Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
21.05.2024 08:28 Agnieszka Siwicka Edycja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
21.05.2024 08:21 Agnieszka Siwicka Publikacja Ankieter/operator urządzeń elektronicznych w Wydziale Badań Ankietowych
20.05.2024 13:48 Rafał Kontowski Publikacja Kierownik Wydziału w Wydziale Ekonomicznym
20.05.2024 13:46 Rafał Kontowski Publikacja Specjalista Do spraw: udostępniania i upowszechniania informacji statystycznych w Dolnośląskim Ośrodku Badań Regionalnych
20.05.2024 13:35 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Tarnobrzeg i Przemyśl oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
20.05.2024 13:34 Aneta Łyżwa Publikacja Starszy Statystyk do spraw realizacji badań w Ośrodku Statystyki Handlu i Usług
20.05.2024 13:33 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Tarnobrzeg i Przemyśl oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
20.05.2024 13:32 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Tarnobrzeg i Przemyśl oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
20.05.2024 13:31 Aneta Łyżwa Publikacja Starszy Statystyk do spraw realizacji badań w Ośrodku Statystyki Handlu i Usług
20.05.2024 13:01 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Tarnobrzeg i Przemyśl oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
20.05.2024 11:15 Bartosz Milanowski Edycja Sprawozdanie z obrad 57. sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju UN
20.05.2024 11:14 Bartosz Milanowski Publikacja Sprawozdanie z obrad 57. sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju UN
20.05.2024 11:12 Bartosz Milanowski Edycja Sprawozdanie z przebiegu obrad 56. Sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ 10-14 kwietnia 2023 Nowy Jork (USA), główna siedziba ONZ
20.05.2024 11:11 Bartosz Milanowski Publikacja Sprawozdanie z przebiegu obrad 56. Sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ 10-14 kwietnia 2023 Nowy Jork (USA), główna siedziba ONZ
20.05.2024 10:45 Iwona Pacholec Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
20.05.2024 10:41 Iwona Pacholec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Płac w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
20.05.2024 10:39 Bartosz Milanowski Edycja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
20.05.2024 10:39 Bartosz Milanowski Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
20.05.2024 07:59 Agnieszka Siwicka Publikacja Starszy Referent do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Organizacji i Rejestrów
18.05.2024 00:02 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw analizy, metodologii i autor badania w Dziale Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej
17.05.2024 13:52 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych
17.05.2024 13:30 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł biurowych
16.05.2024 15:42 Agnieszka Jagoda Edycja Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Część IIIA - blok B. Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2024 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
16.05.2024 15:39 Agnieszka Jagoda Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w tym obsługa spotkań o charakterze szkoleniowym, dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.
16.05.2024 15:00 czuraa Publikacja Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej na potrzeby organizacji 44 Ogólnopolskiego Rajdu Statystyków "Święto Wina, czyli niesamowite lubuskie z krótką wizytą u sąsiadów na pograniczu”
16.05.2024 14:26 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Tarnobrzeg i Przemyśl oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
16.05.2024 13:58 Elżbieta Bożek Publikacja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Tarnobrzeg i Przemyśl oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
16.05.2024 10:55 Rafał Kontowski Edycja Starszy Statystyk Informatyk Do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Ośrodku Banku Danych Lokalnych z siedzibą w Oddziale w Jeleniej Górze
16.05.2024 10:55 Rafał Kontowski Edycja Starszy Statystyk Informatyk Do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Ośrodku Banku Danych Lokalnych z siedzibą w Oddziale w Jeleniej Górze
16.05.2024 10:37 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w lokalizacjach: Rzeszów, Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg oraz usługę związaną z uczestnictwem lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP
16.05.2024 10:28 Rafał Kontowski Publikacja Starszy Statystyk Informatyk Do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Ośrodku Banku Danych Lokalnych z siedzibą w Oddziale w Jeleniej Górze
16.05.2024 10:19 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
16.05.2024 09:55 Bartosz Milanowski Edycja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.05.2024 09:53 Bartosz Milanowski Edycja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.05.2024 09:37 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
16.05.2024 09:02 Bartosz Milanowski Publikacja Starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy do spraw przygotowania i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie UE w dziedzinie statystyki w I połowie 2025 r. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
16.05.2024 08:33 Bartosz Milanowski Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16.05.2024 r.
16.05.2024 08:32 Bartosz Milanowski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16.05.2024 r.
16.05.2024 08:29 Bartosz Milanowski Publikacja Główny specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
16.05.2024 07:07 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 07:05 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bytomiu
16.05.2024 07:04 Sylwia Matyś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Sosnowcu
16.05.2024 07:02 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 06:57 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bytomiu
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bielsku-Białej
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Sosnowcu
16.05.2024 00:01 Sylwia Matyś Edycja Inspektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia
15.05.2024 13:29 Bartosz Milanowski Publikacja Zaprezentowanie gry szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi wraz z materiałami dla uczestników, prezentacjami dla trenera wraz z instrukcją i wskazówkami prowadzenia i moderowania gry, materiałami dla uczestników. Gra i materiały do gry powinny stanowić kompleksowy materiał do samodzielnego prowadzenia szkoleń z ww. tematyki przez trenerów wewnętrznych GUS. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 22 maja 2024 r., godz. 14:00.
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry