Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
30.04.2020 12:36 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 3.000 sztuk breloków do kluczy „kciuk” z touchpenem i z jedną lamką LED oraz dostawę około 1.500 sztuk breloków odblaskowych okrągłych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BGD i EU-SILC w 2020 r.
30.04.2020 12:35 Krzysztof Makulec Publikacja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
30.04.2020 12:12 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Przegląd techniczny, czynności konserwacyjne i naprawcze gaśnic, instalacji hydrantowej i pompowni przeciwpożarowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00
30.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
30.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Konsultant w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
30.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
30.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
29.04.2020 12:17 Magdalena Rosołowska Publikacja Specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
29.04.2020 12:16 Magdalena Rosołowska Publikacja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
29.04.2020 12:14 Magdalena Rosołowska Edycja specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.04.2020 12:14 Magdalena Rosołowska Publikacja specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.04.2020 12:02 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od wykorzystania środków z obecnie obowiązującej umowy, do dnia 31.12.2021 r. Termin składania ofert: 05-05-2020 godz. 14:00
29.04.2020 10:54 Bartosz Wielądek Edycja Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Termin składania ofert: 29-04-2020 r., godz. 10:00.
29.04.2020 10:15 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
29.04.2020 09:22 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Teleinformatycznych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
29.04.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
28.04.2020 15:57 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od wykorzystania środków z obecnie obowiązującej umowy, do dnia 31.12.2021 r. Termin składania ofert: 05-05-2020 godz. 14:00
28.04.2020 14:50 Daniel Koźmiński Publikacja Dostawa 8 tabletów na potrzeby ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie
28.04.2020 13:25 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Teleinformatycznych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
27.04.2020 15:05 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00
27.04.2020 13:45 Agnieszka Jagoda Publikacja Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Termin składania ofert: 2-06-2020 r.; godz. 11:00.
27.04.2020 12:10 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 08-05-2020, godz. 10:00
27.04.2020 11:07 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 30.04.2020 r. godz. 10:00
24.04.2020 17:30 Krzysztof Makulec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
24.04.2020 17:20 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Standaryzacji Metadanych Statystycznych w Departamencie Standardów i Rejestrów
24.04.2020 16:44 Krzysztof Makulec Publikacja Sekretarz na Samodzielnym stanowisku pracy – Sekretariat w Departamencie Standardów i Rejestrów
24.04.2020 14:11 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00.
24.04.2020 14:08 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00.
24.04.2020 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
24.04.2020 08:22 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 4.300 sztuk włókienniczych toreb z logo na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku do zapakowania upominków dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD, EU-SILC w 2020 r.
23.04.2020 12:29 Agnieszka Jagoda Edycja Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Termin składania ofert: 29-04-2020 r., godz. 10:00.
23.04.2020 12:02 Bartosz Wielądek Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021. Termin składania ofert: 09-04-2020, godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 kwietnia 2020 r.
23.04.2020 08:14 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk - Oddział w Koszalinie
22.04.2020 15:51 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 30.04.2020 r. godz. 10:00
22.04.2020 15:49 Mirosław Dziewit Edycja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 30.04.2020 r. godz. 10:00
22.04.2020 14:15 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.500 kompletów sztućców dla 6 osób (24 sztuki), na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2020 r.
22.04.2020 13:53 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od wykorzystania środków z obecnie obowiązującej umowy, do dnia 31.12.2021 r. Termin składania ofert: 05-05-2020 godz. 14:00
22.04.2020 11:40 Bartosz Wielądek Edycja Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 22 kwietnia 2020 r.
21.04.2020 15:54 Agnieszka Jagoda Edycja Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Termin składania ofert: 29-04-2020 r., godz. 10:00.
20.04.2020 11:29 Bartosz Wielądek Edycja Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10:00
17.04.2020 16:44 Krzysztof Makulec Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021. Termin składania ofert: 09-04-2020, godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 kwietnia 2020 r.
17.04.2020 13:34 Mirosław Dziewit Publikacja Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 30.04.2020 r. godz. 10:00
17.04.2020 12:52 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 4.300 sztuk włókienniczych toreb z logo na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku do zapakowania upominków dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD, EU-SILC w 2020 r.
17.04.2020 12:32 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 17-03-2020 r., godz. 10:00.
  1  2  3  4  5    
Do góry