Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2720.154.2021
Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych do Zamawiającego, nadawanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław oraz Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, 58-500 Jelenia Góra w formie opłaty „z dołu” 13.12.2021 20.12.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 13.12.2021
Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego - formularz cenowy nr 1 13.12.2021
Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego - formularz cenowy nr 2 13.12.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - istotne postanowienia umowy 13.12.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 13.12.2021
Modyfikacja Zapytania Ofertowego z dnia 16. 12. 2021 r. 16.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.12.2021
WRO-WA.230.1.2021
Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 03.12.2021 10.12.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 03.12.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy 03.12.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 03.12.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wykaz zamówień 03.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.12.2021
WRO-WA.2152.73.2021
Zapytanie ofertowe na: Zakup energii elektrycznej wraz z opłatą handlową w okresie 12 miesięcy od 01.2022 do 12.2022 na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu 30.11.2021 07.12.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 30.11.2021
Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego - formularz cenowy nr 1 30.11.2021
Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego - formularz cenowy nr 2 30.11.2021
Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego - formularz cenowy nr 3 30.11.2021
Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego - formularz cenowy nr 4 30.11.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 30.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2021
WRO-WA.2150.6.2021
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu trzech balkonów w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 22.11.2021 29.11.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 22.11.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia 22.11.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy z załącznikami 22.11.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - przedmiar robót 22.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.12.2021
WRO-WA.2720.135.2021
Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu – PSR 2020 17.11.2021 23.11.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 17.11.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz cenowy 17.11.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 17.11.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz zamówień 17.11.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 17.11.2021
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 22.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.11.2021
WRO-WA.261.6.2021
Zapytanie ofertowe na wymianę systemu SAP w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 17.11.2021 24.11.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 17.11.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 17.11.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 17.11.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz usług 17.11.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy z załącznikami 17.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.11.2021
WRO-WA.2400.02.2021
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu 25.10.2021 08.11.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 25.10.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz zasobów telekomunikacyjnych 25.10.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 25.10.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 25.10.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wykaz usług 25.10.2021
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami 25.10.2021
Odpowiedź na pytania wykonawcy 03.11.2021
Zapytanie ofertowe - modyfikacja z dnia 03.11.2021 03.11.2021
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy- modyfikacja z dnia 03.11.2021 (bez załączników) 03.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2021
WRO-WA.261.1.2021
Zapytanie ofertowe na „Zakup centrali pożarowej dla budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z siedzibą w Wałbrzychu - Modyfikacja z dnia 25. 10. 2021 r. 19.10.2021 27.10.2021
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 19.10.2021
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 19.10.2021
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 19.10.2021
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz dostaw 19.10.2021
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy wraz załącznikami 19.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.11.2021
WRO-WA.2720.132.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r. 12.10.2021 19.10.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz Ofertowy 12.10.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego - Formularz Cenowy 12.10.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy 12.10.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy - skan w pdf 12.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.10.2021
WRO-WA.2150.2.2021
Zapytanie ofertowe na remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 13.09.2021 21.09.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy - plik w formacie doc 13.09.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Oświadczenia kompetencje - plik w formacie doc 13.09.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia - plik w formacie doc 13.09.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy - plik w formacie pdf 13.09.2021
Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy - plik w formacie pdf 13.09.2021
Załącznik nr 2 do Umowy – Karta gwarancyjna - plik w formacie pdf 13.09.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna - pliki w formacie pdf 13.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.09.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Ewelina Lemanowicz
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 21.12.2021 14:19
Sprawdź historię zmian
1  2  3    
Do góry