Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2140.9.2020
Zapytanie ofertowe na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Etap III” 16.11.2020 24.11.2020
Załącznik nr 1 do ZO - formularz ofertowy 16.11.2020
Załącznik nr 2 do ZO - oświadczenie wykonawcy 16.11.2020
Załącznik nr 3 do ZO - oświadczenie wykonawcy 16.11.2020
Załącznik nr 4 do ZO - wykaz osób 16.11.2020
Załącznik nr 5 do ZO - wzór umowy wraz z załącznikiem 16.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020
WRO-WA.2720.164.2020
Zapytanie ofetowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i Oddziału w Jeleniej Górze” 12.11.2020 24.11.2020
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 12.11.2020
Załącznik nr 2a - formularz cenowy nr 1 12.11.2020
Załącznik nr 2b - formularz cenowy nr 2 12.11.2020
Załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy 12.11.2020
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy 12.11.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Załącznik nr 2a do ZO - formularz cenowy nr 1 - modyfikacja z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Załącznik nr 2b do ZO - formularz cenowy nr 2 - modyfikacja z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Załącznik nr 3 do ZO - istotne postanowienia umowy - modyfikacja z dnia 18. 11. 2020 r. 18.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020
WRO-WA.2150.3.2020
Zapytanie ofertowe: „Wymiana instalacji wodnej w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze” 23.10.2020 04.11.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 23.10.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 23.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 23.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 23.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – dokumentacja techniczna 23.10.2020
Załącznik nr 3 do umowy - Karta gwarancyjna 23.10.2020
Załącznik nr 4 do umowy - Protokół odbioru 23.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.11.2020
WRO-WA.2150.4.2020
Zapytanie ofertowe: „Naprawa i ocieplenie dwóch ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” 20.10.2020 30.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 20.10.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenia - kompetencje 20.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia 20.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz osób 20.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 20.10.2020
Załącznik nr 5 do umowy 20.10.2020
Załącznik nr 6 do umowy 20.10.2020
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna 20.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 03.11.2020
WRO-WA.2150.2.2020
Zapytanie ofertowe na „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” 07.10.2020 15.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 07.10.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia - kompetencje 07.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenia wykonawcy - uprawnienia 07.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz osób 07.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 07.10.2020
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna 07.10.2020
Załącznik nr 5 do umowy - karta gwarancyjna 07.10.2020
Załącznik nr 6 do umowy - protokół odbioru 07.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.10.2020
WRO-WA.2720.153.2020
Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i materiałów papierniczych na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2020 r. 02.10.2020 09.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 02.10.2020
Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 1 02.10.2020
Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego - Formularz cenowy nr 2 02.10.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 02.10.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz zamówień 02.10.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 02.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.10.2020
WRO-WA.2720.136.2020
Zapytanie ofertowe na „Dostawa około 600 sztuk pościeli we wzory kwiatowe w różnych kolorach z bawełny satynowej na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu budżetów BGD w 2020” 25.09.2020 05.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 25.09.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz cenowy 25.09.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 25.09.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy 25.09.2020
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 02.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.10.2020
WRO-WA.2150.1.2020
Zapytanie ofertowe na: „Naprawę oraz ocieplenie dwóch ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31”. Uwaga: Zamawiający zmienił nazwę zapytania ofertowego na: „Remont ścian szczytowych budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31” – modyfikacja z dnia 25.09.2020 r. 24.09.2020 05.10.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 24.09.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia - kompetencje 24.09.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenia wykonawcy - uprawnienia 24.09.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz osób 24.09.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 24.09.2020
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - dokumentacja techniczna 24.09.2020
Załącznik nr 5 do umowy - karta gwarancyjna 24.09.2020
Załącznik nr 6 do umowy - protokół odbioru 24.09.2020
Zapytanie ofertowe - zmienione w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Formularz ofertowy - zmieniony w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Oświadczenie- kompetencje - zmienione w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Oświadczenie wykonawcy - uprawnienia - zmienione w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Wykaz osób - zmieniony w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Karta gwarancyjna - zmieniona w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Wzór umowy - zmieniony w dn. 25. 09. 2020 r. 25.09.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.10.2020
WRO-WA.2720.141.2020
Zapytanie ofertowe na wydruk grafiki informacyjnej (konkursu–krzyżówki, plakatu) dotyczącej popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w 1 tytule prasy regionalnej (dziennik) oraz w 9 tytułach prasy lokalnej (tygodniki) 23.09.2020 29.09.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia 23.09.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 23.09.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 23.09.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz usług 23.09.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy z załącznikiem 23.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.09.2020
WRO-WA.2720.138.2020
Zapytanie ofertowe na: dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby PSR2020 i NSP2021 dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w 2020 r. 21.09.2020 30.09.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 21.09.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz cenowy 21.09.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy 21.09.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz zamówień 21.09.2020
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - wzór umowy 21.09.2020
Odpowiedź na pytanie wykonawcy 24.09.2020
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 2 29.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.10.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Wytworzenie najnowszej informacji: 16.11.2020
Publikacja najnowszej informacji: 24.11.2020 14:41
Sprawdź historię zmian
1  2  3    
Do góry