Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
15.12.2022 12:28 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
15.12.2022 12:17 Rafał Kontowski Edycja Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
15.12.2022 12:16 Agnieszka Maciejska Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
15.12.2022 12:04 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
15.12.2022 11:37 Magdalena Rosołowska Edycja kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
15.12.2022 11:37 Magdalena Rosołowska Publikacja kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjnym (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
15.12.2022 11:12 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
15.12.2022 09:53 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
15.12.2022 08:08 Rafał Kontowski Edycja Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
15.12.2022 07:56 Rafał Kontowski Edycja Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
15.12.2022 07:53 Rafał Kontowski Edycja Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
14.12.2022 14:59 Daniel Koźmiński Publikacja Dozorca na terenie Oddziału w Ciechanowie (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
14.12.2022 13:53 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe na „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie”.
14.12.2022 13:23 Agnieszka Maciejska Edycja Wstępne konsultacje rynkowe: Ustalenie orientacyjnego kosztu zakupu, kosztów eksploatacji oraz warunków technicznych niezbędnych do zainstalowania i eksploatacji urządzeń do masowego odkwaszania dokumentacji papierowej metodą bezwodną. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 6 października 2022 r., godz. 14:00. Preliminary market consultation: Determination of the indicative purchase cost, operating costs and technical conditions necessary for the installation and operation of equipment for the mass deacidification of paper records by the anhydrous method. The date for the request: 6th of October 2022, at 2:00 p.m.
14.12.2022 12:45 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
14.12.2022 11:38 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
14.12.2022 11:34 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
13.12.2022 14:23 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)
13.12.2022 11:43 Rafał Kontowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.”
13.12.2022 11:17 Renata Ptak Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Pomocy Społecznej
13.12.2022 10:19 Małgorzata Dąbrowska Publikacja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
13.12.2022 08:58 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw: organizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
13.12.2022 08:24 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe na „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie”.
12.12.2022 14:02 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
12.12.2022 13:59 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
12.12.2022 13:43 Andrzej Muszewski Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
12.12.2022 12:55 Andrzej Muszewski Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
12.12.2022 09:53 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 112102)
12.12.2022 09:53 Magdalena Rosołowska Edycja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 112102)
12.12.2022 08:21 Agnieszka Siwicka Edycja Starszy Referent do spraw obsługi sekretariatu
12.12.2022 08:18 Agnieszka Siwicka Publikacja Starszy Referent do spraw obsługi sekretariatu
10.12.2022 06:30 Magdalena Rosołowska Publikacja Starszy Statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych (nr oferty 112102)
09.12.2022 13:24 Wojciech Szpakowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.”
09.12.2022 13:15 Wojciech Szpakowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.”
09.12.2022 10:43 Agnieszka Jagoda Publikacja Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2023 r. do godziny 10:00.
09.12.2022 08:35 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze powiatu krakowskiego (Michałowice, Skała, Sułoszowa, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne) i miasta Myślenice z przyległymi gminami powiatu myślenickiego.
09.12.2022 00:01 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
08.12.2022 14:54 Agnieszka Jagoda Edycja Świadczenie kompleksowych usług serwisowych i napraw pojazdów, będących własnością Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 15:00.
08.12.2022 13:54 Wojciech Szpakowski Publikacja Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
08.12.2022 13:23 Wojciech Szpakowski Edycja Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
08.12.2022 11:57 Daniel Koźmiński Publikacja Zapytanie ofertowe na „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie”.
08.12.2022 11:02 kozlowskaj Edycja Administrator w Wydziale Informatyki
08.12.2022 11:01 kozlowskaj Edycja Administrator w Wydziale Informatyki
08.12.2022 11:00 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Węgorzewo i powiat węgorzewski
08.12.2022 10:59 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Kętrzyn i powiat kętrzyński
08.12.2022 10:58 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Węgorzewo i powiat węgorzewski
08.12.2022 10:57 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Kętrzyn i powiat kętrzyński
08.12.2022 10:57 Aleksandra Kłosińska Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Węgorzewo i powiat węgorzewski
08.12.2022 10:56 Aleksandra Kłosińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Kętrzyn i powiat kętrzyński
08.12.2022 10:55 Aleksandra Kłosińska Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych – miasto Węgorzewo i powiat węgorzewski
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry