Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
03.03.2021 13:43 Aneta Łyżwa Edycja Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w prasie, radiu oraz mediach społecznościowych Facebook. Termin składania ofert: 2021-03-11, godzina 9:00
03.03.2021 13:27 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00
03.03.2021 12:58 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00
03.03.2021 12:52 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00
03.03.2021 12:51 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Narodowym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów promujących spis i jego wyniki. Termin składania ofert: do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00
03.03.2021 10:49 Olga Czerska Publikacja Dostarczenie sprzętu do obsługi promocyjnej w trakcie wydarzeń i eventów organizowanych w ramach promocji NSP2021.Termin składania ofert: 08.03.2021 r. do godz. 10:00
03.03.2021 10:48 Maria Konieczkowska Edycja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego (poza korpusem służby cywilnej).
03.03.2021 09:37 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020
03.03.2021 09:35 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021
02.03.2021 15:28 Monika Papierz Edycja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego (poza korpusem służby cywilnej).
02.03.2021 15:27 Monika Papierz Publikacja Ankieter na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego (poza korpusem służby cywilnej).
02.03.2021 14:30 Agnieszka Jagoda Edycja Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2021 r. do godz. 11:00
02.03.2021 14:28 Olga Czerska Publikacja Opracowanie analizy danych uzyskanych w badaniu - Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020). Termin składania ofert: 10.03.2021 r. do godz. 10:00
02.03.2021 13:49 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
02.03.2021 11:22 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
02.03.2021 08:53 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa)
01.03.2021 20:14 Aneta Łyżwa Publikacja Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w prasie, radiu oraz mediach społecznościowych Facebook. Termin składania ofert: 2021-03-11, godzina 9:00
01.03.2021 15:07 Olga Czerska Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.
01.03.2021 15:05 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.
01.03.2021 15:03 Olga Czerska Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.
01.03.2021 14:59 Olga Czerska Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.
01.03.2021 14:57 Olga Czerska Edycja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.
01.03.2021 14:55 Olga Czerska Publikacja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa). Termin składania ofert: do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00.
01.03.2021 14:49 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Cen Konsumpcyjnych w Departamencie Handlu i Usług
01.03.2021 12:18 Anna Karczewska Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
01.03.2021 11:18 Magdalena Rosołowska Publikacja Referendarz statystyk do spraw: rejestrów w Wydziale Organizacji i Rejestrów Urzędu Statystycznego w Lublinie
01.03.2021 11:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
01.03.2021 11:10 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Ekonomiki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
01.03.2021 10:56 Anna Karczewska Edycja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
01.03.2021 10:50 Anna Karczewska Publikacja Referendarz statystyk w Oddziale w Tczewie
01.03.2021 08:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
01.03.2021 08:56 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu
01.03.2021 08:41 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 01.03.2021 r.
01.03.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
26.02.2021 14:37 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
26.02.2021 13:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
26.02.2021 09:33 Marek Bartoszewicz Edycja Zakup wraz z dostawą towarów: materiałów biurowo- eksploatacyjnych oraz tonerów. Termin składania ofert: 03.03.2021 r. do godz.: 09:00
26.02.2021 08:12 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26.02.2021 r.
26.02.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Koordynacji Projektów Teleinformatycznych w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
24.02.2021 16:09 Ilona Kozos Edycja Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Termin składania ofert: do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.
24.02.2021 13:38 Monika Papierz Edycja Główny Specjalista do spraw: Bezpieczeństwa i higieny pracy- samodzielne stanowisko
24.02.2021 13:36 Monika Papierz Publikacja Główny Specjalista do spraw: Bezpieczeństwa i higieny pracy- samodzielne stanowisko
24.02.2021 11:34 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Starszy statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Ośrodku Małych i Średnich Przedsiębiorstw
24.02.2021 11:00 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00.
24.02.2021 10:41 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24.02.2021 r.
24.02.2021 10:08 Agnieszka Jagoda Edycja Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 10:00.
24.02.2021 09:34 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa
24.02.2021 09:32 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa
24.02.2021 08:39 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista Do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym
24.02.2021 08:02 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry