Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
01.06.2022 11:14 Dominik Krawczyk Edycja Referendarz ds. rejestrów w Wydziale Rejestrów
01.06.2022 11:14 Dominik Krawczyk Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
01.06.2022 11:14 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Organizacji
01.06.2022 11:14 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny Księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:14 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
01.06.2022 11:13 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Dziale Opracowań Zbiorczych​
01.06.2022 11:13 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Lesznie
01.06.2022 11:13 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie
01.06.2022 11:13 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
01.06.2022 11:13 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Koninie
01.06.2022 11:13 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:12 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:12 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:12 Dominik Krawczyk Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
01.06.2022 11:12 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:11 Dominik Krawczyk Edycja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
01.06.2022 11:11 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:10 Dominik Krawczyk Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
01.06.2022 11:10 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:10 Dominik Krawczyk Edycja Referendarz Statystyk ds. rejestrów w Wydziale Rejestrów
01.06.2022 11:10 Dominik Krawczyk Edycja Referendarz statystyk w Wydziale Rejestrów
01.06.2022 11:09 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:09 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:09 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:09 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy ds. obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:09 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Organizacji
01.06.2022 11:08 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 11:08 Dominik Krawczyk Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
01.06.2022 11:07 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
01.06.2022 11:05 Krzysztof Toboła Edycja Referendarz do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Wojewódzkim lnformatorium Statystycznym
01.06.2022 11:02 Krzysztof Toboła Publikacja Referendarz do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych, w Wojewódzkim lnformatorium Statystycznym
01.06.2022 10:52 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 10:52 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Administracyjnym
01.06.2022 10:52 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Badań Ankietowych
01.06.2022 10:52 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 10:51 Dominik Krawczyk Edycja Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Miast
01.06.2022 10:51 Dominik Krawczyk Edycja Referendarz statystyk w Ośrodku Statystyki Miast
01.06.2022 10:51 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Wydziale Rejestrów
01.06.2022 10:51 Dominik Krawczyk Edycja Samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym
01.06.2022 10:51 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Dziale Opracowań Zbiorczych w Wielkopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
01.06.2022 10:50 Dominik Krawczyk Edycja Starszy statystyk w Oddziale w Koninie
01.06.2022 10:50 Dominik Krawczyk Edycja specjalista w Oddziale w Kaliszu
01.06.2022 10:50 Dominik Krawczyk Edycja Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych na Samodzielnym stanowisku pracy
01.06.2022 10:49 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
01.06.2022 10:49 Dominik Krawczyk Edycja Specjalista w Ośrodku Inżynierii Danych
01.06.2022 10:49 Dominik Krawczyk Edycja Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
01.06.2022 10:36 Daniel Koźmiński Publikacja Statystyk Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Przedsiębiorstw Niefinansowych – Pion Realizacji Badań
01.06.2022 10:15 diduchw Publikacja Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno-Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
01.06.2022 10:05 Anna Polińska Publikacja Referendarz w Ośrodku Statystyki Miast
01.06.2022 10:04 Aneta Olszewska-Welman Edycja Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Statystycznego w Lublinie prowadzone za pomocą platformy zakupowej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    11
Do góry