Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.08.2023 00:01 Grzegorz Stępień Publikacja Główny Specjalista do spraw: rozwoju zawodowego w Wydziale Kadr i Szkolenia
09.08.2023 00:01 Grzegorz Stępień Publikacja Specjalista do spraw: gospodarczych w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
09.08.2023 00:01 Grzegorz Stępień Edycja Główny Specjalista do spraw: rozwoju zawodowego w Wydziale Kadr i Szkolenia
08.08.2023 14:25 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:23 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:22 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:20 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:16 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:12 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:10 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:09 Sylwia Matyś Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 14:07 Sylwia Matyś Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.08.2023 10:12 Wiktor Birkholc Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.08.2023
08.08.2023 10:02 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.08.2023 08:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym
07.08.2023 16:26 Wiktor Birkholc Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
07.08.2023 14:18 Wiktor Birkholc Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
07.08.2023 14:13 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
07.08.2023 13:14 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Dostarczenie sprzętu do obsługi hybrydowych spotkań nt. metod pracy ze SMUP. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. System Monitorowania Usług Publicznych - wdrożenie SMUP współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-003/18. Termin składania ofert: do dnia 14.08.2023 r. do godz. 12:00
07.08.2023 13:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Dostarczenie sprzętu do obsługi hybrydowych spotkań nt. metod pracy ze SMUP. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. System Monitorowania Usług Publicznych - wdrożenie SMUP współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Numer naboru: POWR.02.18.00-IP.01-00-003/18. Termin składania ofert: do dnia 14.08.2023 r. do godz. 12:00
07.08.2023 10:16 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
04.08.2023 13:58 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/Operator Urządzeń Elektronicznych
04.08.2023 13:37 Wiktor Birkholc Edycja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
04.08.2023 13:37 Wiktor Birkholc Edycja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
04.08.2023 13:36 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
04.08.2023 13:06 Wiktor Birkholc Edycja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
04.08.2023 13:05 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
04.08.2023 11:46 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 4.08.2023 r. do godz. 10:00.
04.08.2023 10:06 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 4.08.2023 r. do godz. 10:00.
04.08.2023 09:13 Rafał Kontowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: rejestru TERYT w Oddziale w Legnicy
03.08.2023 10:45 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
03.08.2023 10:41 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
03.08.2023 10:40 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
03.08.2023 10:39 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
03.08.2023 09:33 Wiktor Birkholc Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 03.08.2023
03.08.2023 09:33 Wiktor Birkholc Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 03.08.2023
03.08.2023 09:29 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
03.08.2023 09:27 Wiktor Birkholc Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rachunków Wyrobów i Usług w Departamencie Rachunków Narodowych
03.08.2023 09:23 Wiktor Birkholc Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Projektowania w Departamencie Edukacji i Komunikacji
03.08.2023 07:43 Jacek Pruski Publikacja Specjalista ds. bhp (samodzielne stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy)
03.08.2023 07:35 Elżbieta Bożek Edycja Konsultant do spraw analizy, metodologii i autor badania
03.08.2023 07:34 Elżbieta Bożek Publikacja Konsultant do spraw analizy, metodologii i autor badania
02.08.2023 15:30 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal dla 16 (szesnastu) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Nr Umowy / Porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-0077/19-05
02.08.2023 15:13 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „WROTA STATYSTYKI” dla maksymalnie 150 osób w Warszawie wraz z transmisją on–line. Termin składania ofert: do dnia 22 czerwca 2023 r. do godziny 10:00.
02.08.2023 14:42 Janusz Szlączka Edycja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.08.2023 14:42 Janusz Szlączka Edycja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.08.2023 14:30 Janusz Szlączka Edycja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.08.2023 14:19 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa garażu na terenie Głównego Urzędu Statystycznego z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej” w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz.12:00. W dniu 2 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208.
02.08.2023 14:18 Janusz Szlączka Edycja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
02.08.2023 13:52 Janusz Szlączka Publikacja Samodzielny Księgowy Do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry