Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
21/RN/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP). Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 15:00 06.04.2017 12.04.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 06.04.2017
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 06.04.2017
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 06.04.2017
Formularz oferty 06.04.2017
26/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, termin realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2019 r. Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 16.15 05.04.2017 12.04.2017
Formularz oferty 05.04.2017
Opis przedmiotu zamówienia 05.04.2017
25/BR/POPT/2017
Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00 29.03.2017 11.04.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 29.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 29.03.2017
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień 29.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 29.03.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 29.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 30.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 31.03.2017
Modyfikacja zapytania ofertowego. Zamawiający zmienia termin składania ofert z 06-04-2017 r. do godz. 10:00 na 11-04-2017 r. do godz. 10:00 06.04.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 06-04-2017 r. 06.04.2017
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 19.04.2017
19/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego badania struktury gospodarstw rolnych w Polsce w 2016 r. (nr umowy 08411.2015.002-2015.616). Termin składania ofert: 07-04-2017 r., do godz. 15:30 28.03.2017 07.04.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 28.03.2017
Formularz oferty 28.03.2017
15/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00 22.03.2017 30.03.2017
Formularz oferty 22.03.2017
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30-03-2017 r., do godz. 10:00 28.03.2017
14/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego działalności wydawniczej jednostek kościelnych Kościoła katolickiego w 2016 r. obejmującego swoim zakresem parafie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00 22.03.2017 30.03.2017
Formularz oferty 22.03.2017
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30-03-2017 r., do godz. 10:00 28.03.2017
18/BOK/2017
Zapytanie ofertowe: Szkolenie okresowe BHP i ppoż. Termin składania ofert: 31-03-2017 r. 20.03.2017 31.03.2017
Formularz oferty 20.03.2017
Wykaz usług 20.03.2017
16/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakupienie mączki ceglanej na kort tenisowy i linii do kortów. Termin składania ofert: 24-03-2017 r., do godz. 12:00 17.03.2017 24.03.2017
Formularz oferty 17.03.2017
17/BR/POPT/2017
Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 21-03-2017 r., do godz. 10:00 13.03.2017 21.03.2017
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 13.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 13.03.2017
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień 13.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 13.03.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 13.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 20.03.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 30.03.2017
5/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 sztuk bezprzewodowych czajników elektrycznych, 20 sztuk wentylatorów stojących i 3 sztuk ekspresów ciśnieniowych do kawy z młynkiem. Termin składania ofert: 17-03-2017 r., do godz. 12:00 10.03.2017 17.03.2017
Formularz oferty 10.03.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Amelia Sadowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 23.07.2024 12:50
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry