Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
24.11.2020 08:42 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.11.2020
24.11.2020 08:38 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Badań i Strategii Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
24.11.2020 08:18 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
23.11.2020 15:03 Elżbieta Bożek Edycja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
23.11.2020 15:03 Elżbieta Bożek Edycja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
23.11.2020 15:02 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań w Oddziale w Tarnobrzegu
23.11.2020 14:52 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
23.11.2020 14:51 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
23.11.2020 14:25 Olga Czerska Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2021 rok. Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. do godziny 10:00
23.11.2020 13:35 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na dostawę sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19
23.11.2020 12:24 Żaklina Chudzińska Publikacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-12-01 godz. 12:00
23.11.2020 12:17 Dominik Krawczyk Edycja „Adaptacja klatki schodowej, pomieszczeń w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Dekana 4 w Lesznie” (w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kościanie z al. T. Kościuszki 22 w Kościanie do obiektu przy ul. Dekana 4 w Lesznie”)
23.11.2020 12:11 Dominik Krawczyk Edycja "Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu”, część II – pomieszczenia na 2 piętrze budynku
23.11.2020 11:52 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
23.11.2020 11:52 Piotr Piekarczyk Publikacja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
23.11.2020 07:55 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania kryzysowego w Wydziale Administracyjnym
23.11.2020 07:49 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: bezpieczeństwa fizycznego i zarządzania kryzysowego w Wydziale Administracyjnym
20.11.2020 15:25 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
20.11.2020 14:14 Marek Bartoszewicz Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu siedziby Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze”. Termin składania ofert: 30.11.2020, godz. 09:00.
20.11.2020 14:01 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
20.11.2020 14:00 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
20.11.2020 13:53 Marek Bartoszewicz Publikacja Usługa dozoru i ochrony obiektu siedziby Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze”. Termin składania ofert: 30.11.2020, godz. 09:00.
20.11.2020 13:47 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Biurze Organizacji i Kadr
20.11.2020 13:14 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
20.11.2020 13:05 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych
20.11.2020 12:42 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
20.11.2020 12:37 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
20.11.2020 12:33 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
20.11.2020 12:29 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie ,,Systemu Bezpiecznego Dostępu do Sieci Internet”. Termin składania ofert: do 14 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.
20.11.2020 12:28 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
20.11.2020 12:11 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
20.11.2020 12:11 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2021 rok. Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. do godziny 10:00
20.11.2020 12:09 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
20.11.2020 12:09 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
20.11.2020 12:00 Aleksandra Kornaś Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
20.11.2020 09:36 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
20.11.2020 08:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.11.2020
20.11.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Międzynarodowej Wymiany Danych i Udostępniania Danych Jednostkowych dla Celów Naukowych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
20.11.2020 07:00 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Specjalista ds.płac w Wydziale Ekonomicznym
19.11.2020 14:48 Żaklina Chudzińska Edycja OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert: 2020-11-24, godzina: 12:00
19.11.2020 14:41 Ilona Kozos Publikacja Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych RTV/AGD. Termin składania ofert: 26 listopada 2020 r. do godziny 10:00
19.11.2020 14:38 Renata Ptak Edycja Zakup i dostawa laptopów na potrzeby Urzędu Statystycznego w Krakowie
19.11.2020 14:20 Renata Ptak Edycja Zakup i dostawa laptopów na potrzeby Urzędu Statystycznego w Krakowie
19.11.2020 13:56 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-11-19, godzina 10:00
19.11.2020 13:21 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów, stacji dokujących i oprogramowania
19.11.2020 13:08 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
19.11.2020 12:48 Bartosz Wielądek Edycja Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Termin składania ofert: do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00
19.11.2020 12:18 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
19.11.2020 10:58 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
19.11.2020 10:48 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Do góry