Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
07.02.2020 14:44 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawa urządzeń filtracyjnych wraz z wymianą wkładów w pomieszczeniach socjalnych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Ilość urządzeń : 18 sztuk. Termin składania ofert: 10-02-2020, godzina 10:00
07.02.2020 09:06 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
07.02.2020 09:06 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
07.02.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
07.02.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.02.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
07.02.2020 07:05 Daniel Koźmiński Edycja specjalista ds. płac w Wydziale Ekonomicznym
07.02.2020 07:04 Daniel Koźmiński Publikacja specjalista ds. płac w Wydziale Ekonomicznym
06.02.2020 15:29 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 14-02-2020, godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 28-02-2020 r. godz. 10:00.
06.02.2020 14:59 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie dwóch recenzji naukowych o specjalistycznym charakterze dotyczących pracy o charakterze monografii naukowej (książki) pod tytułem „Rozwój rachunku produktywności KLEMS dla gospodarki polskiej". Część I – Ocena jakościowa Monografii. Cześć II – Ocena ilościowa Monografii. Termin składania ofert: 20-02-2020, godz. 10:00
06.02.2020 14:57 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie dwóch recenzji naukowych o specjalistycznym charakterze dotyczących pracy o charakterze monografii naukowej (książki) pod tytułem „Rozwój rachunku produktywności KLEMS dla gospodarki polskiej". Część I – Ocena jakościowa Monografii. Cześć II – Ocena ilościowa Monografii. Termin składania ofert: 20-02-2020, godz. 10:00
06.02.2020 14:05 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
06.02.2020 13:49 Krzysztof Makulec Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
06.02.2020 12:47 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: dostawę na dostawę około 3.000 sztuk bloczku (brulionu), dostawę około 7.000 sztuk zakładki do książki oraz dostawę około 10.000 sztuk kalendarza 1 stronicowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jako element popularyzacji badań ankietowych w terenie przez sieć ankieterską Urzędu wśród respondentów biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych, badaniu aktywności ekonomicznej ludności oraz badaniu kondycji gospodarstw domowych w 2020 roku
06.02.2020 12:27 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa 1 800 sztuk ręczników z wyhaftowanym kolorowym logo Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Termin składania ofert: 12.02.2020, godz. 12:00
06.02.2020 12:14 Elżbieta Bożek Publikacja Dostawa 1 800 sztuk ręczników z wyhaftowanym kolorowym logo Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Termin składania ofert: 12.02.2020, godz. 12:00
06.02.2020 10:54 Magdalena Rosołowska Edycja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
06.02.2020 09:12 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawa urządzeń filtracyjnych wraz z wymianą wkładów w pomieszczeniach socjalnych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Ilość urządzeń : 18 sztuk. Termin składania ofert: 10-02-2020, godzina 10:00
06.02.2020 09:06 Katarzyna Wilk Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawa urządzeń filtracyjnych wraz z wymianą wkładów w pomieszczeniach socjalnych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Ilość urządzeń : 18 sztuk. Termin składania ofert: 10-02-2020, godzina 10:00
05.02.2020 15:56 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
05.02.2020 15:40 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 10-02-2020, godzina 10:00
05.02.2020 15:28 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
05.02.2020 15:28 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
05.02.2020 15:28 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
05.02.2020 15:27 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego
05.02.2020 15:19 Krzysztof Makulec Publikacja Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 04-03-2020, godz. 10:00.
05.02.2020 12:42 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 9.500 sztuk długopisów oraz dostawę około 5.000 sztuk długopisów z touchpenem na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniach BGD, EU-SILC oraz jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BAEL, PKZ, BRG w 2020 r.
05.02.2020 10:42 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz statystyk do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Oddziale w Jeleniej Górze
05.02.2020 09:09 Żaklina Chudzińska Edycja Kierowca/konserwator w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie
05.02.2020 08:50 Edyta Kalwajtys Edycja Specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
05.02.2020 08:49 Edyta Kalwajtys Edycja Informatyk w Wydziale Informatyki
05.02.2020 08:37 Edyta Kalwajtys Publikacja Informatyk w Wydziale Informatyki
05.02.2020 08:33 Edyta Kalwajtys Publikacja Specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
05.02.2020 08:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
05.02.2020 07:32 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk - Oddział w Koszalinie
05.02.2020 07:30 Żaklina Chudzińska Edycja Kierowca/konserwator w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie
05.02.2020 07:29 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk - Oddział w Koszalinie
05.02.2020 07:27 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk - Oddział w Koszalinie
05.02.2020 07:00 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
05.02.2020 07:00 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
05.02.2020 07:00 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Kultury
04.02.2020 15:14 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 14-02-2020, godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 28-02-2020 r. godz. 10:00.
04.02.2020 14:55 Żaklina Chudzińska Edycja Kierowca/konserwator w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie
04.02.2020 14:49 Elżbieta Bożek Edycja Statystyk do spraw analizy danych i opracowań w Ośrodku Inżynierii Danych
04.02.2020 14:48 Elżbieta Bożek Edycja Statystyk do spraw analizy danych i opracowań w Ośrodku Inżynierii Danych
04.02.2020 14:44 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw analizy danych i opracowań w Ośrodku Inżynierii Danych
04.02.2020 14:44 Żaklina Chudzińska Publikacja Kierowca/konserwator w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie
04.02.2020 14:33 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
04.02.2020 14:19 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Zabrze
04.02.2020 14:17 Aleksandra Kornaś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych - teren Miasta Świętochłowice
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry