Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
133/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie okresowych (raz na kwartał) usług związanych z dezynsekcją pomieszczeń: biurowych, reprezentacyjnych, technicznych, socjalnych, sanitarnych, archiwum, Centralnej Biblioteki Statystycznej i deratyzacją pomieszczeń: magazynowych, piwniczych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 oraz dezynsekcją i deratyzacją w garażach usytuowanych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-12-2015 r., do godz. 12:00 07.12.2015 14.12.2015
Formularz oferty 07.12.2015
Formularz cenowy 07.12.2015
113/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Utrzymanie i serwisowanie kotłowni gazowej oraz dokonywanie napraw w przypadku wystąpienia awarii w ośrodku Goplana w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6 w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty umowy. Termin składania ofert: 11-12-2015 r., do godz. 10.00 04.12.2015 11.12.2015
Formularz oferty 04.12.2015
132/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi ochrony poprzez monitorowanie systemu alarmowego zainstalowanego w ośrodku „Goplana” z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Żeromskiego 6. Termin składania ofert: 11.12.2015 r. do godz. 14:00 03.12.2015 11.12.2015
Formularz oferty 03.12.2015
Modyfikacja formularza oferty. W związku ze zmianą zapisów w formularzu oferty, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11-12-2015 r, do godz. 14:00 09.12.2015
Formularz oferty - zmieniony 09-12-2015 r. 09.12.2015
128/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie ekspertyzy modernizacji Rozdzielni Głównej elektrycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 09-12-2015 r., do godz. 14:00 02.12.2015 09.12.2015
Formularz oferty 02.12.2015
Modyfikacja zapytania ofertowego 03.12.2015
130/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Usługa konserwacji i napraw 14 szt. urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 10-12-2015 r., do godz. 12.00 30.11.2015 10.12.2015
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 30.11.2015
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 30.11.2015
Formularz oferty 30.11.2015
Modyfikacja zapytania ofertowego oraz terminu składania ofert 04.12.2015
131/BOK/2015
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 07-12-2015 r., do godz. 12:00 30.11.2015 07.12.2015
Formularz oferty 30.11.2015
Załącznik nr 1 do formularza oferty 30.11.2015
Załącznik nr 2 do formularza oferty 30.11.2015
129/GP/2015
Zapytanie ofertowe: Ocena audytu wewnętrznego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 30-11-2015 r., do godz. 14:00 23.11.2015 30.11.2015
Formularz oferty 23.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów 25.11.2015
125/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Wykonanie przeglądu konserwacyjnego rocznego agregatu prądotwórczego „HERCULES D/D 705 P”. Termin składania ofert: 25-11-2015 r., do godz. 16.00 18.11.2015 25.11.2015
Formularz ofertowy 18.11.2015
120/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup, konfekcjonowanie i dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników GUS. Termin składania ofert: 25-11-2015 r., do godz. 12:00 18.11.2015 25.11.2015
Formularz ofertowy 18.11.2015
119/BA/2015
Zapytanie ofertowe: Zakup prenumeraty prasy na rok 2016 dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 25-11-2015 r., do godz. 10:00 17.11.2015 25.11.2015
Formularz oferty 17.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów wraz z informacją o modyfikacji zapytania ofertowego 19.11.2015
Odpowiedzi na pytania oferentów 23.11.2015
Zmodyfikowany formularz oferty 23.11.2015
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Jagoda (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 08.07.2024 11:26
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
Do góry