Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WRO-WA.2152.81.2022
Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.” 05.12.2022 12.12.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - plik w formacie docx 05.12.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie pdf 05.12.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w.dostępna) - plik w formacie pdf 05.12.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy - plik w formacie docx 05.12.2022
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy - plik w formacie docx 05.12.2022
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy - plik w formacie pdf 05.12.2022
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia umowy (wersja dostępna) - plik w formacie pdf 05.12.2022
Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa gazu ziemnego, Oddział w Włabrzychu (wersja dostępna) - plik w formacie pdf 05.12.2022
Odpowiedź na pytania wykonawcy - plik w formacie pdf 09.12.2022
Odpowiedź na pytania wykonawcy (wersja dostępna) - plik w formacie pdf 09.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w formacie pdf 13.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan w formacie pdf 13.12.2022
WRO-WA.2720.67.2022
Urząd Statystyczny we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu” 17.10.2022 24.10.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 17.10.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 17.10.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 17.10.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy (wersja dostępna) 17.10.2022
Zapytanie ofertowe - audyt ex-post Wrocław i Wałbrzych (wersja dostępna) 17.10.2022
Zapytanie ofertowe - audyt ex-post Wrocław i Wałbrzych - Modyfikacja z dnia 19.10.2022 r. 19.10.2022
Zapytanie ofertowe - audyt ex-post Wrocław i Wałbrzych - Modyfikacja z dnia 19.10.2022 r. (wersja dostępna) 19.10.2022
Odpowiedź na pytania wykonawcy 19.10.2022
Odpowiedź na pytania wykonawcy (wersja dostępna) 19.10.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy - Modyfikacja z dnia 19.10.2022 r. 19.10.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy Modyfikacja z dnia 19.10.2022 r. (wersja dostępna) 19.10.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.11.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (wersja dostępna) 04.11.2022
WRO-WA.2152.59.2022
Zapytanie ofertowe na przeglądy i konserwacje urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 28.07.2022 08.08.2022
Zapytanie ofertowe na przeglądy i konserwacje urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - skan w formacie pdf 28.07.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 28.07.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 28.07.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 28.07.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy - skan w formacie pdf 28.07.2022
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Instrukcja eksploatacji wentylacji 28.07.2022
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Upoważnienie 28.07.2022
Załącznik nr 1 do umowy - harmonogram 28.07.2022
Załącznik nr 1 do umowy - harmonogram - skan w formacie pdf 28.07.2022
Załącznik nr 2 do umowy - Instrukcja eksploatacji wentylacji 28.07.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan - plik w formacie pdf 09.08.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w formacie pdf 09.08.2022
WRO-WA.2720.42.2022
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 25.07.2022 01.08.2022
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu - skan w formacie pdf 25.07.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 25.07.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy 25.07.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy 25.07.2022
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy - skan w formacie pdf 25.07.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan w formacie pdf 03.08.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w formacie pdf 03.08.2022
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Autor najnowszej informacji: Aleksandra Sierda
Publikujący najnowszą informację: Wojciech Szpakowski
Publikacja najnowszej informacji: 05.12.2022 13:00
Sprawdź historię zmian
Do góry