Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 14:37 Aleksandra Kornaś Edycja Specjalista ds. koordynacji i organizacji badań w Wydziale Organizacji i Rejestrów
09.09.2021 14:22 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 2 350 kompletów ręczników opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych
09.09.2021 14:12 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
09.09.2021 12:58 Daniel Koźmiński Publikacja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
09.09.2021 12:04 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
09.09.2021 11:47 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
09.09.2021 10:14 Anna Polińska Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
09.09.2021 08:22 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 08:19 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
08.09.2021 15:24 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.09.2021 15:19 Ilona Kozos Edycja Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00
08.09.2021 14:58 Bartosz Wielądek Edycja Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
08.09.2021 14:46 Łukasz Poszepczyński Publikacja Zapytanie ofertowe na usługę przewozu i transportu drogowego oraz usługę wynajmu busów (spisobusów) na potrzeby organizacji mobilnych punktów spisowych w wybranych gminach województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
08.09.2021 13:31 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno – Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.09.2021 13:17 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista do spraw: analizy danych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
08.09.2021 13:15 Renata Ptak Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3 – ETAP I
08.09.2021 13:14 Renata Ptak Edycja Remont sanitariatów wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie
07.09.2021 15:34 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 07.09.2021 r.
07.09.2021 15:12 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddziału w Wałbrzychu, przy ul. Adama Mickiewicza 14
07.09.2021 14:48 Ilona Kozos Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00
07.09.2021 13:40 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
07.09.2021 12:52 Olga Czerska Edycja Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00
07.09.2021 12:51 Olga Czerska Edycja Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00
07.09.2021 12:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Naczelnik Wydziału w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.09.2021 11:37 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
07.09.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
06.09.2021 14:55 Aneta Łyżwa Edycja Organizacja usługi animatora dla dzieci na potrzeby wydarzeń „Lato ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-07-20, godzina 10:00
06.09.2021 13:52 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
06.09.2021 13:51 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
06.09.2021 11:11 Ilona Kozos Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00
06.09.2021 10:57 Renata Olczyk-Skóra Edycja Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi
06.09.2021 10:20 Ilona Kozos Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: 6 wrzesień 2021 r. do godz. 10:00
06.09.2021 08:07 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 03.09.2021 r.
03.09.2021 14:38 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r.
03.09.2021 14:34 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r.
03.09.2021 13:30 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.09.2021 12:16 Bartosz Wielądek Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
03.09.2021 11:52 Renata Ptak Edycja Remont dachu budynku przy ul. Kazimierza Wyki 3 w Krakowie o powierzchni 770m²
03.09.2021 11:47 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
03.09.2021 08:34 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
03.09.2021 08:27 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
03.09.2021 08:18 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
03.09.2021 08:12 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
03.09.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
02.09.2021 14:10 Daniel Koźmiński Publikacja Dostawa 2 350 kompletów ręczników opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych
02.09.2021 12:57 Bartosz Wielądek Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry