Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.06.2022 15:40 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Specjalista ds. zamówień publicznych
22.06.2022 15:39 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Statystyk informatyk w Wydziale Realizacji Badań
22.06.2022 15:37 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Statystyk w Wydziale Realizacji Badań
22.06.2022 13:17 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rejestru TERYT w Departamencie Standardów i Rejestrów
22.06.2022 12:10 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
22.06.2022 09:49 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pn.: „Termomodernizacja budynku biurowego, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie”
22.06.2022 07:01 Dominik Krawczyk Publikacja Starszy Statystyk Informatyk w Oddziale w Pile
22.06.2022 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
22.06.2022 06:00 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: przygotowania publikacji do druku i grafiki komputerowej Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Zespół Analiz i Opracowań Zbiorczych
22.06.2022 00:01 Daniel Koźmiński Edycja Specjalista do spraw: przygotowania publikacji do druku i grafiki komputerowej Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Zespół Analiz i Opracowań Zbiorczych
21.06.2022 13:06 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dozorowania w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu
20.06.2022 15:28 Marcin Żołynia Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
20.06.2022 14:27 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
20.06.2022 12:08 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
20.06.2022 10:55 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach - część 2
20.06.2022 08:25 Dariusz Mazurek Edycja Starszy Specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
20.06.2022 08:20 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
20.06.2022 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
17.06.2022 14:13 Aneta Olszewska-Welman Publikacja Samodzielny Referent do spraw: rejestrów Wydział Organizacji i Rejestrów
17.06.2022 10:41 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
17.06.2022 10:34 Bartosz Wielądek Publikacja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r. Termin składania ofert: 19.07.2022 r. do godz. 10:00.
17.06.2022 10:12 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu, modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
15.06.2022 14:59 Dariusz Mazurek Edycja Starszy Specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
15.06.2022 14:54 Beata Putkowska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
15.06.2022 12:37 Ilona Kozos Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
15.06.2022 10:26 Maria Konieczkowska Edycja Specjalista Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
15.06.2022 10:19 Ilona Kozos Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
15.06.2022 10:04 Maria Konieczkowska Edycja Specjalista Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
15.06.2022 10:01 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
15.06.2022 09:48 Maria Konieczkowska Edycja Specjalista Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
15.06.2022 09:17 Maria Konieczkowska Publikacja Specjalista Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
15.06.2022 07:49 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego
15.06.2022 00:01 Elżbieta Bożek Publikacja Specjalista do spraw analizy, metodologii i Autor Badania w Ośrodku Statystyki Energii i Rynku Materiałowego
14.06.2022 15:53 Ilona Kozos Edycja Wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17.06.2022 r. do godziny 13:00.
14.06.2022 15:52 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
14.06.2022 15:52 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.06.2022 r.
14.06.2022 15:52 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 06.07.2022 r.
14.06.2022 15:52 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.07.2022 r.
14.06.2022 15:50 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
14.06.2022 14:33 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej
14.06.2022 14:32 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej
14.06.2022 13:39 Małgorzata Kloz Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.06.2022 13:39 Małgorzata Kloz Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.06.2022 13:38 Małgorzata Kloz Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.06.2022 13:24 Elżbieta Bożek Edycja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
14.06.2022 13:24 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
14.06.2022 13:22 Elżbieta Bożek Edycja Statystyk do spraw rejestru REGON w Oddziale w Tarnobrzegu
14.06.2022 13:21 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw rejestru REGON w Oddziale w Tarnobrzegu
14.06.2022 13:13 Rafał Kontowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
14.06.2022 13:11 Rafał Kontowski Publikacja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry