Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.06.2021 13:24 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników łazienkowych w kompletach, koców z poduszką oraz kompletów ściereczek kuchennych dla Urzędu Statycznego w Gdańsku
08.06.2021 13:22 Edyta Kalwajtys Publikacja Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim – część 2
08.06.2021 13:17 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
08.06.2021 12:33 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista na samodzielnym stanowisku pracy do spraw finansów publicznych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
08.06.2021 12:31 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw instrumentów finansowych w Departamencie Studiów Makroekonomicznych i Finansów
08.06.2021 12:30 Łukasz Poszepczyński Edycja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych do spraw: ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych stanowisko samodzielne Urzędu Statystycznego w Lublinie
08.06.2021 12:09 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
08.06.2021 11:47 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2019 r.
08.06.2021 11:29 Elżbieta Bożek Publikacja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych oznakowanych logotypami i napisami spisowymi, które służyć będą promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 podczas wydarzeń o nazwie Podkarpackie Weekendy Spisowe oraz innych imprez plenerowych. Termin złożenia oferty do dnia 11.06.2021 r. do godz. 12.00
08.06.2021 11:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
08.06.2021 09:59 Piotr Wawrzusik Edycja Remont elewacji budynku biurowego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (Termin składania ofert upływa 07.06.2021 o godz. 10:00).
08.06.2021 09:58 Piotr Wawrzusik Edycja Remont elewacji budynku biurowego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (Termin składania ofert upływa 16.06.2021 o godz. 10:00)
08.06.2021 09:55 Piotr Wawrzusik Publikacja Remont elewacji budynku biurowego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (Termin składania ofert upływa 16.06.2021 o godz. 10:00)
08.06.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (1/2 etatu)
07.06.2021 15:15 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 07.06.2021 r.
07.06.2021 14:21 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.06.2021 14:01 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021 - 2023
07.06.2021 13:12 Magdalena Rosołowska Edycja Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa lubelskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Lublinie
07.06.2021 13:10 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.06.2021 13:07 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.06.2021 08:09 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
07.06.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Sektora Instytucji Finansowych w Departamencie Rachunków Narodowych
07.06.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Sektora Instytucji Finansowych w Departamencie Rachunków Narodowych
07.06.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
07.06.2021 07:30 Renata Ptak Publikacja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia
04.06.2021 15:32 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.06.2021 r.
04.06.2021 14:11 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
04.06.2021 14:11 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na usługę wydruku plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
04.06.2021 10:45 Bartosz Wielądek Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert do 8 lipca 2021 r. do godz. 10:00.
04.06.2021 10:43 Bartosz Wielądek Publikacja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert do 8 lipca 2021 r. do godz. 10:00.
04.06.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
02.06.2021 16:06 Edyta Kalwajtys Edycja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
02.06.2021 16:05 Edyta Kalwajtys Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
02.06.2021 15:52 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.06.2021 r.
02.06.2021 15:19 Jacek Pruski Publikacja Starszy referent w Wydziale Administracyjnym
02.06.2021 15:04 Daniel Koźmiński Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021–2025
02.06.2021 15:02 Magdalena Rosołowska Edycja Wstępne konsultacje rynkowe – usługa wydruku wraz z dostawą
02.06.2021 14:58 Daniel Koźmiński Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego
02.06.2021 14:45 Janusz Szlączka Edycja Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie województwa dolnośląskiego, przy wykorzystaniu mediów prasowych i internetowych
02.06.2021 14:45 Janusz Szlączka Edycja Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie województwa dolnośląskiego, przy wykorzystaniu mediów prasowych i internetowych
02.06.2021 14:21 Janusz Szlączka Edycja Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie województwa dolnośląskiego, przy wykorzystaniu mediów prasowych i internetowych
02.06.2021 14:20 Janusz Szlączka Edycja Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie województwa dolnośląskiego, przy wykorzystaniu mediów prasowych i internetowych
02.06.2021 14:17 Janusz Szlączka Publikacja Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, dotyczącego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na terenie województwa dolnośląskiego, przy wykorzystaniu mediów prasowych i internetowych
02.06.2021 13:10 Marek Bartoszewicz Edycja Organizacja konkursu NSP 2021 (Termin składania ofert upływa 31.05.2021 o godz. 10:00)
02.06.2021 12:50 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postepowaniu na sukcesywną dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021-2023
02.06.2021 12:49 Jacek Pruski Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
02.06.2021 08:51 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.06.2021 08:42 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.06.2021 08:35 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Naczelnik Wydziału w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.06.2021 14:12 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry