Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.11.2022 14:00 Anna Polińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
09.11.2022 13:56 Anna Polińska Publikacja Specjalista w Wydziale Rejestrów
09.11.2022 13:45 Weronika Danowska Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
09.11.2022 12:14 Dariusz Mazurek Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
09.11.2022 11:33 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
09.11.2022 11:25 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
09.11.2022 11:17 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
09.11.2022 10:14 Weronika Danowska Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
09.11.2022 08:35 Dariusz Mazurek Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09.11.2022 r.
09.11.2022 08:30 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
09.11.2022 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Starszy specjalista ds. metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
09.11.2022 00:01 Sylwia Matyś Edycja Starszy specjalista ds. metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
09.11.2022 00:01 Sylwia Matyś Edycja Starszy specjalista ds. metodologii, koordynacji i organizacji badań statystycznych w Ośrodku Rachunków Regionalnych
08.11.2022 13:14 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.11.2022 13:11 Aleksandra Kłosińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.11.2022 13:06 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego dla Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędów Statystycznych w ramach projektu „Wsparcie, w latach 2021-2022, stanowisk pracy pracowników służb statystyki publicznej zaangażowanych w monitorowanie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: do dnia 20-10-2022 r. do godz. 10:00.
08.11.2022 12:49 Aneta Łyżwa Publikacja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
08.11.2022 09:00 kozlowskaj Edycja Rzemieślnik wykwalifikowany w Wydziale Administracyjnym
08.11.2022 08:57 kozlowskaj Publikacja Rzemieślnik wykwalifikowany w Wydziale Administracyjnym
08.11.2022 08:46 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
08.11.2022 08:44 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
08.11.2022 08:37 kozlowskaj Edycja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
08.11.2022 08:34 kozlowskaj Publikacja Starszy statystyk do spraw rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
08.11.2022 08:25 Piotr Klimaszewski Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.11.2022 08:10 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Badań Masowych i Rejestrowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
07.11.2022 14:32 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.11.2022 14:30 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
07.11.2022 13:18 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu
07.11.2022 13:13 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu
07.11.2022 12:18 Dariusz Mazurek Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
07.11.2022 10:34 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.11.2022 10:28 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
07.11.2022 08:31 Agnieszka Siwicka Edycja Specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
07.11.2022 08:31 Agnieszka Siwicka Publikacja Specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
05.11.2022 00:09 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
05.11.2022 00:00 Izabela Rutkowska Publikacja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
04.11.2022 12:55 Wojciech Szpakowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu”
04.11.2022 10:44 Monika Skorzybót Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
04.11.2022 07:15 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.11.2022 r.
04.11.2022 07:15 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
03.11.2022 14:45 Beata Putkowska Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
03.11.2022 14:43 Beata Putkowska Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
03.11.2022 13:54 Renata Olczyk-Skóra Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
03.11.2022 12:31 Izabela Rutkowska Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:26 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:23 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:22 Renata Olczyk-Skóra Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
03.11.2022 12:21 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:21 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:18 Edyta Kalwajtys Publikacja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry