Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
11.08.2022 14:34 Bartosz Wielądek Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.
11.08.2022 13:48 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter (poza korpusem służby cywilnej) w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Łodzi
11.08.2022 11:00 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
11.08.2022 09:46 Agnieszka Maciejska Publikacja Ekspert (stanowisko poza korpusem służby cywilnej) w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
10.08.2022 14:58 Aneta Łyżwa Edycja Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2022-08-18, godz. 10:00
10.08.2022 14:56 Aneta Łyżwa Publikacja Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Kielcach. Termin składania ofert: 2022-08-18, godz. 10:00
10.08.2022 14:49 Elżbieta Bożek Edycja Budowa instalacji fotowoltaicznej na połaci dachowej budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie od strony podwórka (południowego) Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 12.00
10.08.2022 14:33 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę uroczystego spotkania dla aktualnych i byłych pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej
10.08.2022 14:33 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę uroczystego spotkania dla aktualnych i byłych pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej
09.08.2022 14:27 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na przeglądy i konserwacje urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
09.08.2022 13:37 Edyta Kalwajtys Edycja Organizacja wycieczki Białystok - Kotlina Kłodzka dla pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku
09.08.2022 13:36 Edyta Kalwajtys Publikacja Organizacja wycieczki Białystok - Kotlina Kłodzka dla pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku
08.08.2022 15:35 Beata Putkowska Edycja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023
08.08.2022 14:58 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
08.08.2022 14:35 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego realizowane za pomocą platformy zakupowej
08.08.2022 14:35 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego realizowane za pomocą platformy zakupowej
08.08.2022 14:27 Grzegorz Stępień Publikacja Ankieter na terenie Radomia oraz powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego i radomskiego
08.08.2022 13:46 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
08.08.2022 11:55 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.08.2022 r.
08.08.2022 11:47 Beata Putkowska Usunięcie Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.08.2022 r.
08.08.2022 10:33 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego realizowane za pomocą platformy zakupowej
05.08.2022 14:16 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz analiz i opracowań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
05.08.2022 13:11 Wojciech Szpakowski Edycja Ekspert w Wydziale Kadr i Szkolenia
05.08.2022 11:36 Agnieszka Jagoda Edycja Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
05.08.2022 08:05 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.08.2022 r.
05.08.2022 08:00 Beata Putkowska Publikacja Samodzielny referent w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
05.08.2022 08:00 Beata Putkowska Edycja Samodzielny referent w Wydziale Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji
05.08.2022 06:25 Wojciech Szpakowski Edycja Ekspert w Wydziale Kadr i Szkolenia
05.08.2022 00:01 Elżbieta Bożek Publikacja Statystyk do spraw Analizy, Metodologii i Autor Badania w Ośrodku Statystyki Sportu i Turystyki
04.08.2022 13:37 Wojciech Szpakowski Edycja Ekspert w Wydziale Kadr i Szkolenia
04.08.2022 13:18 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Wydziale Kadr i Szkolenia
04.08.2022 11:16 Barbara Zielińska Publikacja Starszy statystyk do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen) w Ośrodku Statystyki Cen
04.08.2022 07:20 Piotr Klimaszewski Publikacja Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
03.08.2022 15:10 Anna Polińska Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
03.08.2022 12:57 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie prac badawczych w zakresie plonów zbóż ozimych i ziemniaków na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 12 lipca 2022 r. do godziny 10:00.
03.08.2022 11:27 Agnieszka Jagoda Edycja Montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
03.08.2022 11:26 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na „Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
03.08.2022 10:23 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego realizowane za pomocą platformy zakupowej
03.08.2022 09:34 Krzysztof Toboła Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
02.08.2022 15:32 Agnieszka Jagoda Publikacja Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 13:00.
02.08.2022 14:44 Dorota Kabzińska-Galas Publikacja Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
02.08.2022 14:40 Beata Putkowska Publikacja Wstępne konsultacje rynkowe: Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania oraz zmiana nieaktualnych symboli identyfikacji wizualnej GUS. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 09 sierpnia 2022 r., wtorek, godzina 10:00
02.08.2022 13:41 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Młodszy informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
02.08.2022 13:38 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Statystyk informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki
02.08.2022 13:29 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych nr 4/2022
02.08.2022 11:14 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Statystyk Wody i Odpadów w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
02.08.2022 10:37 Piotr Klimaszewski Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.08.2022 r.
02.08.2022 10:32 Piotr Klimaszewski Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
02.08.2022 09:42 Małgorzata Kloz Edycja Samodzielny Referent w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
02.08.2022 09:36 Małgorzata Kloz Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry