Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
29.06.2022 17:36 Anna Polińska Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
29.06.2022 17:33 Anna Polińska Publikacja Referendarz do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Wojewódzkim lnformatorium Statystycznym
29.06.2022 17:32 Anna Polińska Publikacja Starszy Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Lesznie
29.06.2022 14:13 Bartosz Wielądek Edycja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 r. do godziny 14:00.
29.06.2022 11:57 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.06.2022 11:56 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.06.2022 11:54 Marcin Żołynia Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
29.06.2022 10:24 Andrzej Muszewski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
29.06.2022 10:19 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
29.06.2022 09:52 Barbara Zielińska Publikacja Starszy specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
29.06.2022 09:25 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej Projekt „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS) dla maksymalnie 90 osób w Warszawie, wraz z transmisją on - line. Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
28.06.2022 13:50 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
28.06.2022 13:04 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
28.06.2022 12:59 Jacek Pruski Publikacja Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami
28.06.2022 12:15 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
28.06.2022 12:06 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
28.06.2022 11:46 Marcin Żołynia Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Handlu Zagranicznego w Departamencie Handlu i Usług
28.06.2022 10:02 Anna Polińska Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
28.06.2022 09:11 Dariusz Mazurek Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.06.2022 r.
28.06.2022 09:08 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
28.06.2022 07:22 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
27.06.2022 15:09 Dariusz Mazurek Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
27.06.2022 12:19 Ilona Kozos Publikacja Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych z języka angielskiego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: do dnia 04.07.2022 r. do godziny 14:00.
27.06.2022 11:51 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej
27.06.2022 11:18 Bartosz Wielądek Publikacja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. do godziny 10:00.
27.06.2022 11:18 Bartosz Wielądek Publikacja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. do godziny 10:00.
26.06.2022 23:26 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
24.06.2022 14:30 Marcin Żołynia Edycja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.06.2022 14:29 Marcin Żołynia Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
24.06.2022 12:31 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
24.06.2022 12:05 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
24.06.2022 10:08 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach - część 2
24.06.2022 10:00 Marcin Żołynia Publikacja Specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
24.06.2022 09:47 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
24.06.2022 08:17 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
24.06.2022 07:49 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
24.06.2022 07:45 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
24.06.2022 07:44 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista Do spraw: analizy danych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
24.06.2022 07:40 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
24.06.2022 07:36 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Specjalista Do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
24.06.2022 07:29 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
23.06.2022 13:03 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej
23.06.2022 12:46 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
23.06.2022 11:37 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w części pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
23.06.2022 11:15 Dariusz Mazurek Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.06.2022 r.
23.06.2022 11:14 Dariusz Mazurek Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23.06.2022 r.
23.06.2022 11:08 Dariusz Mazurek Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
23.06.2022 09:35 Edyta Kalwajtys Publikacja Specjalista w Wydziale Administracyjnym
23.06.2022 09:34 Edyta Kalwajtys Publikacja Referendarz w Dziale Badań i Analiz Regionalnych
23.06.2022 09:15 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
Do góry