Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
19.11.2020 09:50 Dorota Sobczak Edycja Świadczenie Usług Medycyny Pracy dla Urzędu Statystycznego w Opolu 2021 r.
19.11.2020 09:47 Dorota Sobczak Edycja Świadczenie Usług Medycyny Pracy dla Urzędu Statystycznego w Opolu 2021 r.
19.11.2020 09:17 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Termin składania ofert: do dnia 6 października 2020 r. do godz. 10:00.
18.11.2020 16:00 Daniel Koźmiński Publikacja Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach
18.11.2020 15:13 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofetowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziału w Jeleniej Górze”
18.11.2020 14:47 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
18.11.2020 14:11 Żaklina Chudzińska Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 2020-11-24, godzina: 12:00
18.11.2020 14:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
18.11.2020 13:33 Ilona Kozos Edycja Zakup i dostawa 545 szt. oprogramowania antywirusowego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 19 listopada 2020 r. do godziny 10:00
18.11.2020 12:59 Krzysztof Toboła Edycja „Adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kościanie z al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w Lesznie”)
18.11.2020 12:58 Jacek Pruski Publikacja Ankieter na terenie miasta Grudziądz (poza korpusem służby cywilnej)
18.11.2020 12:26 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
18.11.2020 12:19 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku
18.11.2020 10:56 Łukasz Poszepczyński Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
17.11.2020 14:06 Elżbieta Bożek Publikacja Dostawa laptopów
17.11.2020 10:54 Ilona Kozos Edycja Zakup i dostawa 545 szt. oprogramowania antywirusowego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 19 listopada 2020 r. do godziny 10:00
17.11.2020 10:28 Andrzej Muszewski Edycja Zakup i dostawa urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
17.11.2020 10:27 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2021 rok. Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. do godziny 10:00
17.11.2020 09:47 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2021 rok. Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. do godziny 10:00
17.11.2020 09:19 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Konsultant w Wydziale Mierników Produkcji w Departamencie Przedsiębiorstw
17.11.2020 09:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.11.2020
17.11.2020 08:58 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Mierników Produkcji w Departamencie Przedsiębiorstw
17.11.2020 08:45 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług
17.11.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Danych z Zewnętrznych Systemów Informacyjnych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
16.11.2020 16:11 Żaklina Chudzińska Publikacja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 2020-11-24, godzina: 12:00
16.11.2020 15:17 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
16.11.2020 15:12 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Badań i Strategii Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
16.11.2020 15:12 Daniel Koźmiński Publikacja Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
16.11.2020 14:49 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów, stacji dokujących i oprogramowania
16.11.2020 14:21 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
16.11.2020 14:20 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III”
16.11.2020 13:40 Dorota Sobczak Edycja Dostawa nr 2 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
16.11.2020 12:59 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
16.11.2020 12:35 Wojciech Szpakowski Edycja „Zakup wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
16.11.2020 12:27 Dominik Krawczyk Edycja "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu”, część II – pomieszczenia na 2 piętrze budynku
16.11.2020 12:18 Żaklina Chudzińska Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.
16.11.2020 12:17 Żaklina Chudzińska Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22.
16.11.2020 11:30 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
16.11.2020 11:03 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
16.11.2020 08:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16.11.2020
16.11.2020 08:06 Marek Bartoszewicz Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze woj. lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Gubin oraz gmin ościennych)
16.11.2020 08:02 Marek Bartoszewicz Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze woj. lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Gubin oraz gmin ościennych)
16.11.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Sektora Instytucji Finansowych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.11.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych
14.11.2020 01:24 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
14.11.2020 01:06 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
13.11.2020 15:36 Piotr Piekarczyk Edycja Dostawa nr 2 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
13.11.2020 15:35 Piotr Piekarczyk Edycja Dostawa nr 2 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
13.11.2020 14:05 Wojciech Szpakowski Edycja „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
13.11.2020 13:55 Jacek Pruski Publikacja Dostawa oprogramowania biurowego oraz antywirusowego
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Do góry