Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
30.12.2021 13:20 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
30.12.2021 10:59 Olga Czerska Edycja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych (jednostki paletowe stanowią własność GUS). Termin składania ofert: do dnia 5-01-2022 r. do godz. 10:00.
29.12.2021 15:42 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
29.12.2021 14:12 Ilona Kozos Publikacja Usługi napraw i konserwacji kserokopiarek i faksów w GUS. Termin składania ofert: do dnia 7 stycznia 2022 r. do godz. 12:00
29.12.2021 14:09 Grzegorz Stępień Edycja Starszy Specjalista Do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.12.2021 14:08 Grzegorz Stępień Publikacja Starszy Specjalista Do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.12.2021 13:02 Grzegorz Stępień Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
29.12.2021 13:01 Grzegorz Stępień Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
29.12.2021 12:56 Anna Polińska Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
29.12.2021 12:55 Anna Polińska Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
29.12.2021 12:54 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
29.12.2021 12:32 Grzegorz Stępień Edycja Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę tłumaczeń z języka polskiego na polski język migowy (PJM) i z polskiego języka migowego na język polski drogą on-line
29.12.2021 11:50 Jacek Pruski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
29.12.2021 11:41 Agnieszka Świt Edycja Remont garaży przy budynku Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Termin składania ofert 29.12.2021 godz. 10:00.
29.12.2021 08:16 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: rejestru REGON w Oddziale w Wałbrzychu
29.12.2021 08:13 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Statystyk Informatyk Do spraw: obsługi informatycznej w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
29.12.2021 08:08 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
29.12.2021 08:06 Mirosław Dziewit Edycja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów i Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa
29.12.2021 08:00 Mirosław Dziewit Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów i Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa w Departamencie Rolnictwa
29.12.2021 07:48 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
29.12.2021 07:38 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
29.12.2021 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
29.12.2021 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
28.12.2021 21:34 Magdalena Matyszok Edycja Inspektor do spraw realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
28.12.2021 21:34 Magdalena Matyszok Publikacja Operator urządzeń elektronicznych w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych
28.12.2021 21:28 Magdalena Matyszok Publikacja Kierownik obiektu
28.12.2021 20:12 Magdalena Matyszok Publikacja Inspektor do spraw realizacji badań ankietowych w Wydziale Badań Ankietowych
28.12.2021 20:09 Magdalena Matyszok Publikacja Samodzielny referent ds. zamówień publicznych, zakupów, ewidencji oraz gospodarki magazynowej i transportowej w Wydziale Administracyjnym
28.12.2021 15:01 Jacek Pruski Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych przeniesienia szafy krosowniczej i wykonaniu sieci LAN w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku
28.12.2021 14:44 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 14:44 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 14:43 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu systemu dozoru elektronicznego w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 14:42 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 14:13 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 14:09 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 13:58 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
28.12.2021 11:06 Aneta Łyżwa Publikacja Samodzielny Księgowy
27.12.2021 14:16 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
27.12.2021 13:16 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Finansowania Grantów w Departamencie Administracyjno-Budżetowym (zatrudnienie na zastępstwo)
27.12.2021 10:41 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
24.12.2021 09:31 Agnieszka Jagoda Publikacja Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z licencją do obsługi zadań wynikających z RODO w jednostkach służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 10:00
24.12.2021 07:00 Łukasz Poszepczyński Publikacja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
23.12.2021 23:36 Aneta Łyżwa Publikacja Inspektor
23.12.2021 13:54 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu systemu dozoru elektronicznego w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.12.2021 13:35 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
23.12.2021 12:44 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
23.12.2021 12:25 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
23.12.2021 12:14 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Morskiej
23.12.2021 10:56 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
23.12.2021 00:07 Magdalena Matyszok Publikacja Starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry