Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
14.05.2020 17:15 Katarzyna Wilk Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021. Termin składania ofert: 09-04-2020, godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 23 kwietnia 2020 r.
14.05.2020 16:27 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Portalu Informacyjnego GUS w Departamencie Edukacji i Komunikacji
14.05.2020 13:23 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00
14.05.2020 09:19 Agnieszka Jagoda Edycja Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Termin składania ofert: 2-06-2020 r.; godz. 11:00.
14.05.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
13.05.2020 09:20 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
13.05.2020 09:13 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Organizacji i Kadr
13.05.2020 09:02 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
12.05.2020 14:45 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 15-06-2020 r. godz. 12:00
12.05.2020 14:43 Agnieszka Jagoda Publikacja Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 15-06-2020 r. godz. 12:00
12.05.2020 13:48 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00
12.05.2020 11:36 Krzysztof Makulec Edycja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
12.05.2020 11:06 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00.
12.05.2020 09:05 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
12.05.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
12.05.2020 08:04 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00
11.05.2020 19:50 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji
11.05.2020 13:19 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00
11.05.2020 13:13 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
11.05.2020 13:05 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 4.300 sztuk włókienniczych toreb z logo na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku do zapakowania upominków dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD, EU-SILC w 2020 r.
11.05.2020 11:04 Agnieszka Jagoda Publikacja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji. Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r.; godz. 10:00.
11.05.2020 09:41 Krzysztof Makulec Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
11.05.2020 09:24 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Koordynacji Spisów Powszechnych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
11.05.2020 06:35 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 8 tabletów na potrzeby ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie
08.05.2020 15:08 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
08.05.2020 15:01 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
08.05.2020 13:25 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
08.05.2020 13:16 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.05.2020 10:37 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 8 tabletów na potrzeby ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie
07.05.2020 16:51 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00
07.05.2020 16:50 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00
07.05.2020 09:01 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
06.05.2020 15:30 Krzysztof Makulec Edycja Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Termin składania ofert: 02-06-2020 godz. 10:00. Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 10 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.
06.05.2020 12:11 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi badania rynku produktów leczniczych w Polsce oraz wyceny wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej (PPP) w ramach badania Eurostat – OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 18-05-2020, godz. 10:00
06.05.2020 09:45 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Termin składania ofert: 12-05-2020 r.; godz. 10:00.
05.05.2020 12:34 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na: dostawę około 1.500 kompletów sztućców dla 6 osób (24 sztuki), na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2020 r.
05.05.2020 10:57 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 8 tabletów na potrzeby ankieterów Urzędu Statystycznego w Warszawie
05.05.2020 10:32 Magdalena Rosołowska Edycja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.05.2020 14:22 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00
04.05.2020 14:14 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00
04.05.2020 13:52 Bartosz Wielądek Edycja Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 20.04.2020 r. do godz. 10:00
04.05.2020 10:04 Magdalena Rosołowska Edycja starszy statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
04.05.2020 10:03 Magdalena Rosołowska Publikacja młodszy informatyk ds. obsługi infomatycznej w Wydziale Informatyki
30.04.2020 17:56 Katarzyna Wilk Edycja Zakup i dostawa tuszy, tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-03-2020, godz. 10:00.
30.04.2020 16:19 Agnieszka Jagoda Edycja Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Termin składania ofert: 17-03-2020 r., godz. 10:00.
30.04.2020 15:31 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę postępowania na: Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie. Termin składania ofert: 15-06-2020, godzina: 11:00
30.04.2020 15:18 Agnieszka Jagoda Edycja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 12-06-2020, godz. 10:00.
30.04.2020 12:55 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych
30.04.2020 12:52 Krzysztof Makulec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
30.04.2020 12:50 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019
  1  2  3  4  5    
Do góry