Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.11.2022 15:07 Agnieszka Maciejska Publikacja Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby GUS od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 28-11-2022 r. do godz. 14:00
21.11.2022 14:26 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
21.11.2022 14:25 Daniel Koźmiński Publikacja Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie
21.11.2022 13:55 Agnieszka Maciejska Publikacja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00
21.11.2022 13:47 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi
21.11.2022 12:48 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
21.11.2022 12:04 Żaklina Chudzińska Edycja Informatyk do spraw serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Wydziale Informatyki
21.11.2022 12:03 Żaklina Chudzińska Edycja Informatyk do spraw serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Wydziale Informatyki
21.11.2022 12:03 Żaklina Chudzińska Publikacja Informatyk do spraw serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Wydziale Informatyki
21.11.2022 10:25 Jerzy Rożek Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II
21.11.2022 09:58 Agnieszka Maciejska Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
21.11.2022 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.11.2022 r.
21.11.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.11.2022 12:16 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.11.2022 11:00 Jacek Pruski Edycja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (samodzielne stanowisko pracy)
18.11.2022 09:58 Jacek Pruski Publikacja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (samodzielne stanowisko pracy)
18.11.2022 09:18 Jacek Pruski Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych
18.11.2022 08:56 Krzysztof Toboła Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
18.11.2022 08:56 Krzysztof Toboła Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
18.11.2022 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.11.2022 r.
18.11.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
18.11.2022 01:54 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
18.11.2022 01:00 Krzysztof Toboła Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
17.11.2022 15:25 Agnieszka Maciejska Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
17.11.2022 15:14 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
17.11.2022 15:03 Agnieszka Maciejska Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
17.11.2022 14:00 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytania ofertowego na "Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku"
17.11.2022 12:20 Agnieszka Maciejska Publikacja Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2023 rok. Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00
17.11.2022 12:03 Krzysztof Toboła Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
17.11.2022 12:03 Krzysztof Toboła Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
17.11.2022 11:53 czuraa Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00.
17.11.2022 09:08 Elżbieta Bożek Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Dziale Realizacji Badań (Wydział Badań Ankietowych)
17.11.2022 09:06 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw analizy, metodologii i autor badania w Dziale Metodologii i Zintegrownych Badań w Zakresie Podróży (Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej)
17.11.2022 08:38 czuraa Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze. Termin składania ofert 21.11.2022 godz. 12:00.
17.11.2022 08:15 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.11.2022 r.
17.11.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
17.11.2022 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.11.2022 15:12 Andrzej Muszewski Publikacja Starszy statystyk w Oddziale w Słupsku do spraw realizacji badań statystycznych
16.11.2022 15:09 Andrzej Muszewski Publikacja Samodzielny Referent w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych do spraw: edukacji statystycznej i udostępniania informacji
16.11.2022 14:32 Weronika Danowska Edycja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
16.11.2022 14:30 Weronika Danowska Edycja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
16.11.2022 14:29 Weronika Danowska Publikacja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00
16.11.2022 11:48 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym w Urzędzie Statystycznym w Łodzi
16.11.2022 10:57 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
16.11.2022 10:45 Edyta Kalwajtys Publikacja Zakup i dostawa urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku
16.11.2022 09:08 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
16.11.2022 09:06 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
16.11.2022 08:56 Monika Papierz Edycja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
16.11.2022 08:55 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
15.11.2022 12:47 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty nr 108209)
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry