Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
10.01.2020 11:35 Jacek Pruski Publikacja Starszy inspektor samodzielne stanowisko pracy do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy
10.01.2020 11:28 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze powiatu nowosądeckiego (poza korpusem służby cywilnej)
09.01.2020 15:19 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
09.01.2020 15:07 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Realizacja tłumaczeń ustnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-01-2020, godzina 10:00.
09.01.2020 13:57 Bartosz Wielądek Edycja Zapytanie ofertowe: Realizacja tłumaczeń ustnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-01-2020, godzina 10:00.
09.01.2020 11:30 Daniel Koźmiński Edycja magazynier-kierowca w Wydziale Administracyjnym
09.01.2020 11:14 Daniel Koźmiński Edycja magazynier-kierowca w Wydziale Administracyjnym
09.01.2020 11:11 Daniel Koźmiński Publikacja magazynier-kierowca w Wydziale Administracyjnym
09.01.2020 10:55 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Legnicy
08.01.2020 14:37 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Białej Podlaskiej
07.01.2020 15:09 Daniel Koźmiński Edycja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.01.2020 15:08 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
07.01.2020 12:25 Dominik Krawczyk Publikacja Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Miast
07.01.2020 12:05 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
07.01.2020 11:59 Krzysztof Makulec Publikacja Konsultant na Samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi graficznej i audiowizualnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
07.01.2020 11:54 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
07.01.2020 11:36 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)
07.01.2020 11:27 Krzysztof Makulec Publikacja Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Termin składania ofert: 14-02-2020, godz. 10:00. Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 28-02-2020 r. godz. 10:00.
07.01.2020 08:45 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Rejestru REGON w Departamencie Standardów i Rejestrów
07.01.2020 08:30 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Zakup fotobazy na potrzeby statystyki publicznej. Termin składania ofert: 10-01-2020, godzina 10:00
03.01.2020 12:09 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Realizacja tłumaczeń ustnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 10-01-2020, godzina 10:00.
03.01.2020 11:50 Krzysztof Makulec Edycja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: 14-01-2020, godzina 10:00.
03.01.2020 09:26 Krzysztof Makulec Publikacja Zapytanie ofertowe: Zakup fotobazy na potrzeby statystyki publicznej. Termin składania ofert: 10-01-2020, godzina 10:00
03.01.2020 08:07 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Bielsku-Białej
03.01.2020 08:05 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Bielsku-Białej
03.01.2020 08:03 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Bielsku-Białej
02.01.2020 16:03 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Zarządzania Systemami Udostępniania Danych w Departamencie Opracowań Statystycznych
02.01.2020 15:48 Bartosz Wielądek Edycja Realizacja tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz weryfikacja językowa i techniczno-merytoryczna tłumaczeń na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 12-12-2019 r., godzina 10:00.
02.01.2020 15:40 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
02.01.2020 15:36 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług
02.01.2020 15:29 Krzysztof Makulec Publikacja konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.01.2020 15:27 Krzysztof Makulec Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badań i Analiz Migracji i Narodowości w Departamencie Badań Demograficznych
02.01.2020 15:25 Krzysztof Makulec Publikacja Specjalista w Wydziale Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
02.01.2020 14:28 Dominik Krawczyk Publikacja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
02.01.2020 14:25 Dominik Krawczyk Publikacja Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Miast
02.01.2020 14:21 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Rejestrów
02.01.2020 14:20 Dominik Krawczyk Publikacja Specjalista w Wydziale Rejestrów
02.01.2020 13:49 Krzysztof Makulec Edycja Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-01-2020, godzina 13:00
02.01.2020 13:43 Izabela Wencel Publikacja Referendarz statystyk w Wydziale Badań Ankietowych
02.01.2020 13:41 Izabela Wencel Edycja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
02.01.2020 13:37 Izabela Wencel Edycja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
02.01.2020 13:36 Izabela Wencel Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
02.01.2020 13:20 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
02.01.2020 13:17 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
02.01.2020 13:16 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
02.01.2020 13:07 Krzysztof Makulec Edycja główny specjalista w Wydziale Usług Biznesowych w Departamencie Handlu i Usług (zatrudnienie na zastępstwo)
02.01.2020 09:16 Krzysztof Makulec Edycja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego
02.01.2020 09:10 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
02.01.2020 09:10 Krzysztof Makulec Publikacja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
31.12.2019 09:15 Krzysztof Makulec Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych.
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry