Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
45/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Dostawa mebli biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 08-09-2017 r., do godz. 12:00 31.08.2017 08.09.2017
Formularz oferty 31.08.2017
Załącznik nr 1 do oferty - OPZ 31.08.2017
Załącznik nr 2 do oferty - Formularz cenowy 31.08.2017
Rysunki 31.08.2017
44/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 w terminie 60 dni od daty zakończenia umowy nr 37/BA/2017, jednak nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy 13/BA/PN/2017 lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia. Termin składania ofert: 28-08-2017 r., do godz. 12:00. W dniu 25-08-2017 r. o godz. 10:00 Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i terenu przeznaczonych do sprzątania. 23.08.2017 28.08.2017
Formularz oferty 23.08.2017
Załącznik nr 1 do oferty - formularz cenowy 23.08.2017
42/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy napędów drzwi elektromechanicznych zamontowanych w wejściu głównym do Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 11-08-2017 r., do godz. 16.15 03.08.2017 11.08.2017
Formularz oferty 03.08.2017
41/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie GUS z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: 04-08-2017 r., do godz. 16.15 28.07.2017 04.08.2017
Formularz oferty 28.07.2017
40/GP/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie redakcji językowej publikacji. Termin składania ofert: 18-07-2017 r., do godz. 12:00 11.07.2017 18.07.2017
Formularz oferty 11.07.2017
36/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Usługa zakupu kamizelek odblaskowych z nadrukiem oraz skrzyneczki na klucz ewakuacyjny. Termin składania ofert: 20-06-2017 r., do godz. 9.00 12.06.2017 20.06.2017
Formularz oferty 12.06.2017
34/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Przeglądy techniczne i naprawy maszyn i urządzeń ogrodniczych przeznaczonych do pielęgnacji terenów zielonych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19-06-2017, do godz. 10.15 08.06.2017 19.06.2017
Formularz oferty 08.06.2017
37/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 przez dwa miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r. Wykonywanie usługi sprzątania terenu zewnętrznego Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 przez dwa miesiące od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.07.2017 r. Termin składania ofert: do dnia 19-06-2017 r., do godz. 12:00. W dniu 13-06-2017 r. o godz. 10:00 Zamawiający przewiduje wizję lokalną pomieszczeń i terenu przeznaczonych do sprzątania. 07.06.2017 19.06.2017
Formularz oferty 07.06.2017
Formularz cenowy do oferty cz. I 07.06.2017
Formularz cenowy do oferty cz. II 07.06.2017
38/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP. Termin składania ofert: 14-06-2017 r. 07.06.2017 19.06.2017
Formularz oferty 07.06.2017
Wykaz usług. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19-06-2017 r. 12.06.2017
35/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana Operatora). Termin składania ofert: 12-06-2017 r. 06.06.2017 12.06.2017
Formularz oferty 06.06.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 16.04.2024 14:16
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry