Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
84/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sezonowego mycia okien siedziby Główny Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-01-2018 r., do godz. 10:00 18.12.2017 08.01.2018
Formularz oferty 18.12.2017
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy 18.12.2017
43/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz budynku Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance (Jachranka 81, 05-140 Serock). Termin składania ofert: 22-12-2017 r., do godz. 15:00 15.12.2017 22.12.2017
Formularz oferty 15.12.2017
83/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych w 2018 roku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 21-12-2017 r., do godz. 12:00 14.12.2017 21.12.2017
Formularz oferty 14.12.2017
85/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 19-12-2017 r. 12.12.2017 19.12.2017
Formularz oferty 12.12.2017
Załącznik nr 1 do formularza oferty 12.12.2017
Załącznik nr 2 do formularza oferty 12.12.2017
82/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup oraz montaż dwóch masztów wraz z dwoma kompletami flag zewnętrznych Polski i Unii Europejskiej. Termin składania ofert: 28-11-2017 r., do godz. 10:00 24.11.2017 28.11.2017
Formularz oferty 24.11.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 27.11.2017
52/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zainstalowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 30-11-2017 r., do godz. 16:15 22.11.2017 04.12.2017
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego - Wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego 22.11.2017
Oferta 22.11.2017
Zał. nr 1 do oferty - Formularz cenowy - centralne wentylacyjne 22.11.2017
Zał. nr 2 do oferty - Formularz cenowy - klimatyzatory 22.11.2017
Zał. nr 3 do oferty - Formularz cenowy - kurtyny powietrzne 22.11.2017
Modyfikacja zapytania ofertowego oraz formularzy cenowych. Zmiana terminu składania ofert z 30-11-2017 r., do godz. 16:15 na 04-12-2017 r., do godz. 09:00 28.11.2017
Zmieniony zał. nr 1 do oferty - Formularz cenowy - centralne wentylacyjne 28.11.2017
Zmieniony zał. nr 2 do oferty - Formularz cenowy - klimatyzatory 28.11.2017
Zmieniony zał. nr 3 do oferty - Formularz cenowy - kurtyny powietrzne 28.11.2017
81/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 10 sztuk iPad Pro wraz z dedykowanym etui z klawiaturą oraz 2 sztuk iPhone 8 plus wraz z dedykowanym sylikonowym etui. Termin składania ofert: 29-11-2017 r., do godz. 10:00 22.11.2017 30.11.2017
Formularz oferty 22.11.2017
Modyfikacja zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia. Zmiana terminu składania ofert z 29-11-2017 r., do godz. 10:00 na 30-11-2017 r., do godz. 10:00 27.11.2017
Formularz oferty zmieniony 27-11-2017 27.11.2017
75/BR/POPT/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania statystycznego do analiz z wykorzystaniem metod i technik kontrfaktycznych na potrzeby jednostek statystyki publicznej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 28-11-2017 r., do godz. 9:00 20.11.2017 28.11.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 20.11.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 20.11.2017
Załącznik nr 3 - Wykaz pracowników zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania 20.11.2017
Pytanie i odpowiedź Zamawiającego 22.11.2017
Informacja o wyborze oferty 06.12.2017
80/BR/POWER/2017
Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkań w trzech urzędach statystycznych w: Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, w latach 2017-2018 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin składania ofert: 27-11-2017 r., do godz. 09:00 17.11.2017 27.11.2017
Załącznik nr 1 - Zalecenia IZ POWER 17.11.2017
Załącznik nr 2 - Formularz oferty do cz. 1 17.11.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym do cz. 1 17.11.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników zamawiającego lub innych osób zatrudnionych przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania 17.11.2017
Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru zlecenia 17.11.2017
Załącznik nr 6 - Formularz oferty do cz. 2 17.11.2017
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym do cz. 2 17.11.2017
Załącznik nr 8 - Formularz oferty do cz. 3 17.11.2017
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym do cz. 3 17.11.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.12.2017
76/GP-RRL/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej opracowania Rządowej Rady Ludnościowej nt. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2016-2017. Termin składania ofert: 24-11-2017 r., do godz. 13:00 17.11.2017 24.11.2017
Formularz oferty 17.11.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 16.04.2024 14:16
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry