Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.11.2022 08:10 Beata Putkowska Edycja Specjalista w Wydziale Badań Masowych i Rejestrowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
07.11.2022 14:32 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.11.2022 14:30 Dariusz Mazurek Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Archiwalnym w Gabinecie Prezesa
07.11.2022 13:18 Wojciech Szpakowski Edycja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu
07.11.2022 13:13 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu
07.11.2022 12:18 Dariusz Mazurek Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
07.11.2022 10:34 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
07.11.2022 10:28 Wojciech Szpakowski Publikacja Ankieter w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, Oddział w Legnicy
07.11.2022 08:31 Agnieszka Siwicka Edycja Specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
07.11.2022 08:31 Agnieszka Siwicka Publikacja Specjalista ds. metodologii i analizy wyników badań koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
05.11.2022 00:09 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Realizacji Badań
05.11.2022 00:00 Izabela Rutkowska Publikacja Referendarz w Wydziale Badań Ankietowych
04.11.2022 12:55 Wojciech Szpakowski Edycja Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu”
04.11.2022 10:44 Monika Skorzybót Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
04.11.2022 07:15 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 04.11.2022 r.
04.11.2022 07:15 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
03.11.2022 14:45 Beata Putkowska Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
03.11.2022 14:43 Beata Putkowska Edycja Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 9-11-2022 r. do godz. 10:00.
03.11.2022 13:54 Renata Olczyk-Skóra Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
03.11.2022 12:31 Izabela Rutkowska Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:26 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:23 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:22 Renata Olczyk-Skóra Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
03.11.2022 12:21 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:21 Edyta Kalwajtys Edycja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 12:18 Edyta Kalwajtys Publikacja Zakup i dostawa napędu taśmowego oraz urządzenia UPS i akumulatorów do urządzeń UPS dla Urzędu Statystycznego w Białymstoku z podziałem na dwie części.
03.11.2022 11:19 Mirosław Dziewit Publikacja Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 10.11.2022 r. do godz. 10:00
03.11.2022 11:18 Renata Olczyk-Skóra Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
03.11.2022 11:17 Renata Olczyk-Skóra Edycja Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
03.11.2022 08:06 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
02.11.2022 14:56 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
02.11.2022 14:45 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
02.11.2022 14:41 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
02.11.2022 11:48 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
02.11.2022 10:54 Sylwia Matyś Edycja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
02.11.2022 10:38 Sylwia Matyś Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00418199 z dnia 2022.11.02
02.11.2022 09:46 Beata Putkowska Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
02.11.2022 08:09 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 02.11.2022 r.
02.11.2022 08:01 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Badań Masowych i Rejestrowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
02.11.2022 08:00 Beata Putkowska Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
02.11.2022 07:47 Mirosław Dziewit Publikacja Główny Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)
02.11.2022 07:37 Mirosław Dziewit Publikacja Główny specjalista w Wydziale Programowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
31.10.2022 12:38 Beata Putkowska Publikacja Specjalista w Wydziale Badań Masowych i Rejestrowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
31.10.2022 09:38 Monika Papierz Publikacja Specjalista do spraw organizacji badań statystycznych w Wydziale badań Ankietowych.
31.10.2022 08:05 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31.10.2022 r.
31.10.2022 08:05 Beata Putkowska Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29.08.2022 r.
31.10.2022 08:00 Beata Putkowska Publikacja Naczelnik wydziału w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
28.10.2022 15:40 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Częstochowie
28.10.2022 15:39 Sylwia Matyś Publikacja Statystyk do spraw prowadzenia rejestrów w Oddziale w Częstochowie
28.10.2022 14:34 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wybranych pokoi biurowych w budynku Urzędu Statystycznego w Lublinie Oddział w Zamościu realizowane za pomocą platformy zakupowej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10
Do góry