Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
106/POWER/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Część I: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 polegających na dostawie posiłków wraz z obsługą kelnerską, przygotowaniu stołów oraz naczyń zwrotnych na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego.208 Część II: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, polegających na dostawie posiłków wraz z obsługą kelnerską, przygotowaniu stołów oraz naczyń zwrotnych na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego.Termin składnia ofert: 04-01-2017 r., do godz. 10:00 23.12.2016 04.01.2017
Formularz oferty 23.12.2016
Załącznik do zapytania ofertowego 23.12.2016
108/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Wynajem sali sportowej do gry w halową piłkę nożną dla pracowników GUS w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 13.02.2017 r. do 16.06.2017 r. oraz od 11.09.2017 r. do 22.12.2017 r. Termin składania ofert: 28-12-2016 r., do godz. 12:00 20.12.2016 28.12.2016
Formularz oferty 20.12.2016
107/BOK/2016
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie oceny kompetencji kierowniczych kandydatów na stanowiska kierownicze za pomocą wywiadów. Termin składania ofert: 28-12-2016 r., do godz. 12:00 20.12.2016 28.12.2016
Formularz oferty 20.12.2016
Załącznik nr 1 do formularza oferty 20.12.2016
Załącznik nr 2 do formularza oferty 20.12.2016
102/BA/2016/POPT
Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, w tym projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2016-2017. Termin składania ofert: 20-12-2016 r., do godz. 12:00 13.12.2016 20.12.2016
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 13.12.2016
Załącznik nr 2 - do Zapytania ofertowego 13.12.2016
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 13.12.2016
105/GP/2016
Zapytanie ofertowe: Wyłonienie czterech członków Sądu Konkursowego, niebędących pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub urzędów statystycznych, w konkursie na projekt logo GUS i logo urzędów statystycznych. Termin składania ofert: 20-12-2016 r., do godz. 13:00 13.12.2016 20.12.2016
Wzór oferty dla zadania 1 13.12.2016
Wzór oferty dla zadania 2 13.12.2016
Wzór oferty dla zadania 3 13.12.2016
Wzór oferty dla zadania 4 13.12.2016
103/BR/2016/POPT
Zapytanie ofertowe: Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dla dobranych grup kontrolnych. Termin składnia ofert: 16-12-2016 r., do godz. 10:00 08.12.2016 16.12.2016
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty-część 1 08.12.2016
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - formularz oferty-część 2 08.12.2016
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - formularz oferty-część 3 08.12.2016
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 08.12.2016
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 08.12.2016
Załącznik nr 1 do Oferty 08.12.2016
Załącznik nr 2 do Oferty 08.12.2016
Załącznik nr 3 do Oferty 08.12.2016
104/POWER/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup i dostawa przenośnego komputera osobistego, drukarki kolorowej i drukarki wielofunkcyjnej. Termin składnia ofert: 13-12-2016 r., do godz. 10:00 07.12.2016 13.12.2016
Formularz oferty 07.12.2016
99/POWER/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup i dostawa przenośnego komputera osobistego, drukarki kolorowej i drukarki wielofunkcyjnej. Termin składania ofert: 02-12-2016 r., do godz. 12:00 24.11.2016 02.12.2016
Formularz oferty 24.11.2016
96/GP/2016
Zapytanie ofertowe: Wyłonienie czterech członków Sądu Konkursowego, niebędących pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub urzędów statystycznych, w konkursie na projekt logo GUS i logo urzędów statystycznych. Termin składania ofert: 07-12-2016 r., do godz. 13:00. 23.11.2016 07.12.2016
Wzór oferty dla zadania 1 23.11.2016
Wzór oferty dla zadania 2 23.11.2016
Wzór oferty dla zadania 3 23.11.2016
Wzór oferty dla zadania 4 23.11.2016
87/BA/2016
Zapytanie ofertowe: Zakup 30 sztuk apteczek, które będą stanowiły mobilne wyposażenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w GUS, 2 szt. noszy oraz 2 kompletów elektrod Samaritan PAD do defibrylatora. Termin składania ofert: 30-11-2016 r., do godz. 12:00 22.11.2016 30.11.2016
Formularz oferty 22.11.2016
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 24.11.2016
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Amelia Sadowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 23.07.2024 12:50
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Do góry