Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
01.03.2021 08:41 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 01.03.2021 r.
01.03.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
26.02.2021 14:37 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
26.02.2021 13:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
26.02.2021 09:33 Marek Bartoszewicz Edycja Zakup wraz z dostawą towarów: materiałów biurowo- eksploatacyjnych oraz tonerów. Termin składania ofert: 03.03.2021 r. do godz.: 09:00
26.02.2021 08:12 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26.02.2021 r.
26.02.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Teleinformatycznych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
24.02.2021 16:09 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
24.02.2021 13:38 Monika Papierz Edycja Główny Specjalista do spraw: Bezpieczeństwa i higieny pracy- samodzielne stanowisko
24.02.2021 13:36 Monika Papierz Publikacja Główny Specjalista do spraw: Bezpieczeństwa i higieny pracy- samodzielne stanowisko
24.02.2021 11:34 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Małych i Średnich Przedsiębiorstw
24.02.2021 11:00 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00.
24.02.2021 10:41 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.02.2021 r.
24.02.2021 10:08 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00.
24.02.2021 09:34 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa
24.02.2021 09:32 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa
24.02.2021 08:39 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista Do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym
24.02.2021 08:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.02.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.02.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń w Departamencie Rynku Pracy
23.02.2021 15:27 Andrzej Muszewski Edycja Ekspert w Wydziale Administracyjnym
23.02.2021 15:15 Andrzej Muszewski Edycja Ekspert w Wydziale Administracyjnym
23.02.2021 14:21 Bartosz Wielądek Edycja Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock. Termin składania ofert: 25.02.2021 r. do godz. 10:00
23.02.2021 12:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
23.02.2021 12:52 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
23.02.2021 12:02 Bartosz Wielądek Edycja Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 lutego 2021 r. godzina 10:00.
23.02.2021 11:46 Daniel Koźmiński Edycja Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
23.02.2021 11:20 Marek Bartoszewicz Publikacja Zakup wraz z dostawą towarów: materiałów biurowo- eksploatacyjnych oraz tonerów. Termin składania ofert: 03.03.2021 r. do godz.: 09:00
23.02.2021 11:15 Andrzej Muszewski Publikacja Ekspert w Wydziale Administracyjnym
23.02.2021 09:12 Agata Lewandowska Publikacja Wykupienie abonamentu na dostęp do fotobazy w zakresie zdjęć, ilustracji i grafik wektorowych na okres 12 okresów rozliczeniowych, tj. 365 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.
23.02.2021 08:22 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.02.2021 r.
23.02.2021 08:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Integracji Źródeł Danych w Departamencie Rynku Pracy
22.02.2021 12:07 Bartosz Wielądek Edycja Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock. Termin składania ofert: 25.02.2021 r. do godz. 10:00
22.02.2021 11:37 Jacek Pruski Publikacja Starszy referent do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
22.02.2021 11:34 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
22.02.2021 11:29 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
22.02.2021 11:23 Jacek Pruski Publikacja statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz obsługi administracyjnej w Oddziale w Toruniu
19.02.2021 12:55 Bartosz Wielądek Edycja Świadczenie usług ochrony nieruchomości GUS położonej w Jachrance 81. Termin składania ofert: 22.02.2021 r. do godz. 10:00
19.02.2021 09:41 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00.
19.02.2021 08:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
18.02.2021 15:05 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów merytoryczno-organizacyjnych oraz koordynatorów i konsultantów infolinii spisowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 10:00.
18.02.2021 13:52 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock
18.02.2021 13:48 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock. Termin składania ofert: 25.02.2021 r. do godz. 10:00
17.02.2021 12:55 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów merytoryczno-organizacyjnych oraz koordynatorów i konsultantów infolinii spisowej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 5 marca 2021 r. do godziny 10:00.
17.02.2021 10:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Integracji Źródeł Danych w Departamencie Rynku Pracy
17.02.2021 09:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.02.2021 r.
17.02.2021 08:34 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.02.2021 08:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
17.02.2021 00:05 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
16.02.2021 14:12 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług ochrony nieruchomości GUS położonej w Jachrance 81
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry