Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
BDG-WAD.271.4.2022
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 14.11.2022 24.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_swz.pdf 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_swz.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_4_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_5__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_7_do_wykaz_podobnych_zamowien.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 14.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_zal_10_wzor_umowy.docx 14.11.2022
bdg_wad.271.4.2022_pytania_odpowiedzi_003-sig.pdf 22.11.2022
bdg_wad_271_4__2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 24.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 24.11.2022
bdg_wad_271_4_2022_uniewaznienie.pdf 25.11.2022
BDG-WAD.271.3.2022
Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej (osób i mienia) budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wraz z przyległymi terenami 28.06.2022 07.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_swz.pdf 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_swz.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_1_formularz_oferty.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_2_opz.doc 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_4_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_5__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_6_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o_zamowienie.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_7_do_wykaz_podobnych_zamowien.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_10_wzor_umowy.zip 28.06.2022
bdg_wad_271_3_2022_pytania_odpowiedzi-sig.pdf 04.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_zal_10_wzor_umowy_zal_5_umowa_powierzenia_danych_po_zmianie.docx 04.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_protokol_z_wizji-sig.pdf 05.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 07.07.2022
bdg_wad_271_3_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 07.07.2022
bdg_wad_271_3__2022_wybor_najkorzystniejszej-sig.pdf 18.07.2022
BDG-WAD.271.2.2022
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 10.06.2022 24.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_swz_sig.pdf 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_1_formularz_oferty.doc 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_2_opz.zip 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_3a_oswiadczenie_wykonawcy_uobn.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_4__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_5_oswiadczenie_wspolnie_ubiegajacy_sie_podzial.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_6_zobowiazanie_zasoby.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_7_wykaz_podobnych_zamowien.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_8__oswiadczenie_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_9__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_zal_10_wzor_umowy.zip 10.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia-sig.pdf 24.06.2022
bdg_wad_271_2_2022_informacja_z_otwarcia_ofert-sig.pdf 24.06.2022
bdg_wad_271_2__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1_sig.pdf 11.07.2022
bdg_wad_271_2__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2-sig.pdf 18.07.2022
bdg_wad_271_2__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_3-sig.pdf 18.07.2022
BDG-WAD.271.1.2022
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu) 23.03.2022 31.03.2022
Specyfikacja warunków zamówienia 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_1_formularz_oferty.doc 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_3_oswiadczenie_wstepne_wykonawcy.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_4__oswiadczenie_aktualnosci_informacji.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_5_oswiadczenie_wspolnie_ubiejacacy_sie.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_6_wykaz_podobnych_zamowien.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_7__oswiadczenie_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_8__oswiadczenie_zastrzezenie_informacji.docx 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_9_istotne_postanowienia_umowy.pdf 23.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach.pdf 29.03.2022
bdg_wad.271.1.2022_pytania_odpowiedzi_sig.pdf 29.03.2022
bdg_wad_271_1__2022_kwota_na__sfinansowanie_zamowienia_sig.pdf 30.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zmiana.pdf 31.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_zal_1_formularz_oferty__po_zmiana.doc 31.03.2022
bdg_wad_271_1_2022_informacja_z_otwarcia_ofert_sig.pdf 31.03.2022
bdg_wad_271_1__2022_wybor_najkorzystniejszej_oferty-sig.pdf 06.04.2022
BDG-WAD.271.5.2020
Dostawa laptopów 05.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_1_formularz_oferty.docx 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_2_opz.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_3_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_swoje_zasoby.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_4_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelnienie_warunkow.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_6_wykaz_podobnych_zamowien.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_7_wzor_umow.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 05.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_pytania_odpowiedzi.pdf 08.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_pytania_odpowiedzi_2.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_po_zmianach.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_1_formularz_oferty_po_zmianach.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_siwz_zal_nr_2_opz_po_zmianach.pdf 13.10.2020
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 13.10.2020
bdg_wad_271_5_2020_protokol_otwarcia_ofert.pdf 16.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2.pdf 28.10.2020
bdg_wad_271_5__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1.pdf 30.10.2020
BDG.WAD.271.4.2020
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego 26.08.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_1_formularz_oferty.docx 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_2_opz.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_3_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_swoje_zasoby.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_4_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelnienie_warunkow.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_6_wykaz_podobnych_zamowien.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_7_wzor_umow.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_swiz_zal_nr_8_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 26.08.2020
bdg_wad_271_4_2020_protokol_otwarcia_ofert.pdf 04.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_uniewaznienie_czesc_3.pdf 18.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_2.pdf 21.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_4_.pdf 21.09.2020
bdg_wad_271_4__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty_czesc_1.pdf 24.09.2020
bdg_wad_271_4_2020_zwiazanie_oferta.pdf 30.09.2020
BDG-WAD.271.3.2020
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_1_formularz_oferty.doc 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_3_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelaniania_warunkow.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_4_wykaz_podobnych_zamowien.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_6_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_3.pdf 18.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_4.pdf 18.03.2020
bdg-wad._271.3.2020_poprawki.pdf 19.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_po_zmianach.pdf 19.03.2020
bdg-wad.271.3.2020_pytania_odpowiedzi.pdf 23.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianac.pdf 23.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_zal_7_wzor_umowy_po_zmianach_23.03.2020.pdf 23.03.2020
bdg_wad_271_3_2020_protokol_otwarcia_ofert.pdf 24.03.2020
bdg_wad_271_3__2020_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 25.03.2020
BDG-WAD.271.2.2020
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_1_formularz_oferty.doc 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_3_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_spelaniania_warunkow.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_4_wykaz_podobnych_zamowien.docx 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_5_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_wykluczenia.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_6_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_grupy_kapitalowej.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_3.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy_zalacznik_nr_4.pdf 06.03.2020
bdg_wad_271_2_2020__pytania_odpowiedzi.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_7_wzor_umowy_po_zmianach.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020__pytania_odpowiedzi_1.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_1_formularz_oferty_po_zmianach.doc 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_zal_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach.pdf 12.03.2020
bdg_wad_271_2_2020_uniewaznienie.pdf 16.03.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Autor najnowszej informacji: Agata Woźniakowska
Publikujący najnowszą informację: Jacek Pruski
Publikacja najnowszej informacji: 14.11.2022 13:59
Sprawdź historię zmian
Do góry