00:02 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Bytomiu
08.09.2020 17:43 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Statystycznego
08.09.2020 14:07 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Sosnowiec
08.09.2020 14:06 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Katowice
08.09.2020 14:00 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Statystycznego
08.09.2020 13:49 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00
08.09.2020 13:40 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ekspert w Wydziale Administracyjnym (poza korpusem służby cywilnej)
08.09.2020 13:38 Elżbieta Bożek Edycja Starszy statystyk do spraw analizy, metodologii i autor badania
08.09.2020 11:24 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na świadczenie usługi promocji Powszechnego Spisu Rolnego – 2020 r. na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie
08.09.2020 10:59 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
08.09.2020 09:37 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Bielsko-Biała i Cieszyn
08.09.2020 09:36 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Świętochłowice
08.09.2020 09:35 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Zabrze
08.09.2020 08:17 Elżbieta Bożek Publikacja Starszy statystyk do spraw analizy, metodologii i autor badania
07.09.2020 13:36 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Termin składania ofert: do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00. Wizja lokalna w dniu 7 września 2020 r. godzina 10:00.
07.09.2020 13:33 Renata Olczyk-Skóra Edycja Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi Oddział w Brzezinach ul. Sienkiewicza 14.
07.09.2020 13:22 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Termin składania ofert: do dnia 18 września 2020 r. do godziny 10:00. Wizja lokalna w dniu 7 września 2020 r. godzina 10:00.
04.09.2020 14:57 Daniel Koźmiński Publikacja specjalista ds. badań i analiz regionalnych w Zespole Studiów i Badań Regionalnych Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych
04.09.2020 14:52 Daniel Koźmiński Publikacja starszy statystyk ds. aktualizacji systemów rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów – Zespół Rejestru TERYT
04.09.2020 14:06 Łukasz Poszepczyński Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów komputerowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
04.09.2020 14:05 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.680 opakowań herbaty ekspresowej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu warunków życia ludności EU-SILC w 2020 r. i badania modułowego DS.-50
04.09.2020 12:54 Bartosz Wielądek Edycja Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.
04.09.2020 08:34 Jacek Pruski Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego
03.09.2020 18:54 Agnieszka Jagoda Edycja Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert 30-07-2020 r.; godzina 10:00.
03.09.2020 13:01 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Termin składania ofert: do dnia 2 października 2020 r. do godz. 10:00.
03.09.2020 08:52 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań
02.09.2020 20:34 Aneta Łyżwa Edycja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
02.09.2020 19:22 Aneta Łyżwa Edycja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
02.09.2020 19:18 Aneta Łyżwa Publikacja Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek i paczek pocztowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz oddziału Urzędu w Sandomierzu. Termin składania ofert: 2020-09-17, godzina: 10:00
02.09.2020 14:53 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.09.2020 13:21 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00
02.09.2020 13:00 Żaklina Chudzińska Publikacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). Termin składania ofert: 16-09-2020, godz. 12.00
02.09.2020 12:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Ośrodku Banku Danych Lokalnych
02.09.2020 11:43 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw wynagrodzeń
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry