Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
27.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
26.08.2021 14:50 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
26.08.2021 13:58 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi Oddział w Brzezinach ul. Sienkiewicza 14
26.08.2021 13:06 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
26.08.2021 12:51 Monika Papierz Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3 – ETAP I
26.08.2021 12:49 Monika Papierz Edycja Adaptacja pomieszczeń na archiwum budynku Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3 – ETAP I
26.08.2021 11:27 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
26.08.2021 10:35 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
26.08.2021 08:24 Małgorzata Dąbrowska Edycja Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi
25.08.2021 16:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25.08.2021 r.
25.08.2021 16:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
25.08.2021 14:47 Renata Ptak Edycja Remont dachu budynku przy ul. Kazimierza Wyki 3 w Krakowie o powierzchni 770m²
25.08.2021 14:44 Renata Ptak Edycja Remont sanitariatów wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku przy ul. K. Wyki 3 w Krakowie
25.08.2021 14:33 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2 400 patelni w torbach bawełnianych dla respondentów badań statystycznych”
25.08.2021 14:11 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
25.08.2021 12:22 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Samorząd lokalny wobec przemian w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w dniu 21 września 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej
25.08.2021 10:51 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
25.08.2021 09:49 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
25.08.2021 09:48 Magdalena Rosołowska Publikacja Samodzielny referent do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
25.08.2021 09:48 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
25.08.2021 09:47 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Oddział w Zamościu
25.08.2021 09:46 Magdalena Rosołowska Edycja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych stanowisko samodzielne Urzędu Statystycznego w Lublinie
25.08.2021 09:45 Magdalena Rosołowska Publikacja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych stanowisko samodzielne Urzędu Statystycznego w Lublinie
25.08.2021 09:20 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Zastępca Głównego Księgowego do spraw obsługi finansowo-księgowej Urzędu
25.08.2021 09:17 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
25.08.2021 09:10 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
25.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
25.08.2021 07:00 Magdalena Rosołowska Publikacja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
25.08.2021 07:00 Magdalena Rosołowska Edycja Specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
24.08.2021 15:40 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
24.08.2021 15:28 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.08.2021 r.
24.08.2021 13:27 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31
24.08.2021 12:18 Anna Polińska Edycja Samodzielny Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
24.08.2021 12:18 Anna Polińska Edycja Specjalista w Wydziale Organizacji
24.08.2021 12:16 Anna Polińska Publikacja Samodzielny Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
24.08.2021 12:00 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na organizację cyklu wystaw o historii spisów powszechnych w wybranych 8 miastach powiatowych województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
24.08.2021 11:59 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Samorząd lokalny wobec przemian w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w dniu 14 września 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej
24.08.2021 11:38 Aneta Łyżwa Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
24.08.2021 10:33 Olga Czerska Publikacja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
24.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.08.2021 07:57 Aleksandra Kornaś Edycja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
24.08.2021 07:55 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
23.08.2021 14:11 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Samorząd lokalny wobec przemian w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w dniu 14 września 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.08.2021 13:57 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.08.2021 13:41 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na organizację cyklu wystaw o historii spisów powszechnych w wybranych 8 miastach powiatowych województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
23.08.2021 13:14 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry