Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w Departamencie Rolnictwa
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Inwestycyjno-Technicznym w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Europejskiego Systemu Statystycznego i Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Rachunków Sektora Gospodarstw Domowych i Sektora Instytucji Niekomercyjnych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Departamencie Handlu i Usług
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Strukturalnych w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Sekretarka na Samodzielnym stanowisku pracy-sekretariat w Departamencie Rynku Pracy (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Statystyki Zdrowia w Departamencie Badań Społecznych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Wewnętrznej i CSR w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Konsultant w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Międzynarodowych Porównań PKB w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno – Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Zintegrowanych Rachunków Makroekonomicznych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy Specjalista w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Współpracy z Mediami w Departamencie Edukacji i Komunikacji
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości Badań Statystycznych w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Metodologii i Rozwoju Badań Przestrzennych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska (1/2 etatu)
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Specjalista w Wydziale Badań i Analiz Demograficzno – Społecznych i Ekonomicznych w Departamencie Badań Demograficznych
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Promocji w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
08.03.2024 07:14 Iwona Pacholec Usunięcie Główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji (zatrudnienie na zastępstwo)
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    34
Do góry