Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
18.10.2019 13:08 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby organizacji eventów (leisure zone). Termin składania ofert: 25-10-2019, godz. 10:00.
18.10.2019 12:53 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18.10.2019 12:43 Krzysztof Makulec Publikacja Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin składania ofert: 20-11-2019 r., godz. 10:00
18.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy ds. rynków finansowych i podmiotów na nich działających w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
17.10.2019 15:36 Krzysztof Makulec Edycja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
17.10.2019 15:35 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
17.10.2019 15:30 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji
17.10.2019 15:24 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
17.10.2019 13:10 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
17.10.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
17.10.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. prowadzenia badań ankietowych społecznych i rolnych w Wydziale Badań Ankietowych
17.10.2019 11:47 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk informatyk ds. obsługi technologicznej badania w Wydziale Realizacji Badań
17.10.2019 11:46 Krzysztof Makulec Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze woj. lubuskiego, w szczególności: miasto Zielona Góra i gminy ościenne)
17.10.2019 11:45 Krzysztof Makulec Edycja ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych (praca w terenie na obszarze woj. lubuskiego, w szczególności: miasta i gminy Gubin, gminy Brody Żarskie oraz gmin ościennych)
17.10.2019 11:44 Krzysztof Makulec Edycja starszy statystyk ds. obsługi w Oddziale w Żaganiu
17.10.2019 11:44 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
17.10.2019 11:41 Krzysztof Makulec Edycja Inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
17.10.2019 11:41 Krzysztof Makulec Edycja Samodzielny referent ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
17.10.2019 11:40 Krzysztof Makulec Edycja samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
17.10.2019 11:40 Krzysztof Makulec Edycja inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
17.10.2019 11:40 Krzysztof Makulec Edycja samodzielny referent do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.10.2019 11:40 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
17.10.2019 11:39 Krzysztof Makulec Edycja samodzielny referent do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
17.10.2019 11:39 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
17.10.2019 11:39 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. technicznych (realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych) w Wydziale Administracyjnym
17.10.2019 11:39 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
17.10.2019 11:38 Krzysztof Makulec Edycja inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
17.10.2019 11:38 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Wydziale Informatyki
17.10.2019 11:37 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
17.10.2019 11:37 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
17.10.2019 11:37 Krzysztof Makulec Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
17.10.2019 11:37 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
17.10.2019 10:36 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy referent ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
16.10.2019 14:56 Krzysztof Makulec Publikacja Referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
16.10.2019 14:54 Krzysztof Makulec Edycja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.10.2019 14:53 Krzysztof Makulec Publikacja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.10.2019 14:45 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
16.10.2019 11:29 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Profesjonalna sesja fotograficzna (portret biznesowy) dla kierownictwa Urzędu i wybranych pracowników. Termin składania ofert: 23-10-2019, godz. 10:00.
16.10.2019 08:31 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk do spraw rejestrów w Wydziale Organizacji i Rejestrów
16.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.10.2019 08:30 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista ds. rejestru TERYT w Wydziale Rejestrów
15.10.2019 16:28 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
15.10.2019 16:13 Krzysztof Makulec Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
15.10.2019 15:31 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu pruszkowskiego (poza korpusem służby cywilnej)
15.10.2019 15:31 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie powiatu nowodworskiego (poza korpusem służby cywilnej)
15.10.2019 15:30 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
15.10.2019 15:29 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. księgowości w Wydziale Ekonomicznym
15.10.2019 15:29 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. przekształcenia zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych w Ośrodku Administracyjnych Źródeł Danych
15.10.2019 15:29 Krzysztof Makulec Edycja specjalista ds. technicznych w Wydziale Administracyjnym
15.10.2019 15:27 Krzysztof Makulec Edycja ankieter na terenie Warszawy (poza korpusem służby cywilnej)
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry