Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
17.02.2023 12:00 Agnieszka Maciejska Edycja Inspektor na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
17.02.2023 11:40 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.02.2023 r.
17.02.2023 11:40 Agnieszka Maciejska Edycja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
17.02.2023 11:19 Agnieszka Maciejska Edycja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
17.02.2023 11:15 Agnieszka Maciejska Edycja Główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr
17.02.2023 10:53 Żaklina Chudzińska Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Koszalinie
17.02.2023 10:46 Maria Konieczkowska Publikacja Specjalista do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych w Dziale Udostępniania Informacji w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.02.2023 10:07 Jacek Pruski Publikacja Dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
17.02.2023 09:50 Maria Konieczkowska Edycja Specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.02.2023 09:49 Maria Konieczkowska Publikacja Specjalista do spraw: analiz i opracowań statystycznych w Dziale Opracowań Regionalnych w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych
17.02.2023 09:22 Andrzej Muszewski Edycja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
17.02.2023 09:21 Andrzej Muszewski Publikacja Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych
16.02.2023 14:03 Wojciech Szpakowski Publikacja Ekspert w Ośrodku Banku Danych Lokalnych
16.02.2023 12:15 Agnieszka Maciejska Publikacja Inspektor na Samodzielnym stanowisku pracy – służba bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Organizacji i Kadr
16.02.2023 12:03 Agnieszka Maciejska Publikacja Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
16.02.2023 11:49 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.02.2023 11:49 Jacek Pruski Edycja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.02.2023 11:34 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: analiz i opracowań statystycznych oraz udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych
16.02.2023 11:28 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.02.2023 11:10 Jacek Pruski Publikacja Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
16.02.2023 10:29 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
16.02.2023 10:19 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
15.02.2023 14:33 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
15.02.2023 14:32 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
15.02.2023 12:06 Renata Olczyk-Skóra Edycja Rzemieślnik specjalista (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
15.02.2023 12:03 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Rzemieślnik specjalista (poza korpusem służby cywilnej) w Oddziale w Piotrkowie Trybunalskim
15.02.2023 10:29 Agnieszka Jagoda Publikacja Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie parkingu przy budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
15.02.2023 09:36 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw rejestrów w Oddziale w Chrzanowie
14.02.2023 15:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
14.02.2023 15:00 Agnieszka Maciejska Edycja Specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
14.02.2023 13:21 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
14.02.2023 12:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
14.02.2023 12:57 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
14.02.2023 12:55 Wojciech Szpakowski Publikacja Portier w Oddziale w Legnicy
14.02.2023 12:37 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.02.2023 r.
14.02.2023 12:30 Agnieszka Maciejska Edycja Specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych
13.02.2023 13:59 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
13.02.2023 13:58 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
13.02.2023 13:29 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
13.02.2023 13:29 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00081505 z dnia 6.02.2023 r.
13.02.2023 12:25 Agnieszka Jagoda Publikacja Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-Księgowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 10:00.
13.02.2023 08:10 Agnieszka Maciejska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.02.2023 r.
13.02.2023 08:00 Agnieszka Maciejska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
11.02.2023 00:01 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
10.02.2023 15:07 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
10.02.2023 15:06 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
10.02.2023 15:04 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
10.02.2023 13:59 Aneta Łyżwa Publikacja Ankieter
09.02.2023 13:41 Wojciech Szpakowski Edycja Starszy Inspektor do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
09.02.2023 13:39 Wojciech Szpakowski Publikacja Starszy Inspektor do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
Do góry