Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
20.03.2023 09:50 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
20.03.2023 09:48 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
20.03.2023 09:32 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
20.03.2023 09:28 Sylwia Matyś Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00141573/01 z dnia 20.03.2023 r.
20.03.2023 08:58 Monika Papierz Edycja Ankieter na obszarze powiatu chrzanowskiego bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego
20.03.2023 08:57 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze powiatu chrzanowskiego bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego
20.03.2023 08:50 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze gmin: Skawina, Świątniki Górne, Mogilany, Siepraw z powiatu krakowskiego i myślenickiego.
20.03.2023 08:43 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa
18.03.2023 00:10 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
17.03.2023 14:35 Żaklina Chudzińska Edycja Sprzątaczka
17.03.2023 14:34 Żaklina Chudzińska Publikacja Sprzątaczka
17.03.2023 13:39 Monika Skorzybót Edycja Dostawa herbat i kaw do Urzędu Statystycznego w Łodzi
17.03.2023 13:37 Monika Skorzybót Edycja Wykonanie toreb reklamowych z nadrukiem dla Urzędu Statystycznego w Łodzi
17.03.2023 12:08 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.03.2023 r.
17.03.2023 12:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Samodzielny referent w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
17.03.2023 09:14 Małgorzata Dąbrowska Edycja Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Administracyjnym
17.03.2023 09:14 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Administracyjnym
17.03.2023 09:07 Dominik Krawczyk Publikacja Starszy Statystyk Informatyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Metodologii i Programowania
17.03.2023 08:57 Anna Polińska Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
17.03.2023 08:57 Anna Polińska Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
16.03.2023 14:57 Agnieszka Jagoda Publikacja Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji Metodologia Badań Statystycznych – MET 2023 dla maksymalnie 350 osób w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 10:00.
16.03.2023 12:26 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Standaryzacji Metadanych Statystycznych w Departamencie Standardów i Rejestrów
16.03.2023 12:15 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 10:00.
16.03.2023 10:17 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 10:00.
16.03.2023 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Oddziale w Sieradzu
16.03.2023 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Referent ds. obsługi administracyjnej w Oddziale w Sieradzu
15.03.2023 14:47 kozlowskaj Edycja Główny Specjalista w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych
15.03.2023 14:43 kozlowskaj Edycja Główny Specjalista w Opolskim Ośrodku Badań Regionalnych
15.03.2023 14:16 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe "Adaptacja opraw oświetleniowych pod świetlówki LED i częściowa wymiana opraw oświetleniowych w siedzibie Urzędu w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21"
15.03.2023 12:36 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych Wydział Badań Ankietowych
15.03.2023 12:32 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: planowania i analiz w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
15.03.2023 12:28 Daniel Koźmiński Publikacja Sprzątaczka w Oddziale Urzędu Statystycznego w Radomiu - zastępstwo (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
15.03.2023 12:24 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Elbląg i powiat elbląski
15.03.2023 11:48 Aleksandra Kłosińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Elbląg i powiat elbląski
15.03.2023 10:08 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
15.03.2023 10:06 Rafał Kontowski Edycja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
15.03.2023 10:04 Rafał Kontowski Edycja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
15.03.2023 10:03 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
15.03.2023 09:55 Rafał Kontowski Edycja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
15.03.2023 09:18 Rafał Kontowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
15.03.2023 09:07 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
15.03.2023 09:04 Rafał Kontowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
15.03.2023 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Statystyk ds. udostępniania informacji statystycznej w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych
15.03.2023 07:00 Renata Olczyk-Skóra Edycja Statystyk ds. udostępniania informacji statystycznej w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych
15.03.2023 06:51 Anna Karczewska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
15.03.2023 06:50 Anna Karczewska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
15.03.2023 06:49 Anna Karczewska Edycja Starszy statystyk w Oddziale w Słupsku do spraw realizacji badań statystycznych
15.03.2023 06:48 Anna Karczewska Edycja Samodzielny Referent w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych do spraw: edukacji statystycznej i udostępniania informacji
14.03.2023 15:31 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
14.03.2023 15:30 Rafał Kontowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry