Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
14.04.2022 12:32 Anna Karczewska Edycja specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy
14.04.2022 12:31 Anna Karczewska Edycja specjalista ds. metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego
14.04.2022 12:31 Anna Karczewska Edycja samodzielny księgowy ds. rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym
14.04.2022 12:31 Anna Karczewska Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.04.2022 12:31 Anna Karczewska Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.04.2022 12:31 Anna Karczewska Edycja samodzielny księgowy ds. rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym
14.04.2022 12:31 Anna Karczewska Edycja ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.04.2022 12:30 Anna Karczewska Edycja starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Tczewie
14.04.2022 12:15 Jacek Pruski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup i dostarczenie) akcesoriów kuchennych i toreb płóciennych
14.04.2022 12:09 Andrzej Muszewski Edycja Główny specjalista ds. tłumaczeń specjalistycznych w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
14.04.2022 12:08 Andrzej Muszewski Edycja Główny specjalista ds. tłumaczeń specjalistycznych w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
14.04.2022 12:07 Andrzej Muszewski Edycja Główny specjalista ds. tłumaczeń specjalistycznych w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
14.04.2022 11:36 Beata Putkowska Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
14.04.2022 10:23 Andrzej Muszewski Edycja referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Słupsku
14.04.2022 09:14 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Starszy statystyk ds. udostępniania informacji, promocji i edukacji statystycznej w Łódzkim Ośrodku Badań Regionalnych
14.04.2022 08:15 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.04.2022 r.
14.04.2022 08:10 diduchw Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
14.04.2022 08:10 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
14.04.2022 07:00 Monika Papierz Publikacja Programista do spraw: obsługi informatycznej w Wydziale Organizacji
13.04.2022 15:00 Ilona Kozos Edycja Zakup materiałów e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez Zamawiającego „wsadu” merytorycznego. Termin składania ofert: do dnia 2 marca 2022 r. do godz. 10:00
13.04.2022 14:09 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
13.04.2022 14:08 Daniel Koźmiński Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez medycynę pracy nad pracownikami i kandydatami do pracy w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
13.04.2022 09:31 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
13.04.2022 09:10 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.04.2022 r.
13.04.2022 09:09 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku pracy - służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
13.04.2022 09:00 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
13.04.2022 08:31 diduchw Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rejestru TERYT w Departamencie Standardów i Rejestrów
13.04.2022 08:21 Beata Putkowska Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.04.2022 r.
13.04.2022 08:15 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
13.04.2022 08:10 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
13.04.2022 08:10 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
13.04.2022 08:05 Beata Putkowska Edycja Starszy specjalista w Wydziale Rejestru TERYT w Departamencie Standardów i Rejestrów
12.04.2022 14:39 Anna Polińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
12.04.2022 14:38 Anna Polińska Publikacja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
12.04.2022 14:36 Anna Polińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
12.04.2022 14:07 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
12.04.2022 12:22 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Operator maszyn cyfrowych (poza korpusem służby cywilnej)
12.04.2022 11:42 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
12.04.2022 10:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
12.04.2022 10:25 Beata Putkowska Edycja Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2022 roku. Termin składania ofert: 14.04.2022 r. do godz. 14:00
12.04.2022 10:19 Małgorzata Kloz Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
12.04.2022 10:05 Małgorzata Kloz Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
12.04.2022 08:27 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych
12.04.2022 08:15 diduchw Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.04.2022 r.
12.04.2022 08:10 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Ludności i Analiz w Departamencie Badań Demograficznych
11.04.2022 13:34 Barbara Chmielewska Publikacja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
11.04.2022 08:54 Żaklina Chudzińska Edycja Statystyk do spraw współorganizowania i koordynowania pracy Urzędu w zakresie programu badań statystycznych w Wydziale Organizacji
11.04.2022 08:32 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: obsługi informatycznej w Oddziale w Tarnowie
11.04.2022 08:20 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11.04.2022 r.
11.04.2022 08:15 Beata Putkowska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry