Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
09.12.2020 14:36 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
09.12.2020 13:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą 160 sztuk oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
09.12.2020 12:57 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
09.12.2020 12:17 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa sprzętu komputerowego dla US w Zielonej Górze. Termin składnia ofert: 04.12.2020 do godz. 09:30.
09.12.2020 11:28 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
09.12.2020 11:25 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
09.12.2020 11:16 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Dostawę około 319 telefonów komórkowych (smartfonów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
09.12.2020 09:18 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
09.12.2020 08:38 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09.12.2020
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
09.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
09.12.2020 07:59 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Integracji Źródeł Danych w Departamencie Rynku Pracy
09.12.2020 07:29 Andrzej Muszewski Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
08.12.2020 17:54 Aneta Łyżwa Publikacja Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-16, godzina 10:00
08.12.2020 16:31 Andrzej Muszewski Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie
08.12.2020 16:04 Andrzej Muszewski Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
08.12.2020 16:02 Andrzej Muszewski Publikacja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
08.12.2020 15:14 Grzegorz Stępień Publikacja Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych. Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i dostawa płynu do dezynfekcji rąk
08.12.2020 14:46 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
08.12.2020 14:38 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00.
08.12.2020 14:30 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu RCP dla Urzędu Statystycznego w Lublinie opartego na wykorzystywanym systemie RACS - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
08.12.2020 14:16 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów
08.12.2020 14:15 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa laptopów
08.12.2020 14:04 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na rozbudowę sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym dedykowanym w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu oraz na rozbudowę sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Chełmie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
08.12.2020 12:34 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-03, godzina 10:00
08.12.2020 12:13 Krzysztof Toboła Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
08.12.2020 11:59 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń informatycznych
08.12.2020 11:40 Dorota Sobczak Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
08.12.2020 11:29 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu RCP dla Urzędu Statystycznego w Lublinie opartego na wykorzystywanym systemie RACS - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
08.12.2020 10:11 Jacek Pruski Publikacja Starszy referent do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Organizacji i Rejestrów
08.12.2020 10:08 Jacek Pruski Publikacja Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
08.12.2020 08:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 08.12.2020
08.12.2020 08:08 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
08.12.2020 08:03 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.12.2020 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.12.2020 07:17 Jacek Pruski Publikacja Dostawę oprogramowania biurowego i antywirusowego
07.12.2020 15:11 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Mierników Działalności Przedsiębiorstw w Departamencie Przedsiębiorstw
07.12.2020 14:23 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
07.12.2020 14:07 Magdalena Rosołowska Publikacja Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
07.12.2020 12:33 Marek Bartoszewicz Edycja Dostawa sprzętu komputerowego dla US w Zielonej Górze. Termin składnia ofert: 04.12.2020 do godz. 09:30.
07.12.2020 12:29 Elżbieta Bożek Publikacja Dostawa paliw płynnych i produktów pozapaliwowych
07.12.2020 12:26 Agata Lewandowska Edycja Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
07.12.2020 12:20 Agata Lewandowska Publikacja Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
07.12.2020 12:05 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa oraz instalacja macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem i wdrożenie do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
07.12.2020 12:04 Elżbieta Bożek Publikacja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
07.12.2020 12:02 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa sprzętu komputerowego
07.12.2020 11:51 Żaklina Chudzińska Edycja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu informatycznego do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 Termin składania ofert 2020-12-01 godz. 12:00
07.12.2020 11:28 Wojciech Szpakowski Edycja „Zakup wraz z dostawą licencji na oprogramowanie biurowe na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry