Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
13/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Obsługa spotkania "Zmiany metodologiczne w badaniu EU-SILC 2017". Termin składania ofert: 06-03-2017, do godz. 10:00 28.02.2017 06.03.2017
Formularz oferty 28.02.2017
12/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Aktualizacja audytu energetycznego budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 03-03-2017, do godz. 16:15 24.02.2017 03.03.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia 24.02.2017
Formularz oferty 24.02.2017
4/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawy systemu elektrochemicznej ochrony przed korozją instalacji centralnego ogrzewania zamontowanego w węźle budynku "B" w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208, na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin składania ofert: 01-03-2017 r., do godz. 16:00 22.02.2017 02.03.2017
Formularz oferty 22.02.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 02.03.2017 r., do godz. 16:00 28.02.2017
8/BS/POWER/2017
Zapytanie ofertowe: Organizacja 2-dniowego spotkania konsultacyjnego z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (ROPS) w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 28-02-2017 r. do godz. 10:00 17.02.2017 28.02.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 17.02.2017
Załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych 17.02.2017
Załącznik nr 3 - Wskazówki IZ PO WER do opracowania zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER 17.02.2017
Odpowiedzi na zapytania oferentów 21.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 13.03.2017
7/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów na seminarium "Metodologia i organizacja badań rolniczych w 2017 r." w dniu 22.03.2017 r., zorganizowanym przez Departament Rolnictwa w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w Jachrance dla pracowników z urzędów statystycznych, zajmujących się oceną i szacowaniem produkcji roślinnej. Termin składania ofert: 23-02-2017 r., do godz. 12:00 16.02.2017 23.02.2017
Formularz oferty 16.02.2017
109/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2017-2018. Termin składania ofert: 21-02-2017 r., do godz. 12:00 14.02.2017 22.02.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia 14.02.2017
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz cenowy 14.02.2017
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego 17.02.2017
Odpowiedzi na zapytania oferentów. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22-02-2017 r., do godz. 10:00 21.02.2017
3/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Przewóz dokumentów wyłączonych z zasobu Archiwum Głównego Urzędu Statystycznego złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych o wymiarze 120 cm x 80 cm każda z Archiwum Rotacyjnego „Ład” Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (05-532) Łubna k/Konstancina Jeziornej, ul. Łubińska 3c do Centrum Operacyjnego Młochów (05-831) Młochów, al. Kasztanowa 160. Termin składania ofert: 08-02-2017, godz. 10:00 01.02.2017 08.02.2017
Formularz oferty 01.02.2017
2/DFK/2017
Zapytanie ofertowe: Zapewnienie wsparcia GUS w ustaleniu wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance w latach 2011-2016 w związku z przeprowadzonym w ramach nadzoru organu założycielskiego audytem podatkowym. Termin składania ofert: 01-02-2017 r., do godz. 10:00 26.01.2017 01.02.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 26.01.2017
Formularz oferty wstępnej 26.01.2017
Formularz oferty ostatecznej 26.01.2017
1/DFK/2017
Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie gotówki w transporcie. Termin składania ofert: 01-02-2017 r., do godz. 10:00 25.01.2017 02.02.2017
Formularz oferty 25.01.2017
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2.02.2017 r. do godz. 12:00 01.02.2017
74/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Konserwacja i naprawa urządzeń filtracyjnych oraz wymiana wkładów mechanicznych i węglowych podzlewozmywakowych, co trzy miesiące wraz z dostawą, sprawdzeniem szczelności, dezynfekcją obudowy filtrów w urządzeniach zamontowanych w pomieszczeniach socjalnych w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 19-01-2017 r., do godz. 12:00 11.01.2017 19.01.2017
Formularz oferty 11.01.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Wydział Zamówień Publicznych)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 16.04.2024 14:16
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8 
Do góry