Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
17.08.2021 09:51 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
16.08.2021 19:37 Krzysztof Toboła Edycja Specjalista w Wydziale Organizacji
16.08.2021 19:37 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
16.08.2021 14:31 Krzysztof Toboła Publikacja Starszy Statystyk w Oddziale w Pile
16.08.2021 14:28 Krzysztof Toboła Publikacja Specjalista w Wydziale Organizacji
16.08.2021 13:46 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk do spraw rejestrów w Oddziale w Lesznie
16.08.2021 13:46 Krzysztof Toboła Edycja Starszy Statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Oddziale w Lesznie
16.08.2021 13:22 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
16.08.2021 13:22 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
16.08.2021 13:21 Daniel Koźmiński Edycja Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego
16.08.2021 13:18 Daniel Koźmiński Publikacja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
16.08.2021 13:06 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
16.08.2021 13:00 Magdalena Rosołowska Edycja Wstępne konsultacje rynkowe – usługa w zakresie organizacji cyklu wystaw
16.08.2021 11:38 Magdalena Zarodkiewicz Edycja Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zdalnego szkolenia powtórzeniowego dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2021 r., godz. 12:00
16.08.2021 11:36 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zdalnego szkolenia powtórzeniowego dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2021 r., godz. 12:00
16.08.2021 11:08 Agnieszka Jagoda Edycja Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami. Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.
16.08.2021 10:59 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2 400 patelni w torbach bawełnianych dla respondentów badań statystycznych”
16.08.2021 10:31 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
16.08.2021 08:41 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13.08.2021 r.
16.08.2021 07:27 Aleksandra Kornaś Edycja Starszy statystyk informatyk ds. obsługi informatycznej w Ośrodku Inżynierii Danych
16.08.2021 07:21 Aleksandra Kornaś Edycja Starszy statystyk informatyk ds. obsługi informatycznej w Ośrodku Inżynierii Danych
16.08.2021 07:18 Aleksandra Kornaś Publikacja Starszy statystyk informatyk ds. obsługi informatycznej w Ośrodku Inżynierii Danych
13.08.2021 12:31 Bartosz Wielądek Edycja Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzającej wody deszczowe z dachów i tarasów oraz instalacji elektrycznej w łazienkach w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 – Etap I. Termin składania ofert: do dnia 28-07-2021 r. do godziny 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 20 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
13.08.2021 12:31 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
13.08.2021 11:37 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
13.08.2021 11:35 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
13.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
12.08.2021 16:01 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12.08.2021 r.
12.08.2021 15:52 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług
12.08.2021 13:03 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie we Wrocławiu pikniku rodzinnego w dniu 11 września 2021 r. - imprezy plenerowej związanej z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) pod hasłem SPISZMY SIĘ RAZEM! SPIS POWSZECHNY 2021 - ŚWIĘTO ULICY OŁAWSKIEJ
12.08.2021 12:38 Łukasz Poszepczyński Publikacja Wstępne konsultacje rynkowe – usługa w zakresie organizacji cyklu wystaw
12.08.2021 12:37 Ireneusz Rusak Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
12.08.2021 12:35 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa kapsułek do prania do Urzędu Statystycznego w Łodzi
12.08.2021 11:53 Bartosz Wielądek Edycja Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12.08.2021 11:10 Ireneusz Rusak Edycja Organizacja usługi animatora dla dzieci oraz wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Lato ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021” Termin składania ofert: 2021-07-07, godzina 10:00
12.08.2021 10:02 Bartosz Wielądek Edycja Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 21 lipca 2021 o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe w rozumieniu art. 281 ust. 2 ustawy, tj., że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
12.08.2021 09:42 Łukasz Poszepczyński Edycja Zapytanie ofertowe na organizację pikniku rodzinnego – Spisowego Pikniku Rodzinnego - w dniu 29 sierpnia w Lublinie realizowane za pomocą platformy zakupowej
12.08.2021 09:41 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa systemu NAS wraz z dyskami na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi
12.08.2021 08:13 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
12.08.2021 08:07 Ireneusz Rusak Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
12.08.2021 08:06 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
12.08.2021 07:16 Jacek Pruski Edycja Dostawę oprogramowania biurowego i antywirusowego
12.08.2021 07:15 Jacek Pruski Edycja Dostawa tabletów
12.08.2021 07:15 Jacek Pruski Edycja Remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
12.08.2021 07:14 Jacek Pruski Edycja Dostawa oprogramowania biurowego oraz antywirusowego
12.08.2021 07:12 Jacek Pruski Edycja Świadczenie usług wywozu odpadów stałych z nieruchomości Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział we Włocławku
12.08.2021 07:11 Jacek Pruski Edycja Wymiana okien w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu
12.08.2021 07:10 Jacek Pruski Edycja Dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
11.08.2021 23:11 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: księgowości w Wydziale Ekonomicznym
11.08.2021 14:58 Ireneusz Rusak Edycja Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń „Wrzesień ze Spisem w Kielcach” promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Termin składania ofert: 2021-08-12, godzina 10:00
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    11
Do góry