Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
16.05.2024 07:04 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Sosnowcu
16.05.2024 07:02 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 06:57 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bytomiu
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Sosnowcu
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bielsku-Białej
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
15.05.2024 13:29 Bartosz Milanowski Publikacja Zaprezentowanie gry szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi wraz z materiałami dla uczestników, prezentacjami dla trenera wraz z instrukcją i wskazówkami prowadzenia i moderowania gry, materiałami dla uczestników. Gra i materiały do gry powinny stanowić kompleksowy materiał do samodzielnego prowadzenia szkoleń z ww. tematyki przez trenerów wewnętrznych GUS. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 22 maja 2024 r., godz. 14:00.
15.05.2024 12:29 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
15.05.2024 12:27 Andrzej Muszewski Edycja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
15.05.2024 12:26 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny Księgowy w Wydziale Ekonomicznym do spraw: rozliczeń i rachunkowości
15.05.2024 11:13 Agnieszka Jagoda Edycja Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.
15.05.2024 10:36 Agnieszka Jagoda Publikacja Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.
15.05.2024 07:24 Ireneusz Romanko Edycja Statystyk Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Rynku Nieruchomości
15.05.2024 07:01 Ireneusz Romanko Publikacja Statystyk Do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Rynku Nieruchomości
14.05.2024 12:10 Krzysztof Toboła Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
14.05.2024 11:41 Jacek Pruski Publikacja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 3 razy w tygodniu w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
13.05.2024 15:41 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:37 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:36 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:32 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:31 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:30 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:29 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:28 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 15:21 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
13.05.2024 14:28 Adam Mańkowski Publikacja Przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy i jego Oddziałów w Toruniu i we Włocławku
13.05.2024 13:18 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
13.05.2024 12:46 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: obsługi technologicznej przetwarzania danych oraz realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy
13.05.2024 12:34 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
13.05.2024 08:07 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
11.05.2024 00:00 Edyta Kalwajtys Publikacja Referendarz w Wydziale Rejestrów
10.05.2024 13:39 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.
10.05.2024 00:01 Magdalena Bzymek Publikacja Starszy Specjalista do spraw: księgowości w Wydziale Ekonomicznym
09.05.2024 14:57 Magdalena Bzymek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. „Dostawa upominków dla respondentów badań statystycznych”
09.05.2024 08:54 Iwona Pacholec Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09.05.2024 r.
09.05.2024 08:50 Iwona Pacholec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
09.05.2024 07:00 Ireneusz Romanko Publikacja Specjalista Do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych, rejestru REGON, edukacji, promocji i rozpowszechniania informacji w Oddziale w Świnoujściu
09.05.2024 07:00 Ireneusz Romanko Edycja Specjalista Do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych, rejestru REGON, edukacji, promocji i rozpowszechniania informacji w Oddziale w Świnoujściu
09.05.2024 07:00 Ireneusz Romanko Edycja Specjalista Do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych, rejestru REGON, edukacji, promocji i rozpowszechniania informacji w Oddziale w Świnoujściu
08.05.2024 15:52 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Termin składania ofert: 29.02.2024 r. do godz. 10:00.
08.05.2024 12:13 Iwona Pacholec Edycja Przegląd techniczny oraz prace remontowe: gaśnic, kocy gaśniczych, instalacji hydrantowej, pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem ppoż. znajdujących się w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: do dnia 10.05.2024 r. do godz. 15:00. Zamawiający informuje, że w dniu 8.05.2024 r. o godz. 11.00 w Głównym Urzędzie Statystycznym, przy al. Niepodległości 208 odbędzie się wizja lokalna.
08.05.2024 11:43 Ireneusz Romanko Publikacja Specjalista Do spraw: organizacji i realizacji badań statystycznych, rejestru REGON
08.05.2024 09:50 Anna Karczewska Edycja Młodszy Specjalista w Oddziale w Słupsku do spraw: aktualizacji systemu TERYT
08.05.2024 09:14 kozlowskaj Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
08.05.2024 08:32 Anna Karczewska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
08.05.2024 07:00 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w szczególności z gmin Michałowice, Skała, Sułoszowa, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zielonki, Wielka Wieś i Iwanowice.
08.05.2024 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
08.05.2024 07:00 Monika Papierz Edycja Ankieter na obszarze miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego w szczególności z gmin Michałowice, Skała, Sułoszowa, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zielonki, Wielka Wieś i Iwanowice.
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry