Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.271.5.2020
Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na dostawę sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 25.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia 28.09.2020
Zawiadomienie o zakresie zmian ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 30.09.2020
Formularz oferty - po zmianach 30.09.2020
Specyfikacja techniczna - po zmianach 30.09.2020
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 02.10.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawców 06.10.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 09.10.2020
Informacja z otwarcia ofert 15.10.2020
WAW-WA.271.3.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań ankietowych 15.09.2020 25.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.09.2020
Odpowiedź na pytania wykonawcy 21.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 25.09.2020
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 4 12.10.2020
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 5 12.10.2020
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 1 15.10.2020
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 2 15.10.2020
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 3 15.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w części 1 23.10.2020
WAW-WA.2720.29.2020
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 r. 14.09.2020 22.09.2020
Wzór umowy 14.09.2020
Adresy dostaw 14.09.2020
Formularz oferty 14.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 22.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.09.2020
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 02.10.2020
WAW-WA.2720.17.2020
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Warszawie 14.09.2020 30.09.2020
Opis przedmiotu zamówienia 14.09.2020
Wzór umowy 14.09.2020
Formularz oferty 14.09.2020
Obiekty sportowe 14.09.2020
Oświadczenie o spełnianiu warunków 14.09.2020
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14.09.2020
Oświadczenie o grupie kapitałowej 14.09.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 22.09.2020
Obiekty sportowe (zmieniony w dn. 22.09.2020 r.) 22.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 30.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.10.2020
WAW-WA.2720.20.2020
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru w okresie od 09.2020 do 08.2022 roku. 10.08.2020 18.08.2020
Wzór umowy 10.08.2020
Formularz oferty 10.08.2020
Formularz oferty - szczegółowy wykaz asortymentu będącego przedmiotem zamówienia 10.08.2020
Wykaz dostaw 10.08.2020
Oświadczenie o spełnianiu warunków 10.08.2020
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 10.08.2020
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 10.08.2020
Informacja z otwarcia ofert 18.08.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.08.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.08.2020
WAW-WA.271.4.2020
Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na świadczenie usługi promocji Powszechnego Spisu Rolnego – 2020 r. na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie 27.07.2020 11.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.07.2020
Odpowiedź na pytania wykonawcy 29.07.2020
Odpowiedź na pytania wykonawcy 06.08.2020
Informacja z otwarcia ofert 11.08.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - Część 1 19.08.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - Część 2 20.08.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08.09.2020
WAW-WA.271.2.2020
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2020 - 2024 03.07.2020 13.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 03.07.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawców 07.07.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 08.07.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawców 09.07.2020
Informacja z otwarcia ofert 13.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.07.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zawówienia 31.07.2020
WAW-WA.2720.14.2020
Sukcesywne dostawy wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 15.06.2020 r. do 30.09.2020 r. 01.06.2020 09.06.2020
Wzór umowy 01.06.2020
Formularz oferty 01.06.2020
Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.06.2020
WAW-WA.271.1.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę 5 700 sztuk ręczników kąpielowych i 5 700 sztuk dużych toreb z surówki bawełnianej, 1 950 sztuk małych toreb z surówki bawełnianej i 1 950 opakowań herbaty oraz 3 500 długopisów metalowych z końcówką do obsługi ekranów dotykowych (touch) na upominki dla respondentów badań statystycznych 25.05.2020 08.06.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.05.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawców 01.06.2020
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 02.06.2020
Informacja z otwarcia ofert 08.06.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części: 1, 2 i 4 10.06.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 15.06.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.06.2020
WAW-WA.2720.13.2020
Dostawa 8 tabletów na potrzeby ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie 28.04.2020 08.05.2020
Formularz oferty 28.04.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 05.05.2020
Informacja z otwarcia ofert 08.05.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.05.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.06.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Daniel Koźmiński
Publikacja najnowszej informacji: 25.09.2020 10:34
Sprawdź historię zmian
Do góry