Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
2/DI/DT/2017
Dialog techniczny: Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy - II zaproszenie. Termin składania wniosków: do dnia 13-06-2017 r., do godz. 10:00. 06.06.2017 13.06.2017
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 06.06.2017
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 13.06.2017
Podsumowanie dialogu technicznego nr 2/DI/DT/2017 04.07.2017
31/BBI/2017
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych maksymalnie dla 350 pracowników GUS w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 06.06.2017 r., do godz. 10:00 30.05.2017 06.06.2017
Formularz oferty 30.05.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 01.06.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 02.06.2017
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 19.06.2017
32/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 (maksymalnie 250 szt.) w okresie 3 lat od momentu podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty z umowy. Termin składania ofert: 07-06-2017 r., do godz. 12:00 29.05.2017 07.06.2017
Formularz oferty 29.05.2017
Modyfikacja formularza oferty 05.06.2017
Oferta zmieniona 05-06-2017 r. 05.06.2017
Odpowiedź na pytanie oferenta 06.06.2017
1/DI/DT/2017
Dialog techniczny: "Pozyskanie informacji na temat nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych, technicznych oraz kosztów w zakresie organizacji konferencji, kongresów, zjazdów oraz możliwości lokalizacyjnych na terenie m. st. Warszawy". Termin składania wniosków: do 02-06-2017 r., do godz. 10.00 26.05.2017 02.06.2017
Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 26.05.2017
Protokół oceny wniosków 02.06.2017
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego 13.06.2017
Podsumowanie dialogu technicznego nr 1/DI/DT/2017 04.07.2017
30/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 01-06-2017 r., do godz. 12:00 24.05.2017 01.06.2017
Załącznik 1.1. Szacunek główne ziemiopłody 2017 24.05.2017
Załącznik 1.2. Szacunek siano łąkowe 2017 24.05.2017
Załącznik 1.3. Szacunek owoce 2017 24.05.2017
Załącznik 1.4. Szacunek owoce jagodowe i warzywa 2017 24.05.2017
Załącznik 2.1. Uzasadnienie wielkości szacowanych plonów 24.05.2017
Załącznik 2.2. Część opisowa sadownictwo 2017 24.05.2017
Załącznik 2.3. Część opisowa ogrodnictwo 2017 24.05.2017
Załącznik 2.4. Część opisowa warzywnictwo 2017 24.05.2017
Formularz oferty 24.05.2017
29/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie Schematu postępowania przy opracowywaniu Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa Polskiego za rok 2014. Termin składania ofert: 10-05-2017 r., do godz. 10:00 27.04.2017 10.05.2017
Formularz oferty 27.04.2017
20/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A4 oraz materiałów eksploatacyjnych wystarczających na 100 000 kopii. Termin składania ofert: 05-05-2017 r., do godz. 12:00 26.04.2017 05.05.2017
Formularz oferty 26.04.2017
22/RN/2017
Zapytanie ofertowe: Ocena stopnia reprezentatywności i dostępności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena w roku 2017 dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w ramach badań Eurostat - OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 08-05-2017 r., do godz. 10:00 25.04.2017 08.05.2017
Załącznik nr 1 25.04.2017
Załącznik nr 2 25.04.2017
Załącznik nr 3 25.04.2017
Załącznik nr 4 25.04.2017
Formularz oferty 25.04.2017
28/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów p.poż". Termin składania ofert: 28-04-2017 r., do godz. 16.15. W dniu 26-04-2017 r., o godz. 11-tej w holu budynku w Jachrance 81 planowane jest spotkanie, celem odbycia wizji lokalnej nieruchomości. 19.04.2017 28.04.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia 19.04.2017
Formularz oferty 19.04.2017
27/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-04-2017 r., do godz. 10:00 06.04.2017 14.04.2017
Załącznik nr 1 - Zakres prac 06.04.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 06.04.2017
Załącznik nr 3 - Pielęgnacja ziemi - opis czynności 06.04.2017
Załącznik nr 4 - Protokół odbioru 06.04.2017
Załącznik nr 5 - Harmonogram prac ogrodniczych 2017 06.04.2017
Załącznik nr 5 - Harmonogram prac ogrodniczych 2018 06.04.2017
Formularz oferty 06.04.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7  8    
Do góry