Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
15.09.2021 10:03 Ilona Kozos Edycja Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00
15.09.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Ośrodku Ekonomiki Środowiska
15.09.2021 00:01 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
14.09.2021 15:34 Agnieszka Jagoda Publikacja Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 12:00.
14.09.2021 13:46 Aleksandra Kornaś Edycja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
14.09.2021 13:43 Aleksandra Kornaś Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
14.09.2021 13:29 Mirosław Dziewit Publikacja Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00
14.09.2021 13:01 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
14.09.2021 12:24 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
13.09.2021 15:15 Agnieszka Jagoda Edycja Zakup materiałów promocyjnych. Termin składania ofert: 12 październik 2021 r., do godz. 11:00
13.09.2021 15:13 Agnieszka Jagoda Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
13.09.2021 15:01 Olga Czerska Publikacja Wykonywanie usługi porządkowania terenu zewnętrznego przyległego do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 27 września 2021 r., do godz. 10:00
13.09.2021 14:24 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
13.09.2021 14:17 Dominik Koralewski Edycja Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
13.09.2021 14:17 Marcin Żołynia Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
13.09.2021 14:16 Dominik Koralewski Publikacja Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
13.09.2021 13:33 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na usługę przewozu i transportu drogowego oraz usługę wynajmu busów (spisobusów) na potrzeby organizacji mobilnych punktów spisowych w wybranych gminach województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
13.09.2021 13:06 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 2 350 kompletów ręczników opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych
13.09.2021 12:42 Agnieszka Jagoda Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
13.09.2021 12:35 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na usługę przewozu i transportu drogowego oraz usługę wynajmu busów (spisobusów) na potrzeby organizacji mobilnych punktów spisowych w wybranych gminach województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
13.09.2021 10:36 Aneta Łyżwa Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
13.09.2021 07:42 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Sprzątaczka (poza korpusem służby cywilnej)
10.09.2021 14:55 Małgorzata Dąbrowska Edycja Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29
10.09.2021 14:19 Ilona Kozos Publikacja Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00
10.09.2021 14:07 Olga Czerska Edycja Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00
10.09.2021 14:05 Olga Czerska Edycja Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00
10.09.2021 13:03 Bartosz Wielądek Publikacja Zakup materiałów promocyjnych. Termin składania ofert: 12 październik 2021 r., do godz. 11:00
10.09.2021 11:45 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r.
10.09.2021 07:32 Edyta Kalwajtys Edycja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
10.09.2021 07:28 Edyta Kalwajtys Edycja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
10.09.2021 07:27 Edyta Kalwajtys Publikacja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Publikacja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 15:17 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 14:37 Aleksandra Kornaś Edycja Specjalista ds. koordynacji i organizacji badań w Wydziale Organizacji i Rejestrów
09.09.2021 14:22 Daniel Koźmiński Edycja Dostawa 2 350 kompletów ręczników opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych
09.09.2021 14:12 Bartosz Wielądek Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów. Termin składania ofert: 5 październik 2021 r., do godz. 11:00
09.09.2021 12:58 Daniel Koźmiński Publikacja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie
09.09.2021 12:04 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
09.09.2021 11:47 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
09.09.2021 10:14 Anna Polińska Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
09.09.2021 08:22 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
09.09.2021 08:19 Magdalena Matyszok Edycja Kierownik obiektu
08.09.2021 15:24 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.09.2021 15:19 Ilona Kozos Edycja Pełnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla jednostek statystyki publicznej zlokalizowanych w gmachu GUS. Termin składania ofert: 15 września 2021 r. do godz. 10:00
08.09.2021 14:58 Bartosz Wielądek Edycja Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry