Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BDG-WAD.271.1.2024
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami 25.06.2024 05.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_swz.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_swz-sig.pdf 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_1_formularz_cenowy.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_1_formularz_ofertowy_podglad.pdf 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.doc 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_3_oswiadczenie_wstepne_art.125.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_4_oswiadczenie_wstepne_uobn.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_5_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_6_oswiadczenie_aktualnosc_informacji_art.125.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_7_oswiadczenie_aktualnosc_informacji_uobn.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_8_do_wykaz_uslug.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_9_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10__wzor_umowy.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10_wzor_umowy_zal_2_wykaz_osob.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10_wzor_umowy_zal_2a_osw_umowa.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10_wzor_umowy_zal_2b_osw_bhp_badania.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10_wzor_umowy_zal_2c_osw_poufnosc.doc 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10_wzor_umowy_zal_5_umowa_powierzenia_danych.docx 25.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_10_wzor_umowy_zal_6_wymagania_dostep.docx 25.06.2024
bdg_wad_271_1_2024_pytania_odpowiedzi-sig.pdf 27.06.2024
bdg_wad_271_1_2024_pytania_odpowiedzi.docx 27.06.2024
bdg_wad_271_1_2024_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 28.06.2024
bdg_wad_271_1_2024_zawiadomienie-sig.pdf 28.06.2024
bdg_wad_271_1_2024_zawiadomienie.docx 28.06.2024
bdg-wad.271.1.2024_pytania_odpowiedzi-sig.pdf 02.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_pytania_odpowiedzi.docx 02.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_zal_9_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej_po_zmianie.docx 02.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie.pdf 05.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 05.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_informacja_z_otwarcia_ofert.docx 05.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_informacja_z_otwarcia_ofert_sprostowanie-sig.pdf 11.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_informacja_z_otwarcia_ofert_sprostowanie.docx 11.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_wybor_najkorzystniejszej_oferty-sig.pdf 17.07.2024
bdg-wad.271.1.2024_wybor_najkorzystniejszej_oferty.doc 17.07.2024
BDG-WAD.271.2.2024
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń 3 razy w tygodniu w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 10.06.2024 20.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_swz.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_swz-sig.pdf 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_1_formularz_cenowy.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_2_opz.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_2_opz_1a_wykaz_wykonywanych_prac_bydgoszcz.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_2_opz_1b_wykaz_wykonywanych_prac_torun.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_2_opz_1c_wykaz_wykonywanych_prac_wloclawek.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_2_opz_1d_procedura_reklamacji.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_3_oswiadczenie_wstepne_art.125.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_4_oswiadczenie_wstepne_uobn.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_5_oswiadczenie_wspolnie_ubiegajacy_sie.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_6_zobowiazanie_zasoby.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_7__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_8__oswiadczenie_aktualnosc_informacji_art.125.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_9__oswiadczenie_aktualnosc_informacji_uobn.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_10__oswiadczenie_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_11_wykaz_uslug.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa_zal_nr_2_wykaz_osob.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa_zal_nr_2a_osw_umowa.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa_zal_nr_2b_osw_bhp_badania.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa_zal_nr_2c_osw_poufnosc.doc 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa_zal_nr_3_raport_kontroli.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_zal_12_umowa_zal_nr_6_wymagania_dostep.docx 10.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_kwota_sfinansowanie_zamowienia.pdf 20.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 20.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_informacja_z_otwarcia_ofert_sprostowanie.docx 24.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_informacja_z_otwarcia_ofert_sprostowanie-sig.pdf 24.06.2024
bdg-wad.271.2.2024_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_3-sig.pdf 04.07.2024
bdg-wad.271.2.2024_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_3.doc 04.07.2024
bdg-wad.271.2.2024_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1-sig.pdf 10.07.2024
bdg-wad.271.2.2024_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1.doc 10.07.2024
BDG-WAD.271.7.2023
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu i Włocławku) 28.11.2023 07.12.2023
ogloszenie_o_wyniku.pdf 05.01.2024
BDG-WAD.271.6.2023
Dostawa serwera plikowego NAS w obudowie RACK z zainstalowanymi dyskami 27.10.2023 16.11.2023
ogloszenie_o_wyniku_publikacja.pdf 05.01.2024
BDG-WAD.271.5.2023
Dostawa laptopów 11.08.2023 25.08.2023
ogloszenie_o_zmianie_zamowienia.pdf 17.08.2023
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf 14.11.2023
BDG-WAD.271.4.2023
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami 28.06.2023 06.07.2023
ogloszenie_w_wyniku_postepowania.pdf 11.08.2023
BDG-WAD.271.3.2023
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 07.06.2023 16.06.2023
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf 11.08.2023
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor najnowszej informacji: Agata Woźniakowska
Publikujący najnowszą informację: Jacek Pruski
Publikacja najnowszej informacji: 25.06.2024 08:27
Sprawdź historię zmian
Do góry