Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2720.10.2020
Zapytanie ofertowe na: dostawę na dostawę około 3.000 sztuk bloczku (brulionu), dostawę około 7.000 sztuk zakładki do książki oraz dostawę około 10.000 sztuk kalendarza 1 stronicowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu jako element popularyzacji badań ankietowych w terenie przez sieć ankieterską Urzędu wśród respondentów biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych, badaniu aktywności ekonomicznej ludności oraz badaniu kondycji gospodarstw domowych w 2020 roku 06.02.2020 12.02.2020
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 06.02.2020
Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 1 06.02.2020
Załącznik nr 2b do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 2 06.02.2020
Załącznik nr 2c do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 3 06.02.2020
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oswiadczenie Wykonawcy 06.02.2020
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 06.02.2020
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wzór nadruku bloczku 06.02.2020
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Wzór nadruku zakładki 06.02.2020
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego - Wzór kalendarza BGD 06.02.2020
Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego - Wzór kalendarza BAEL 06.02.2020
Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego - Wzór kalendarza KGD 06.02.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.02.2020
WRO-WA.2720.14.2020
Zapytanie ofertowe na: dostawę około 9.500 sztuk długopisów oraz dostawę około 5.000 sztuk długopisów z touchpenem na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako składnik upominku dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniach BGD, EU-SILC oraz jako element popularyzacji realizowanych przez Urząd badań BAEL, PKZ, BRG w 2020 r. 05.02.2020 12.02.2020
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 05.02.2020
Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 1 05.02.2020
Załącznik nr 2b do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 2 05.02.2020
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Oswiadczenie Wykonawcy 05.02.2020
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 05.02.2020
Odpowiedź na pytanie wykonawcy dot. zapytania ofertowego WRO-WA.2720.14.2020 10.02.2020
Odpowiedź na pytanie wykonawcy dot. zapytania ofertowego nr 2 11.02.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.02.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 17.02.2020 14:25
Sprawdź historię zmian
Do góry