Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
22.12.2020 11:26 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
22.12.2020 10:53 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie
22.12.2020 10:50 Olga Czerska Edycja Przechowywanie 1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych. Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.
22.12.2020 10:49 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie
22.12.2020 10:44 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie
22.12.2020 10:44 Magdalena Rosołowska Edycja Dostawa urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie
22.12.2020 09:56 Agnieszka Jagoda Edycja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
22.12.2020 09:50 Agnieszka Jagoda Publikacja Kompleksowa organizacja i obsługa loterii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 20 stycznia 2021 r. godzina 10:00.
22.12.2020 08:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
22.12.2020 08:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
21.12.2020 17:43 Bartosz Wielądek Edycja Dostawa i wdrożenie systemu WAF (ang. Web Application Firewall) monitorującego i filtrującego ruch do aplikacji internetowych. Termin składania ofert: do 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00. UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 29 grudnia 2020 r. godzina 9:00.
21.12.2020 14:57 Andrzej Muszewski Edycja Zaproszenie do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe
21.12.2020 14:56 Andrzej Muszewski Publikacja Zaproszenie do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe
21.12.2020 14:52 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
21.12.2020 14:49 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
21.12.2020 14:22 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
21.12.2020 14:21 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
21.12.2020 14:20 Aleksandra Kornaś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020
21.12.2020 11:50 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
21.12.2020 11:48 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
18.12.2020 13:55 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Zakup usługi 249 abonamentów telefonicznych na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
18.12.2020 13:40 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą 160 sztuk oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
18.12.2020 13:39 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Dostawę około 319 telefonów komórkowych (smartfonów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
18.12.2020 13:36 Marek Bartoszewicz Edycja Usługa dozoru i ochrony obiektu siedziby Urzędu Statystycznego przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze”. Termin składania ofert: 30.11.2020, godz. 09:00.
18.12.2020 13:32 Magdalena Rosołowska Publikacja Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie
18.12.2020 12:14 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Specjalista ds.płac w Wydziale Ekonomicznym
18.12.2020 12:07 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Małych i Średnich Przedsiębiorstw
18.12.2020 11:48 Magdalena Rosołowska Publikacja Dostawa urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie
18.12.2020 10:24 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
18.12.2020 10:24 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
18.12.2020 10:22 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
18.12.2020 10:22 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
18.12.2020 10:21 Piotr Piekarczyk Edycja Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Opolu w 2021 roku
18.12.2020 09:23 Daniel Koźmiński Edycja Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych
18.12.2020 08:40 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
17.12.2020 15:12 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
17.12.2020 14:41 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
17.12.2020 13:25 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-16, godzina 10:00
17.12.2020 13:14 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Zakup energii elektrycznej wraz z opłatą handlową w okresie 12 miesięcy od 01.2021 do 12.2021 na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu”
17.12.2020 13:12 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Zakup energii elektrycznej wraz z opłatą handlową w okresie 12 miesięcy od 01.2021 do 12.2021 na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu”
17.12.2020 13:10 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na „Zakup energii elektrycznej wraz z opłatą handlową w okresie 12 miesięcy od 01.2021 do 12.2021 na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu”
17.12.2020 11:41 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Zakup usługi 249 abonamentów telefonicznych na okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu”
17.12.2020 10:56 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa 10 szt. laptopów
17.12.2020 10:54 Elżbieta Bożek Edycja Dostawa paliw płynnych i produktów pozapaliwowych
17.12.2020 10:39 Elżbieta Bożek Edycja Świadczenie usług pocztowych dotyczących listów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
17.12.2020 08:19 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.12.2020
17.12.2020 08:16 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
16.12.2020 18:22 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
16.12.2020 12:21 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2020-12-16, godzina 10:00
16.12.2020 09:00 Łukasz Poszepczyński Edycja Dostawa służbowego samochodu osobowego - postępowanie prowadzone za pomocą platformy zakupowej https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11
Do góry