Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
23.08.2021 13:03 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.08.2021 13:03 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.08.2021 13:01 Aleksandra Kornaś Edycja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.08.2021 12:59 Aleksandra Kornaś Publikacja Statystyk ds. realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych
23.08.2021 10:53 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Inspektor ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
23.08.2021 09:57 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Udostępniania Danych Organizacjom Międzynarodowym i Jednostkom Naukowym w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań
20.08.2021 17:02 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Remont szczeblin żelbetonowych międzyokiennych klatki schodowej budynku Urzędu Statystycznego w Łodzi
20.08.2021 15:07 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Administracyjno-Budżetowym
20.08.2021 15:05 Renata Olczyk-Skóra Edycja Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Statystycznego w Łodzi
20.08.2021 14:00 Wojciech Szpakowski Edycja Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie we Wrocławiu pikniku rodzinnego w dniu 11 września 2021 r. - imprezy plenerowej związanej z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) pod hasłem SPISZMY SIĘ RAZEM! SPIS POWSZECHNY 2021 - ŚWIĘTO ULICY OŁAWSKIEJ
20.08.2021 13:57 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2350 koców piknikowych opakowanych indywidualnie w torby bawełniane dla respondentów badań statystycznych”
20.08.2021 13:16 Bartosz Wielądek Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
20.08.2021 12:14 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
20.08.2021 07:10 Daniel Koźmiński Publikacja Kierownik Wydziału w Wydziale Kadr i Szkolenia
19.08.2021 14:10 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2350 koców piknikowych opakowanych indywidualnie w torby bawełniane dla respondentów badań statystycznych”
19.08.2021 13:47 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
19.08.2021 13:40 Elżbieta Bożek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, termin składania ofert 5.08.2021 r., godz. 11.00.
19.08.2021 12:16 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń instalacyjnych i elewacji w budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ul. Oławska 31
19.08.2021 12:08 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na organizację cyklu wystaw o historii spisów powszechnych w wybranych 8 miastach powiatowych województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
19.08.2021 12:07 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na organizację cyklu wystaw o historii spisów powszechnych w wybranych 8 miastach powiatowych województwa lubelskiego realizowane za pomocą platformy zakupowej
19.08.2021 10:18 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych (poza korpusem służby cywilnej)
19.08.2021 07:34 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
19.08.2021 06:54 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
18.08.2021 13:56 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Samorząd lokalny wobec przemian w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w dniu 14 września 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej
18.08.2021 13:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Statystyki Krótkookresowej i Rachunków Narodowych w Zakresie Rynku Pracy w Departamencie Rynku Pracy
18.08.2021 13:21 Daniel Koźmiński Edycja Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2 400 patelni w torbach bawełnianych dla respondentów badań statystycznych”
18.08.2021 11:31 Elżbieta Bożek Edycja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, termin składania ofert 5.08.2021 r., godz. 11.00.
18.08.2021 11:24 Barbara Zielińska Edycja Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
18.08.2021 11:19 Barbara Zielińska Edycja Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
18.08.2021 11:15 Barbara Zielińska Edycja Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
18.08.2021 10:57 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
18.08.2021 10:47 Barbara Zielińska Edycja Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
18.08.2021 10:46 Barbara Zielińska Publikacja Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
18.08.2021 10:29 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00
18.08.2021 10:24 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 20 września 2021 r., do godz. 11:00
18.08.2021 09:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent do spraw: obsługi administracyjnej w Wydziale Administracyjnym
18.08.2021 07:00 Dominik Krawczyk Publikacja Statystyk w Ośrodku Statystyki Krótkookresowej w Dziale Realizacji Badań
  1  2  3  4  5  6  7  8 
Do góry